Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 27 maj 2015

Fällkniven anmäld till reklamombudsmannen


För snart ett och ett halvt år sedan anmäldes Fällkniven till reklamombudsmannen. Reklamen löd:
Den anmälda reklamen består av en text med information om kniven ”NL4 Frej” från Fällkniven vilken har publicerats på www.fallkniven.se. I reklamen finns bland annat en text som lyder ”För första gången någonsin kan vi presentera en världsnyhet när det gäller bladet – det är ett laminerat VG10-stål där eggen utgörs av vårt numera berömda VG10-stål och där sidorna består av ett segt, helt rostfritt 420J2-stål. Denna kombination är den absolut bästa eftersom den sammanför alla tänkbara önskvärda egenskaper såsom stresstålighet, vridstyvhet och skärpevaraktighet i ett och samma blad. Med laminatteknik kan man räkna med 20 % ökad böjstyrka jämfört med ett solitt VG10-blad. Det medför prestanda som ingen annan tillverkare i världen kan jämföra sig med!”.
Här finner ni kniven i fråga samt texten i sin helhet.
Såhär lyder RO:s sammanfattning av anmälan:
Anmälaren skriver att det inte finns något som styrker följande påståenden:
  • Denna kombination är den absolut bästa
  • Det medför prestanda som ingen annan tillverkare i världen kan jämföra sig med
Anledningen till att detta är vilseledande är enligt anmälaren att VG10 är känt för att vara ett mycket sprött stål så även om nämnd lamineringsteknik mot förmodan skulle uppnå en ökad "seghet" om 20 % styrker detta inte påståendena ovan.
Fällknivens svar är relativt långt.
Annonsören skriver i huvudsak följande. Annonsören anser att anmälarens klagomål är osakligt och oveder­häftigt. De knivar annonsören säljer håller hög teknisk standard samt anses allmänt vara starka och hålla skärpan väl.
Anmälaren skriver i svepande ordalag att ”VG-10 är känt för att vara ett mycket sprött stål” men lämnar inga bevis på detta. Vad anmälaren inte känner till är att annonsören har testat knivexemplar från världens främsta knivtillverkare och jämfört dem med motsvarande modeller av annonsörens egen tillverkning. Testerna är utförda som bryttester, det vill säga ska efterlikna det rörelsemönster som människor har när man bryter ved ur en stubbe för att få ved till en brasa – det är då knivar i allmänhet går sönder, enligt annonsörens erfarenhet.
Test­metodiken har utvecklats tillsammans med personal från Luleå Tekniska Universitetet.
Annonsören har testbrutit knivar för tiotusentals kronor och de slutsatser som kan dras är att annonsörens knivar är de starkaste i världen samtidigt som de håller skärpan oerhört bra. Beträffande NL4-knivens skärpe­varaktighet har man testat tre olika typer av verkligt bra eggstål, nämligen V10, CoS och 3G. De resultat som man fick fram visade inte några signifikanta skillnader mellan dessa tre toppkvalitéer och som resultat kunde slutsatsen dras att VG10-stålet är mycket bra stål vad avser skärpevaraktighet och styrka.
Reklamombudsmannen fäller Fällkniven:
Opinionsnämnden konstaterar att annonsören har bifogat bevisning som i och för sig visar att annonsörens knivar håller hög kvalitet och att VG10 inte är ett sprött stål. Enligt nämnden har dock inte annonsören visat att den aktuella kniven är den bästa i alla nära till hands liggan­de betydelser. Annonsören har inte heller visat att den aktuella kniven har en pres­tanda som ingen annan till­verkare i världen kan jämföra sig med.
Annonsören har därför inte styrkt påståendenas riktighet och de aktu­ella påståendena är därför vilseledande. Marknads­föringen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.
Anmälaren är företaget Jaktkit. Jag har upprepade gånger skrivit om Jaktkit, inte minst pga de säljer plagierade F1-or. Plagiaten är väldigt oblyga. Jaktkits marknadsföring är också väldigt intressant, att anmäla Fällkniven för ovanstående känns som att kasta sten i glashus. Eller vad säger ni om Jaktkits reklam på fb, det precisionshärdade japanska specialstålet ändras sedan till kinesiskt 440C liknande stål för att vid analys visas vara en namnlös häxbrygd av olika metaller:

