Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 5 februari 2017

#agriagate har bara börjat

Den senaste veckan har det stormat ordentligt kring Agria, ni vet det där djurförsäkringsbolaget som försöker vara alla till lags.

Det som hänt är att Agria sponsrar en hel del rasklubbar. I samband med detta valde de att även sponsra räv-SM. Helt naturligt. Tävlingsverksamheten liksom provverksamheten är viktiga avelsverktyg där målsättningen är att få fram så bra, lämpliga och ändamålsenliga hundar som möjligt. Så långt allt väl.

Djurens Rätt med flera hangaround-föreningar av enkare eller extremare* slag med inslag av ekoterrorism** fick nys om det hela och drog igång en kampanj.
Mindre än en vecka efter att Djurens Rätt drog igång sin kampanj så vek agria ner sig och lät sig påverkas av djurrättsaktivisternas och ekoterroristernas kritik. Det finns många kommentarer kring detta och nu tänkte jag utveckla min syn på det hela men först ger jag en stor eloge till Svenska Jägareförbundet som med självklarhet gick in och ställde upp som sponsor i Agrias ställe. Det var bra, mycket bra.

För det första så kan man konstatera att Agria är ett försäkringsbolag helägt av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar är i sin tur medlemsägt. Länsförsärkingar är ett av ett fåtal bolag som är inriktade på landsbygd och de areella näringarna. När vi köpte gård hittade vi inget annat bolag än Länsförsäkringar att försäkra vår näringsfastighet hos, dvs inget annat företag erbjöd tex ansvarsförsäkring om djur skulle rymma och dra ut i trafiken på landsvägen intill. Länsförsäkringar var med andra ord ett givet val.

Länsförsäkringar lever på kunder som har sina djur inte bara som sällskap utan också som arbetsredskap och ekonomisk försörjning. Det borde innebära att dessa kundkretsars väl och ve borde prioriteras i ägardirektiven till försäkringsbolaget Agria dit man gärna hänvisar sina kunder. Att stötta rasklubbarna i kennelklubben kan ses som en sådan prioritering. Att stötta räv-SM en annan. Men när man efter protester backar ur sponsringen av räv-SM visar försäkringsblaget Agria att man inte prioriterar sitt mdersbolags primärkunder, man prioriterar inte jakthundarnas avelsverksamhet istället prioriterar man någon form av gott rykte och anseende för att försöka rädda kvar kunder med sällskapsdjur. Kunder varav många är hårt kritiska till de verksamheter (djurhållning som näring) som Agrias moderbolag Länsförsäkringar har som primär målgrupp. Detta innebär att när Agria viker ner sig för djurrättsaktivisternas och ekoterriristernas kritik så legitimerar de samtidigt kritik och aktioner riktade mot moderbolagets kunder. Det är alltså inte bara att de legitimerar jakthat grundat i en oförståelse för vad jakt är och vilka förutsättningar jakt har utan de hugger bildligt talat sitt moderbolag i ryggen.

Skitkäckt Agria. Verkligen bra jobbat.

Som av en slump väntade jag med att förnya tyskterrierns försäkring förra månaden. En försäkring hos Agria. Fakturan går ut den 1/3 så jag har gott om tid att betala den. Jag har även gott om tid att inte betala den utan vända mig till annat bolag. Det har jag faktiskt gjort. Jag kommer i fortsättningen att försäkra terriern hos Folksam, försäkringspremien halveras, vilket gör att jag kan lägga undan pengar till en skadefond för hundarna. När jag kikar igenom tidigare försäkrings och skadekostnader så ser jag direkt att jag hade tjänat många många tusen om jag hade haft Missan oförsäkrad eller i ett billigare försäkringsbolag med högre självrisk. Visst har hon kommit till skada*** men eftersom jag undviker de riskkapitalägda djurklinikerna och vänder mig till lokala småkliniker (de vanligaste jakthundskadorna är trots allt inte rocket science som kräver experter utan oftast räcker god kirurgisk allmänkunskap) så hålls kostnaderna på tämligen rimliga nivåer.

I morgon måndag kontaktar jag Agria och meddelar detta. För om Agria trodde att de skulle kunna minimera den ekonomiska skadan genom sitt agerande trodde de fel. De var bara fega och näriga. Jag kommer även att kontakta länsförsäkringar där jag är kund och meddela mitt missnöje med Agrias proriteringar.

#agriagate har bara börjat!
_____________________
*Bland de enklare kan nämnas diverse övergivna kattföreningar och bland de extremare kan nämnas Hunt Saboteurs Sweden med den dömde mp-politikern och gravskändaren Richard Klinsmeister i spetsen.
**Ekoterrorism - internationellt samlingsnamn för djurrättsaktivism, ekologisk aktivism, militanta veganer - alla de grupper som vill framföra sina åsikter på ett olagligt och utomparlamentariskt sätt
***Ormbett och grävlingbett har terriern drabbats av. Vorstehn har drabbats av vildsvinsbete och en avsliten klo.

2 kommentarer: