Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 23 oktober 2014

Budgetpropositionen för 2015 - några rader om vilt, jakt och varg

Några rader från budgetpropositionen samt kommentarer.

I pressmeddelandet kan man av jaktpolitisk relevans läsa:

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska under mandatperioden. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige. Miljöskatternas styrande effekt ska öka. De nationella miljömålen ska nås.
Regeringen föreslår därför att ett klimatpolitiskt ramverk införs och att stödet för att värna den biologiska mångfalden stärks väsentligt. Det ska bli mer lönsamt att välja klimatvänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.
Kommentar: Att nå de nationella miljömålen är en god ambition, det finns stora poänger med miljömålen men där finns också problem. När man skriver att den biologiska mångfalden skall stärkas samtidigt som fossila bränslen skall minska och miljöskatternas styrande effekt skall öka så finns det en överhängande risk att politiken är motsägelsefull. För den biologiska mångfalden krävs ett brukat och hävdat landskap. Det vet vi. Att "låta naturen sköta sig själv" är en förvaltningsform som minskar den biologiska mångfalden. Bruk och hävd är i dagsläget beroende av fossila bränslen, lägg där till styrande miljöskatter på tex konstgödsel så blir den givna effekten att det är mer ekonomiskt med granodling än hävdade betesmarker och åkrar. Granodlingar har sällan speciellt hög biologisk mångfald.

Går man vidare till själva propositionen så har jag gått in och kikat på några få rader i den. Jag har tex valt ut stycker om jakt i utgiftsområde 23 (areella näringar, landsbygd och livsmedel). Såhär står det där:

 Kommentar: inledningsvis slås det fast att viltet är en viktig resurs, notera att naturupplevelse nämns före jakt. Oroväckande är att det står att:
Rovdjursförvaltningen behöver utvecklas för att alla våra rovdjur skall uppnå och långsiktigt bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.
Det känns definitivt som om (mp) fått till den skrivelsen för enligt de riktlinjer och den tolkning som fastslogs i fjor har de stora rovdjuren redan nått gynnsam bevarandestatus! Bra är att det konstateras att viltköttet är klimatsmart samt att distributionskanalerna skall utvecklas (när kommer det att räcka med trikinprov för att sälja vildsvin?). Jaktlagsutredningen nämns i allmänna ordalag.

Den tunga och mest relevanta biten att skärskåda är antagligen Utgiftsområde 20 (allmän miljö- och naturvård). En sökning på ordet varg i dokumentet gav följande två träffar:

Kommentar: Noterar åter att man trots att rovdjurspropositionen antagits så påstås det att de stora rovdjuren SKALL uppnå gynnsam bevarandestatus. Är det åter (mp) som styrt formuleringen?

Vi får se vad detta innebär i praktiken. Men jägarkåren bör definitivt inte slappna av och sänka garden utan fortsätta bevaka och agera inom demokratiska ramar.

#älgjakt14 - Dotterns bilder

Min 10 åriga dotter hade med en kamera när hon var med på älgjakten i förra veckan. Såhär blev det:
 I dimman såg vi flera rådjur.
 Kikarspaning åt grannpasset till där en kalv sköts direkt på morgonen.
Älgen som föll på vårt pass.

onsdag 22 oktober 2014

Test: EKA combisåg Viking 17"

Jag har under ett par veckors jakt i allmänhet och älgjaken i synnerhet testat EKAs 17-tums kombisåg. Det är en hopfällbar liten såg som lätt får plats i ryggsäcken, inte mycket längre än min lilla jaktyxa från Gränsfors men definitivt lättare. Den tar ungefär dubbelt så mycket plats som Bahco Laplander.
När man vecklar ut sågen finner man tre olika sågblad. De är för trä, metall samt kött och ben.
Väl uppspänd är det valda bladet väldigt stabilt.
Jag har testat sågen på trä, småträd upp till 10 cm går snabbt och smidigt. Att fixa lite bränsle till brasan går nästan snabbare med en sådan här såg än med en liten yxa. Jag har även testat den på kött och ben. Här kommer vi in på sågens begränsningar. Jag tror inte det är några som helst problem att använda den vis slakt och styckning av mindre djur, djur av storlek upp till en sydsvensk älgkalv eller dovvilt. Men när man kommer till vuxna älgar är den helt enkelt för liten. Man kommer inte åt när man försöker såga upp bröstkorgen eller bäckenet. Därtill kan jag nämna att en tand gick när jag sågade av ett kraftigt lårben. Men håller man sig till lite mindre djur är det absolut inga problem, då är det en helt suverän och mångsidig liten såg som jag gott kan rekommendera.
EKA combisåg Viking 17" kan köpas på välsorterade friluftsbutiker. ADDnature tar just nu 425 kr för den, medan ActiveOutfit tag 449 kr.

Älgjakt, skytte och tillfälliga boenden

Att driva invandrarförläggning eller asylboende är idag en mycket lukrativ bransch. Om inte annat så visar Bert Karlssons engagemang i frågan detta med all önskvärd tydlighet. Myndigheten handlar upp tjänsterna från olika entreprenörer. Nu har jag inte varit inblandad i just några sådana upphandlingar men jag har varit inblandad i åtskilliga andra upphandlingar gentemot myndigheter så jag har en viss vana vid hur det brukar gå till. Det första jag kan konstatera är att det offentliga Sverige oftare går på lägsta pris än på kvalitet. Helt enkelt därför att många myndigheter inte förmår bedöma kvalitet på ett bra sätt. Det kan också vara så att upphandlingsunderlagen (förfrågningsunderlag) är så märkligt skrivna att det inte går att jämföra kvalitetsaspekter. Vad gäller Migrationsverkets upphandlingar så verkar man fokusera på standard och brandsäkerhet, samt såklart pris. Framför allt pris.

Att väga in kringliggande miljö görs i mycket ringa mån. I det exempel på förfrågningsunderlag som jag hittade på migrationsverkets hemsida så är det närmaste man kommer följande mening:
Anläggningen skall ge betryggande skydd för den boende mot värme, kyla, fukt, buller, miljögifter, luftföroreningar och andra liknande störningar samt i övrigt vara fri från sådana liknande omständigheter som kan vara risk för liv och hälsa.
Att jag tar upp detta hänger samman med ett reportage jag hittade på SR där det beskrivs hur en grupp flyktingar på ett boende i Dalarna blivit väldigt rädda av skjutandet i samband med älgjakten:
Personal på asylboendet hade berättat att det skulle vara älgjakt. Men Aziz är ändå förvånad:
– Vi trodde inte att det var så många jägare, säger han.
Trots att flyktingarna fick information om älgjakten, tycker en del ändå att skotten är skrämmande.
– En del av de syriska barnen får panik när de hör skott på morgonen, för de blir påminda om kriget, säger Aziz.
Poängen med denna blogpost är alltså att Migrationsverket inte tar psykosocial hänsyn vid sina upphandlingar. Det som enligt svenska regler är godkända bullernivåer från t.ex. en skjutbana kan utgöra en extrem stress och orosfaktor för personer som flytt från något av världens många oroliga hörn. Jag tycker att de flyktingar som kommer måste tas om hand på ett bra sätt, inte bara förvaras och vara lukrativa siffror i skrupellösa entreprenörers affärsidéer. Och då måste man även väga in tex jakt och skytte aspekter när man upphandlar boenden. Inte minst för att minska konfliktytan mellan de flyende och de som redan bor och lever sina liv på en plats.


Notera: jag kommer inte att släppa fram några rasistiska kommentarer.

tisdag 21 oktober 2014

När känslorna svallar över - jaktbråk och dråpförsök

Man brukar säga att få saker på landsbygden väcker så starka känslor och orsakar så stora konflikter som jakt och vägföreningar. Härom dagen fick vi handfasta belägg för detta. Saker som gått att läsa om i tidningarna senaste dygnet eftersom det blivit polissak av det hela.

Vad är det då som hänt?


För en vecka sedan kom en jägare på en annan jägare från grannlaget inne på sin mark i Stockaryd i Sävsjötrakten. Den främmande jägaren är en man i 20-års åldern. Jakträttsinnehavaren misstänkte omedelbart tjuvjakt och konfronterade den främmande jägare som ringde ett kort samtal till sin jaktledare varefter han gick till sin bil och försökte köra därifrån.

Jakträttsinnehavaren försökte stoppa den främmande jägare men det bar sig inte bättre än att jakträttsinnehavaren blev påkörd, hände över motorhuven, föll av och fick benen överkörda. Skadorna var så allvarliga att sjukhusbesök behövdes.

Polisens första rapportering löd:
En person har blivit påkörd i Stockaryd. Hans skadeläge är ännu okänt.
En man blev påkörd av en bil i Stockaryd. Bilen avvek sedan från platsen utan att rapportera olyckan eller se hur det gick för mannen.
Polisen är på väg fram till platsen och kommer då troligtvis upprätta en anmälan om smitning från trafikolycka.
Det är ännu okänt vilken typ av skador mannen fick när bilen körde på honom men han ska vara vid medvetande.

Polisanmälan har gjorts. Rubriceringen är dråpförsök, smitning och brott mot jaktlagen.

Sedan finns det alltid två sidor av ett mynt. I detta fall florerar uppgifter om att den främmande jägaren åkt in på grannmarken för att koppla sin hund som följt en älg. Där uppges han ha blivit utskälld efter noter och resten skedde som en reaktion på detta.

