Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 2 september 2014

(s) inför valet, om jakt och jaktrelaterade frågor

Den 2/4 genomfördes en intressant debatt om jakt och viltvård i Riksdagen. Det var en debatt som i praktiken visar mycket tydligt hur de olika partierna ställer sig i jaktliga frågor.

(s) anser att vargstammen idag skenar, det är så att säga "fri tillväxt". Eftersom vargstammen med råge överskrider gynnsam bevarandestatus (270 vargar) bör en riktig vargjakt omedelbart tillämpas.

(s) vill ändra fjälljaktsreglerna tillbaka så fort som möjligt, det beslutades vid en riksdagsomröstning  för flera år sedan att reglerna angående utländska jägare på statens mark skall återgå till ungefär det som gällde före 2007.

(s) jaktpolitiske talesman, Helene Pettersson, intervjuades i Svensk Jakt nr 8. Där fick hon besvara ett antal intressanta frågor:
-Det är (s) jaktpolitik som gäller, det är det som skall genomföras. Stöd i sakfrågor kommer att sökas där det finns. Kommentar: Detta förutsätter såklart att (s) står upp för det de lovat och inte omförhandlar något med ev samarbetspartier. (s) säger dock i nuläget att de helst bildar egen regering.
-Jaktlagsutredningen fortsätter, dock kommer §3 i rennäringslagen (fjälljakten) att ändras asap då det finns riksdagsbeslut på detta men nuvarande regering begravt frågan eftersom det gått prestige i den.

(s) vill inte svara på om man vill ha en ny jakt och viltmyndighet eller ej, frågan skall ses i förhållande till övriga miljömyndigheter och den utredningen pågår. Vilket departement som skall ha ansvar för jaktfrågor vill man inte ange, istället vill (s) börja med att se över nuvarande departementsstruktur och därefter avgöra var ansvaret för jakten bör ligga. (s) framhåller att det finns möjlighet att skyddsjaga skarv och att det finns förvaltningsplaner för säl. (s) anser att jaktlagen är för krånglig och inväntar jaktlagsutredningens slutbetänkande.(s) vill ha licensjakt på varg.

Svenska Pistolskytteförbundet har ställt ett antal vapen och skytterelevanta frågor till partierna, frågorna handlar om allt från vapenlagen, illegala vapen, olika krav för tillstånd mellan olika polismyndigheter till hur man skall hantera bly i ammunition. (S) är tydliga med att fukus skall ligga på illegala, inte legala då de ytterst sällan blir illegala. Tullen skall få bättre möjligheter att fånga upp smugglingsförsök. Vad gäller licensgivning och att praxis vad gäller "synnerliga skäl" skärpts så ämnar partiet kika närmare på frågan. Något blyförbud är inte aktuellt (se nedan).

(s) har ett jaktpolitiskt program, det ar förvisso några år på nacken och är delvis inaktuellt men såhär ser det ut i korthet:

- Öka intresset för jakt.
- Verka för att staten på skäliga villkor i första hand upplåter mark till icke-markägande jägare.
- Verka för ett starkare regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.
- Ändra jaktförordningens §28 så att även tamdjur utanför hägn på ett rättssäkert sätt får skyddas vid rovdjursangrepp.
- Införa reglerad licensjakt på björn och lo
- Ge länsstyrelserna rätt att fatta beslut om skyddsjakt på varg och lo
- Verka för att vilt ska förvaltas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt
- Verka för att Svenska Jägareförbundet även fortsatt ska ha uppdraget att leda delar av jakten och viltvården i Sverige
- Skjuta upp planerat förbud mot blyammunition tills likvärdiga alternativ finns.
Skall man vara krass så är det det jaktpolitiska programmet man skall kika på när man ser på (s) i jaktfrågor. Det är deras officiellt spikade linje och den har inte officiellt ändrats ännu.

(s) kan sammanfattas som tämligen jaktvänliga.

måndag 1 september 2014

Ormbett - veterinären var god dröj

Igår rymde Misssn. Vi befann oss som ni kanske förstått i Bohusläns skärgård jör att se till stugan och jaga sjöfågel. När Missan kom till baka var hon ynklig och spak. Jag misstänkte direkt ormbett. 

Jag ringde Erik och fick lite tips. Hittade inga kortisontabletter. Jag försökte ringa jourveterinär. Inget svar. 

Vi käkade lunch. Jag försökte ringa jourveterinär. Inget svar. 

Vi packade och städade. Jag försökte ringa jourveterinär. Inget svar. 

Vi stängde stugan. Jag försökte ringa jourveterinär. Inget svar. 

Vi tog båten till hamnen i land. Jag försökte ringa jourveterinär. Inget svar. 

Under resan ner ringde jag varje halvtimme. Totalt fem olika jourveterinärer. Blå stjärnan ringde jag enligt telefonens logg åtta gånger. 

Missan har vi hållit stilla. Hop har piggnat till ordentligt men hur det går vet jag ej. Jag fortsätter ringa veterinär under dagen. 

Tillägg: varit hos vet. Hon fick antihistaminer. 

Partierna jakt och vapen

Den 14 september, om två veckor, är det val till riksdagen. Det finns många parametrar att väga in när man väljer till riksdagen. Jag tänkte försöka sammanställa vad partierna står i jaktrelaterade frågor. I flera fall har jag mottagit synpunkter utifrån, av integritetsskäl väljer jag att inte namnge mina medhjälpare.
Ni som hjälpt till skall ha ett stort tack!
 Dels så kommer jag att referera vad de svarat i lite olika enkätundersökningar i jaktpressen och dels tänkte jag snabbkolla hur det ser ut på motionsfronten. Vilken linje driver medlemmarna i praktiken. Eventuellt kollar jag också upp vad de skriver om jakt, skytte och vapen i sina valmanifest och partiprogram. Det kommer också att finnas vissa reflektioner kring partiernas tidigare politik. Den enskilt bästa källan till information om hur partierna ställer sig i jaktliga frågor visade de vid riksdagsdebatten om jakt och viltvård den 2/4, den summerar partiernas inställning och deras motioner. SVTs valpejl har en fråga om vargjakt. Kikar man på vad partierna svarar så ser det ut såhär:
Partierna kommer att presenteras ett per dag enligt följande schema:
2/9 (s)
3/9 nya (m)
4/9 (mp)
5/9 (fp)
6/9 (kd)
7/9 (c)
8/9 (v)
9/9 (sd)
10/9 (f!)

En bild från Svensk Jakt som illustrerar partiernas åsikter i åtta olika frågro:


Som teaser lägger jag in en kortversion från Svenska Jägareförbundets debatt i Almedalen:

söndag 31 augusti 2014

Sjöfågeljakt från havskajak

Ny har jag äntligen testat att jaga från min kajak. En brödback framför sittbrunnen för fåglar och bössa mycket mer behövs ej. Stabiliteten var inget problem så länge man håller sig till skott i kajakens längsriktning. 

Jag valde att sakta smyga fram i strandkanten. Det gäller att komma nära simmande fåglar. Men de visar allt för liten träffyta för att skjuta när de simmar. Man får vänta på uppfloget, det blir ganska lätta skott. lördag 30 augusti 2014

Har- och fågeljakt

Min sjuårige son var med och jagade grävling i natt. Vi fick inget men spänningen var på topp när Essa hittade en grävling på ett gärde. Den syntes i pannlampans sken men Essa lyckades inte få stopp på den innan den gick i gryt 150 m bort. Doften av skrämd grävling låg tät. 

Inspirerad av nattens misslyckande så ritade han följande bilder: 


Kolvar som konst

Kolven på en bössa kan vara ett stycke trä, en plastbit och ibland något alldeles extra. Träbiten kan vara noga utvald, den kan vara ett naturens konstverk i sig. Träbiten kan också smyckas. Jag har tidigare visat vad min kompis Heikki gjort. Men det finns de som gör det i än större utsträckning. Patric Wremerth är en av dem. Han karvar fantastiska motiv i hela kolvar, nedan följer några exempel:


Tycker du att Patriks arbeten är fina och vill ha något liknande på din kolv? Kontakta honom via mail på Masselfreak(at)hotmail.com