Tidigare blogposter om Jaktkits kopior:
-Kopia på fällkniven F1?
-Designtjuven avslöjar sig själv: Knv1 är en kopia på F1!
-Metallurgisk analys av Knv1

tisdag 26 maj 2015

Drillingkungen 2015

Fick denna inbjudan till en intressant tväling på Bredareds skortskytteklubb i södra västergötland:
Inbjudan till
Drillingkungen 2015.
Bredareds Sportskytteklubb inbjuder till en unik tävling för dig som har en drilling av klassisk modell med 2 hagel och en kulpipa.
Detta är en tävling där alla är välkomna både du som vill se till att 2014 års Drillingkung får lämna tronen och du som vill testa vad du kan göra med din drilling och vara väl förberedd till jaktsäsongen.
Vi skjuter 5 olika grenar och vinnaren blir utsedd till årets Drillingkung.
Grenarna innehåller kulskytte 100m och 50m, löpande älg 80m och olika trioövningar på löpande viltfigurer och lerduvor.
Regler för grenarna mailas till deltagarna efter anmälan.
Nytt för i år är att det kommer finnas möjlighet till träning i vissa grenar inför tävlingen på lördagen den 25/7-15.
Vapen och ammunition
Vapnet skall vara en drilling med 2 hagelpipor och 1 kulpipa. Det är tillåtet att byta riktmedel mellan grenarna. Provskjutning är inte tillåten under tävlingsdagen.
Hagelammunition skall vara US 7- 9, 24-28 gram. Valfri kulammunition.
Totalt 15 kulskott och 22-30 hagelskott + eventuell särskjutning.
Plats: Bredareds Sportskytteklubb, Borås
Datum: 26/7-15
Samling: 8:30 i klubbhuset.
Anmälningsavgift: 100: - inkl duvor och målmaterial.

Anmälan: henrik.einarsson@bredband.net. Sista anmälningsdag 13/7-14
Info: Henrik 0706-35 49 54

Organiserat tiggeri...

En statusuppdatering från Älgflugans FB sida förtjänar att återges även här:
Organiserat tiggeri.
Idag när jag gick ut för att köpa mer hundmat såg jag flera tiggare på stan. De var uppenbart organiserade. Väl organiserade. De var välfriserade, hade fina kläder och hela skor med tydliga drag av friluftsmode. Nya mobiltelefoner hade de också. Snett över bålen hade de likadana tygband. Banden var vita med en svart fågel. Pilgrimsfalk tror jag. Ingen tvekan om att de var organiserade, näst intill uniformerade.
Tiggarna betedde sig påfluget. Istället för att tyst sitta och tigga utanför en affär med en kaffekopp för småmynt gick dessa tiggare på och stoppade folk. Mitt på gågatan. Tog aktivt kontakt och ställde frågor. Krävde kontaktuppgifter och kontonummer för månadsbetalningar.
Mycket otrevligt på det hela taget.

måndag 25 maj 2015

Snömos från (m) angående vapenimport och illegal vapenhandel

Ibland blir det lite knepigt när alliansen griper varje halmstrå att kritisera regeringen. Jag tycker att regeringen bör kritiseras när det är befogat, men ibland blir det bara gnäll och nålstick. I dagens GP dyker det upp en sådan debattartikel signeras Beatrice Ask och Krister Hammarbergh, båda (m). Avstampet är de många skjutningarna i Göteborg. Vi är alla överrens om att dessa är fruktansvärda, men jag tycker alltid att det är lite osmakligt när de används i populistisk politik.

Denna gång används göteborgsskjutningarna för att kritisera regeringens beslut att inte kräva särskild importmärkning av vapen importerade fårn EU-land. Det hela faller tillbaka på FNs vapenprotokoll där den förra regeringen och den nuvarande har olika syn.

Ask och Hammarbergh argumenterar för att märkningen skulle underlätta spårningen av illegala vapen:
Alliansen föreslår i en motion till riksdagen att regeringen ska ta initiativ för att vapen som handlas inom EU ska kunna spåras i syfte att underlätta brottsutredningar. För att motverka förekomsten av illegala vapen måste det finnas en spårbarhet från tillverkare till innehavare. Detta kommer inte längre vara möjligt inom EU när märkningen försvinner.
Problemet är ju att illegala vapen redan från början tar en omväg kring just detta. Ask och Hammarberg skriver själva:
Västra Balkan är fortfarande en betydande källa för illegala skjutvapen som förs till Sverige. Vapenbeslag som gjorts i Österrike, Slovenien, Ungern och Serbien visar att smugglingen från den regionen fortsätter. Tullverket har under det senaste året framför allt gjort vapenbeslag i resandeflödet från östra Europa: Bulgarien, Tjeckien, Slovakien och Baltikum, liksom från Tyskland
Att då kräva att vapen som importeras skall vara märkta spelar ju ingen roll. De smugglas ju in, ofta med all märkning bortslipad. Som argument lyfts även 2013 års vapenamnesit fram:
Vapenbeslag och även skjutvapen som inlämnades under vapenamnestin 2013 visar att de flesta illegala vapnen är fabrikstillverkade. De har med största sannolikhet någon gång varit legala men blivit illegala. Det är bara en liten andel skjutvapen som från början tillverkats helt utom myndighetskontroll, det vill säga olaglig och okontrollerad tillverkning.
Här finns det flera problem.

  1. För det första har vi vapenamnestin. Den kan  inte användas på det vis Ask & Hammarberg gör av den enkla anledningen att vapnen som lämnades in förvisso var både illegala och fabrikstillverkade men de var till den allra största delen äldre vapen inlämnade av laglydiga medborgare. Tänk studsaren eller hagelbössan från 1920 eller 30 talet som blivit kvar efter att någon ägare gått bort, i vissa fall för kanske 50 år sedan. 
  2. För det andra så förloras myndighetskontrollen i samband med konflikter. Den omfattande smuggling som sker från västra balkna har fortfarande sitt ursprung i inbördeskrigen på 1990-talet då extremt stora mängde vapen föll ur myndighetskontrollen. Lägg till årtionden av krig i mellanöstern och sedan något år kriget i Ukraina så kan vi konstatera att det finns extremt mycket vapen tillgängligt för insmuggling framöver. Lägg till att svenskar åker till båda krigsområdena för att slåss så kan man konstatera att kontakterna etableras. 
Jag upplever därför Ask och Hammarberghs förslag som helt meningslöst. Mer av ett populistiskt utspel i syfte att underminera sittande regering och få alliansen (i synerhet moderaterna) att framstå som handlingskraftiga medan regeringen är slö och accepterar skjutningarna i vårt samhälle. Jag anser snarare att delar av förslagen som läggs snarare skulle försvåra för legalt vapenägande än förhindra att illegala vapen kommer till landet samt underlätta spårningen av de samma. 

