Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 26 mars 2012

EU visar sitt rätta ansikte - igen

Jag blir bara tröttare och tröttare på EU för var dag som går.

För något år sedan genomdrevs EUs frödirektiv, vilket i korthet innebär att stora multinationella frökedjor gynnas på små lokala firmors bekostnad. Därmed slås en stor del av den odlade mångfalden ut genom att småhandlarna som på lokal basis förädlar lokalt klimatanpassade arter samt säljer fröer från äldre kulturväxter utsätts för i sammanhanget oerhört höga kostnader, kostnader som enbart firmor som säljer över hela EU kan bära. EU visar sitt rätta ansikte som handelsorganisation för de stora.

För jägarkåren är EU rätt frustrerande genom att EU kommissionen lagt en död hand över alla möjligheter att förvalta den svenska vargstammen. Effekten av en stor ökning av vargen kommer att bli att den hävdvunna biologiska mångfalden minskar vilket drabbar en stor andel av alla rödlistade arter i Sverige. Man gynnar alltså en stor karismatisk art på bekostnad av en stor mängd små arter. EUs rätta ansikte visas genom denna prioritering, den visar också att EU är centraleuropas urbana organisation och inte de små marginalstaternas gynnare.

Det senaste som kan lastas EU och EUs gynnande av frihandel är att man betraktar Sveriges krav på att djur som forslas in i Sverige skall vara fria från smittor som inte redan finns i Sverige som ett handelshinder. Tydligen skall vi solidariskt dela alla ohälsor i EU, vi har sedan tillträdet fått in Fransk Hjärtmask och Dvärgbandmask. Vad kommer härnäst? Rabies var länge sedan vi såg till, kanske vore kul? LRF skriver i ett pressmeddelande:

LRF befarar att EU kommer att tvinga Sverige att sluta kräva att djur som kommer hit från andra länder ska vara fria från sjukdomar som vi inte har i vårt land.

– Genom den process som EU-kommissionen dragit igång mot Sverige riskerar vi att inte längre kunna skyddat våra djur mot sjukdomar, sjukdomar som vi med stor möda blivit fria ifrån, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Att vi i en internationell jämförelse har en så låg förbrukning av antibiotika och så lite antibiotikaresistens är ett kvitto på att lantbrukets djur är friska i Sverige. Om Sverige tvingas tillåta import av sjuka djur medför det inte bara ett lidande för djuren, det innebär även att vi får in bakterier som är resistenta mot antibiotika, och en ökande antibiotikaresistens i samhället får förstås konsekvenser för människors hälsa, säger Helena Jonsson.

– Självklart kommer vi att göra allt som står i vår makt för att upprätthålla vår goda svenska djurhälsa men med öppna gränser försvåras detta avsevärt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.


2 kommentarer:

 1. Alltså jag gillar inte heller mycket av det EU gör men du har fel när du skriver:

  "Effekten av en stor ökning av vargen kommer att bli att den hävdvunna biologiska mångfalden minskar vilket drabbar en stor andel av alla rödlistade arter i Sverige. Man gynnar alltså en stor karismatisk art på bekostnad av en stor mängd små arter."

  Bland de rödlistade arterna (där vargen för övrigt är med) så är det ingen art som missgynnas av fler vargar, däremot är det sannolikt flera arter som gynnas eftersom vargen endast varit borta ur vårt ekosystem en kort period, hade vargen varit borta i låt säga tusen år så hade vi fått en ny balans och då hade vi kanske kunnat se hur en återintroduktion kunde påverka den biologiska mångfalden negativt.

  Idag är det skogsbruket som är det största hotet mot den biologiska mångfalden och rödlistade arter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I samma ögonblick som en fäbod eller en irrationellt brukad smågård lägger ner sin verksamhet drabbas en stor mängd hävdgynnade hotade arter. Om nedläggningen sker pga ett reellt eller upplevt vargproblem så har vargen därigenom missgynnat dessa arter.

   Så nej, jag har inte fel. Det är du som inte ser till konsekvenserna.

   Radera