Det finns alltid en förklaring till saker som sker även om de förefaller ologiska. I detta fall tycker jag att det känns rätt uppenbart att det ligger något mer bakom. Där finns kanske en gammal konflikt (nog så vanligt på landet)?

Vad skulle jag gjort annorlunda? Som jakträttsinnehavare vet jag faktiskt inte hur jag skulle betett mig men som främmande jägare så hade jag gjort allt för att först få tag på jakträttsinnehavaren innan jag gick in, sedan skulle jag låst in bössan och gjort det tydligt att jag inte jagade. Sedan vet man aldrig om det räcker i en situation där det verkar ligga mer bakom än vad vi fått reda på ännu så länge.
_______________________
Läs mer: SRp4jönköping, ATL, TT, Aftonbladet, Svensk Jakt.

Vilt är klimatsmart mat!

Supermiljöbloggen hade igår en intressant bild på facebook. Först texten:
 Därefter grafen:
Detta innebär att vilt är "klimatsmartare" än såväl baljväxter som bröd, pasta och quorn. För oss som jagar aktivt och äter mycket vilt är detta såklart ingen nyhet. Men det hindrar inte att vi ständigt försöker göra saker och ting bättre. Själv klimatkompenserar jag alla mina jaktliga transporter. Detta tänkande ligger i linje med de resonemang som författarna till Supermiljöbloggen för i texten på själva bloggen. Där skriver de:
Ett ökat uttag av vilt skulle innebära större utsläpp. Kanske. Jag är nämligen inte helt övertygad om att grafen stämmer...

Frågan är nämligen om siffrorna ovan representerar det kött som tex svenska konsumenter äter, och då tänkter jag inte på jägare utan på konsumenter över lag. Som köper en fryst eller vacuummörad hjortstek på ICA kvantum. Eller kanske någon fryst renskav. Det köttet är i de många fall importerat. Till och med renskaven.

I nuläget kan vi konstatera att vi importerar viltkött till ett värde av ungefär 200 miljoner kr årligen, primärt från New Zeeland. Det mesta kommer då från uppfödningar och inte från vilt i det vilda. Problemet blir då, åter igen, att import av kött innebär export av miljöpåverkan.

Så, precis som för vilket kött som helst så blir det inte klimatsmart bara för att man käkar vilt. Man måste kika på varifrån det kommer och hur det fällts (eventuellt fötts upp) innan man kan slå sig för bröstet. Men generellt kan man säga att det kött den genomsnittliga svenske jägare bärgar i skog och mark är klimatsmart. Låt ingen få er att tro något annat. Om hjortfilén på krogen är det är dock en annan femma. Ripan jag åt på krogen härom sistens visade sig komma från Skottland....

måndag 20 oktober 2014

Arbete på väg (och trafikeftersök)

I jobbet gör vi en hel del konsultarbeten som involverar vägar. Det gör att vi ständigt måste underhålla vårt säkerhetstänkande. Som ett led i detta fick jag precis uppdatera min kurs i "arbete på väg". Det som slog mig var om de jägare som arbetar med trafikeftersök inte borde ha samma utrustning som beskrivs i utbildningen. Nedan ett screenshot:
Screenshotet är taget från web-utbildningen arbete på väg. Där visas att man vid arbete på väg i dagsljus skall ha varselkläder på överkroppen vilka når upp i standarden EN471 klass 3. Vid arbete i mörker, dimma eller regn skall överkroppskläderna kompletteras med varselbyxor vila nr upp i klass EN471 klass 2 med reflexer långt ner på benen, dvs näst högsta klassningen. Av utbildningen framgår också att det är arbetsgivaren som skall stå för denna utrustning. Detta innebär att om man tar eftersöksuppdrag via egen firma så får man själv stå för utrustningen medan om man tar uppdragen direkt från polisen så är det polisen som skall stå för skyddsutrustningen. Och det räcker INTE med bara varselväst om man skall jobba nattetid. Utrustningen som nationella viltolycksrådet fått polisen att förse eftersöksjägarna med är alltså inte tillräcklig för att nå upp till trafikverkets krav (om eftersöken skall göras nattetid vill säga):
Eftersöksjägare/kontaktperson inom Nationella Viltolycksrådet som utför eftersök på uppdrag av polisen utrustas nu i hela landet med personlig säkerhetsutrustning. Utrustningen består av reflexväst och keps, båda med ett personligt ID-nummer samt benreflex och hundhalsband. Detta är eftersöksjägarnas/kontaktpersonernas "uniform" som alltid och endast ska bäras i samband med uppdrag från polisen.
Dessa saker är allvarliga. I dagarna är det tre år sedan en eftersöksjägare blev ihjälkörd utanför Jönköping i samband med ett trafikeftersök. Själv vurmar jag lite extra för säkerhetsfrågor, inte minst som jag är gammalt skyddsombud.