För att sammanfatta det hela: Illegal vapenhandel har sina egna vägar och följer inte uppsatta regler. Hur ytterligare importmärkningskrav skulle kunna påverka detta förstår jag inte.

fredag 22 maj 2015

Djur som juridiska personer - förövare

Härom dagen uppmärksammade jag, Svensk Jakt mfl efter en artikel i Land Lantbruk Djurens Rätts märkliga ställningstagande att djur borde vara juridiska personer. Det de tänker sig är framför allt brottsofferperspektivet men konsekvensen blir att de även måste kunna vara förövare. Detta för oss tillbaka ordentligt i tiden, för på medeltiden var djurrättegångar inget ovanligt, det första exemplet är från 1266 i Frankrike.
1379 dog Perrinot Muel i ett franskt kloster. Orsaken var att två grishjordar stressade upp sig och orsakade hans död. Grisarna betraktades som mördare och ställdes inför rätta. Klostrets abott tyckte att den ekonomiska förlusten skulle bli för stor om klostret förlorade två grishjordar så han yrkade att de grisar som bara sett på skulle benådas. Detta skedde och endast tre grisar dömdes till döden.

1494 arresterades en gris för att ha strypt en pojke i en vagga. Vittnena berättade:
on the morning of Easter Day, as the father was guarding the cattle and his wife Gillon was absent in the village of Dizy, the infant being left alone in its cradle, the said pig entered during the said time the said house and disfigured and ate the face and neck of the said child, which, in consequence of the bites and defacements inflicted by the said pig, departed this life
Domen löd:
We, in detestation and horror of the said crime, and to the end that an example may be made and justice maintained, have said, judged, sentenced, pronounced and appointed, that the said porker, now detained as a prisoner and confined in the said abbey, shall be by the master of high works hanged and strangled on a gibbet of wood near and adjoining to the gallows and high place of execution …
Detta är två av knappt 100 kända medeltida djurrättegångar som finns bevarade i de skriftliga källorna. Här ser ni hur en djurhängning tedde sig i en medeltida illustration:

Rättegångarna fortsatte in på 1500-talet. Nedan återfinner ni en lista över några liknande rättegångar från 1500-talet.
Gemensamt för dessa händelser är att de primärt ägre rum i Tyskland, Italien och Frankrike samt att ägaren generellt sett undslapp straff. Det hände att ägaren kunde få ersättning. Vilket demonstrerar att djur kunde ses som egna juridiska personer, värdiga att ta konsekvenserna av sina handlingar. Det där med strikt ägaransvar ser vi inte i dessa fall.*

Utgångspunkten var ofta Bibeln, Andra Mosebok 21:28:
28Om en oxe stångar ihjäl en man eller en kvinna, skall oxen stenas, och dess kött får inte ätas, men ägaren skall gå fri. 29Men om oxen brukar stångas och ägaren vet om det men ändå inte vaktar den, och om oxen dödar en man eller en kvinna, då skall oxen stenas och dess ägare skall också mista livet.

Vi kan studera lite nyare exempel**:
År 1717 förbjöd kyrkan exkommunikation (dvs kyrklig bannlysning) av djur, men världsliga processer mot djur fortsatte att förekomma. 
År 1792 dömdes en papegoja i Paris för kontrarevolutionär verksamhet, den hade nämligen på gatan ropat ”Leve konungen!”. 
År 1805 hölls en process mot råttor i Danmark. 
År 1826 dömdes gräshoppor för skadegörelse i Frankrike. 
År 1864 dömdes en sugga i Slovenien till döden efter att ha bitit av båda öronen på en flicka. 
År 1960 stämdes en schäfer i USA inför domstol för att ha anfallit och bitit ett flertal människor. 
År 1991 dömdes en hund i Argentina till livstids fängelse för att ha bitit ihjäl ett barn.
År 1992 dömdes en get i Tanzania till fyra dagars fängelse för att ha betat på en privat gräsmatta.
År 1997 dömdes en labrador vid namn Prince till döden efter förordningen three-strikes-and-you’re-out efter att ha dödat en tupp i New Hampshire

Konsekvensen av Djurens Rätts ställningstagande är alltså att denna typ av rättegångar skall ta upp en större del av våra domstolsresurser. Bra jobbat Djurens Rätt.
____________________
*Det finns dock gott om exempel på ägaransvar, inte minst i de svenska medeltida landslagarna.
**Exemplen är hämtade ur Folkvett nr 3-4 1994, SvD, NY times

Fredagsmys: Att erkänna jaktbrott i Aftonbladet

Härom dagen var vi nog många som satte kaffet i vrångstrupen när vi läste en artikel på Aftonbladet. I korthet kan man säga att en pensionerad tjänsteman fårn Naturhistoriska Riksmuseet erkänner jaktbrott i tidningen. Såhär står det:
– Jag går med kryckor och stannade till för att få upp plastpåsen. Jag ställde kryckorna lutade mot mig och hör samtidigt hur vår jycke verkade ha fått upp ett spår, säger Klas Jaederfeldt.
Vad säger karln? Han låter hunden gå fritt och spåra. Nu? I maj? Vidare:
Han hör hur drevet kommer närmare. 
– Vad roligt, tänkte jag. Att få se något vilt djur ute på turen. Plötsligt hoppar en halvvuxen hare upp på vägen där jag stannat. Den börjar springa mot mig. 
Vad säger karln? Inte nog med att han låter hunden gå helt fritt utanför jaktsäsong, han tycker dessutom att det är roligt när den hittar något som den förföljer? Uppenbarligen har han inte läst Lag (2007:1150) om tillsyn av hund och katt på länge. Där framgår nämligen:
 16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Eftersom det hela hände måndagen den 18 maj är det ingen tvekan om att mannen brutit mot lagen. Till råga på allt skede det med polisens goda minne. Det hela uppmärksammades nämligen på Polisens FB sida varvid polisens svar fick mig att häpna:
 "Skönt att det gick bra" skriver Polisen i sitt svar. Skönt att vaddå gick bra undrar jag. Brottet?

torsdag 21 maj 2015

Djurens Rätts riksstämma: Djur skall bli juridiska personer samt intensifierat arbete mot jakt

Noterar på Djurens Rätts hemsida följande referat från riksstämman som gick av stapeln för ett par dagar sedan:
Bland besluten märks t.ex. ett nytt riktningsmål om att Djurens Rätt ska verka för en lagstiftning som säger att djur är levande, kännande individer och ett nytt huvudmål om att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus.
Fundera lite över den formuleringen att  djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus... Den är radikal så det förslår. Tidningen Land uppmärksammar detta i en artikel.
Syftet med juridisk personstatus är att djur inte längre ska vara ägodelar och att djur till exempel ska ges status som brottsoffer i polisutredningar och domar. Kraven går så långt som att ett djur ska kunna ges målsägandebiträde, alltså en offentligt betald jurist, i samband med en rättegång.
Wow. Vi går en spännande framtid till mötes. Men hur tänker de när djuret inte är ett brottsoffer utan förövare? Vad innebär det för det strikta ägaransvaret över hund och katt? Kommer jag som djurhållare att slippa teckna ansvarsförsäkring för mina djur? Jag menar de måste ju i konsekvensens namn ta ansvar för sina egna handlingar!

Stämman beslutade även om mer jaktrelaterade strategier:
Stämman beslutade också att Djurens Rätt ska driva frågan om att djurskyddsorganisationer ska tillerkännas talerätt i frågor som avgörs med stöd av jaktlagstiftningen och att Djurens Rätt ska driva frågan om en djurbalk under vilken jakten inordnas.
Organisationen ska intensifiera sitt opinionsarbete mot jakt genom att öka medvetenheten om lidandet som jakt orsakar vilda djur. Det innebär att Djurens Rätt även kommer att försöka motverka fiske. Motionen som bifölls menar att minst 1,6 miljoner svenskar ägnar fritid åt att skada, kväva och döda vilda, vattenlevande djur.
Det blir allt mer uppenbart att denna organisation är ett reellt hot mot jaktens framtid, inte minst som de har ett rätt stort stöd i lägenheter och radhus. Noterar att över en kvarts miljon människor gillar dem på FB, varav ett dussin är mina vänner.