Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 10 april 2018

Attityd till varg - att förmedla vad folk tycker

Ibland blir jag riktigt trött på hur media förmedlar nyheter. Idag är det en nyhet om attityd till varg i varglänen som får mig att sätta kaffet i vrångstrupen.

Sveriges Radio har i sveriges vargtätaste områden, Värmland, Dalarna, Örebro och Gävleborgs län låtit Novus fråga 1000 personer per län om de tycker att vargstammen bör öka, är lagom stor eller bör minska. Valmjligheten vet ej fanns också. När nyheten publicerades så valde man att vinkla den som att många är positiva till varg. Såhär lät det i den kortare versionen av inslaget, den längre gick av någon anledning inte att bädda in:Det låter väl fint. 1/3 vill att vargstammen skall minska och hälften vill att det skall finnas mer eller att vargstammen skall öka. Detta är vad TT tog fasta på i sitt referat och vad som sprids som nyhet i alla tidningar.

Men är det verkligen vad undersökningen säger?

Jag letar lite och hittar fram till P4 Värmland där jag hittar siffrorna som inslaget bygger på:
För Gävleborg är siffrorna liknande, 28% vill ha färre, 11 % fler och 40% tycker det är ett bra antal.

Hade reportern som sammanställde inslaget velat så hade man lika gärna kunnat lyfta fram att inte mer än 1/10  av befolkningen i varglänen vill ha fler vargar medan 2/3 vill ha färre eller tycker att antalet är bra. 

Jämför man dessa resultat med äldre statistik så är tendensen tydlig, acceptansen för varg minskar i varglänen. Det är även färre personer som vill ha fler vargar i denna undersökning än i tidigare.
_____________________
Noterat: I den TT-nyhet som sprids uppges vargstammen vara "250–350 vilda vargar i Sverige" vilket är intressant, spillningsinventeringen visade vecka 14 att man konstaterat DNA från över 300 vargar, och då skall man veta att långt ifrån alla fångas upp i inventeringen.
_____________________
Tillägg: Jag valde att maila SRs utmärkta granskningsprogram medierna och bad dem ta upp inslaget då jag tycker det är vilseledande. Såhär skrev jag:
Hej!
Jag tycker att vargfrågan är intressant och blev därför glad när jag hörde ett reportage baserat på en novusmätning påas i ekot den 10/4. Men jag blev lite förbryllad över vinklingen, den kände jag inte riktigt igen från den statistik jag tagit del av från tidigare attitydundersökningar utförda av SLU.
I reportaget, som även ligger till grund för en TT nyhet som återes i massor av tidningar, lyfts det fram att 1/3 av de boende i varglänen är mot varg medan mer än hälften vill ha fler vargar eller tycker att stammen är bra som den är. Detta är intressant, men väljer en vinkling som gynnar vargen och ger intrycket av att en majoritet är positiva till varg. Men kikar man på den statistik som ligger till grund för reportagen (finns på de lokala P4 kanalerna) så ser man helt plötsligt att statistiken ser ut ungefär såhär, lite varierande beroende på om det är värmland, dalarna, gävleborg eller örebro län:
Vill ha färre vargar: 30-38%
Tycker att antalet varg är bra som den är: ca 40%
Vill ha fler vargar: 11-14%
Vet ej: 10-20%
Nyhetsvinklingen hade lika gärna kunnat vara att 1 av 10 i varglänen vill ha fler vargar medan 75% vill ha färre eller tycker att det räcker med de som redan finns. Iställe lyfter de fram att det framför allt är äldre personer som är negativa till varg...
Varför valde ekot den vinklingen man gjorde?
Jag tycker inte nyheten var objektivt framförd. Den valde tydligt ett perspektiv som ligger närmare Svenska Rovdjursföreningens och Naturskyddsföreningens verklighetssyn än den som faktiskt råder i de undersökta varglänen. Den gav ett intryck av att andelen befolkning som vill ha flr vargar är större än den egentligen är. Ärligast hade naturligtvis varit att inte klumpa ihop några kategorier utan redovisa dem var för sig, tre kategorier är tillräckligt få för att det skall låta sig göras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar