Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 1 juni 2016

Balkongbiologins uppförsbacke

Alla vi som på ett eller annat sätt sysslar med vilt- och naturvård i praktiken, oavsett om vi är jägare eller ej, bör vara medvetna om hur lite förståelse som folk har för det vi sysslar med. En intressant forskningsinsats kring detta inleds med följande utgångspunkt som jag bara allt för väl känner igen:
Omfattande urbanisering och avfolkning av landsbygden under mer än 60 år innebär att de flesta svenskar nu bor i stora eller medelstora städer, ofta långt från mer ”vild” natur. Detta riskerar att fortlöpande leda till allt sämre kunskap om naturen och om naturvård. 
 För att belägga detta så har man arbetat tillsammans med Medborgarpanelen vid GU, på bilden nedan (som kanske behöver klickas upp) framgår att gemene man har pinsamt låg kunskap om centrala begrepp för hanteringen av naturen:
Hur skall man kunna diskutera begreppet "viltvård" när endast 1/3 av folket vet vad det enklare och vanligare begreppet "naturvård" innebär? När hela enkäten sammanställts kunde det konstateras att de som var intresserade av politik sällan var intresserade av natur, vilket i förlängningen kanske är just det vi ser effekten av i dagens naturrelevanta plitik. Ett ointresse och en okunskap. Såhär uttrycks det:
Vi fann samband, om än inte starka, mellan intresse för och kunskap om politik och samhällsfrågor respektive miljöfrågor. Dessa samband försvann så gott som helt då politik relaterades till natur och djurliv. Här använde vi inte begreppet naturvård, som inte var fullt begripligt, men ”natur och djurliv” borde vara fullt begripligt. Det är kanske inte överraskande, men tragiskt, att politiskt intresse och politisk kunskap inte samvarierar med intresse för och kunskap om natur och djur (korrelation, r, är ett statistiskt mått; naturligtvis fanns respondenter som avvek från mönstret). I politiken fattas viktiga beslut om hur naturen ska förvaltas. 
Vidare:
Naturen och (vissa) arter ligger många svenskar varmt om hjärtat, men kunskaperna om naturvård och om naturen brister. Vi befarar att i framtiden kommer inte allmänna etiska attityder att få så stor betydelse, om de inte grundas i bättre kunskaper som kan utnyttjas i hård argumentation inom politik och samhällsutveckling
Vissa arter kan t.ex. läsas ut som de stora rovdjuren och rovfåglarna (särskilt ugglor). Trots detta är kunskapen om de stora artprojekten Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig Hackspett så låg som 22%. Jag blir då nyfiken på hur många som känner till jägareförbundets gamla projekt fjällgås.

Detta innebär såklart att vi kommer att fortsätta dras med allt fler balkongbiologer som kanske intresserar sig för någon enstaka art och som kanske kan väldigt mycket men förstår väldigt lite om kringliggande faktorer och behovet av vård, bruk och hävd för att bvara den biologiska mångfalden och ett rikt djurliv.

tisdag 31 maj 2016

Film: The Beauty of Hunting

Antropologen Thorsten Gieser vid tyska Koblenz-Landau universitetet har gjort en kort jaktdokumentär som för mig är väldigt mycket älgjakt. Men det beror väl på att det i stort sett bara är då jag står på pass på detta sätt.....

Såhär beskrivs filmen:
A female hunter in a bleak forest landscape.
Rain keeps pouring down on her as she prepares for the hunt.
She stands still in vigilance, her eyes scanning the surroundings.
Rain keeps pouring down as she waits for something to happen.
Then, a wild boar approaches
And rain keeps pouring down.

The Beauty of Hunting from Thorsten Gieser on Vimeo.

Film: Skeet Surfin'

Här på västkusten har det varit högsommarvärme ett par dagar nu. Jag har svårt att sova i den värmen och kom att tänka på en rolig form av sommarskytte när jag snurrade runt sömnlös i värmen:

måndag 30 maj 2016

Nästan men inte riktigt

Det räckte inte ända fram. Saknades väl en räv eller två grävlingar för att få ett finare diplom. 

Skjutstege med ungarna

Igår jobbade jag med ved. men ett par lämpliga slanor och lite spillvirke fick bli en skjutstege.
söndag 29 maj 2016

Pågående tester

Just nu håller jag på att testa ett halvdussin knivar parallellt:
Glömde visst att jag testar denna med. En riktigt trevlig sak från Lionsteel:

lördag 28 maj 2016

Skillnader mellan F1 och piratkopia

Här följer en serie bilder som visar vissa skillnader mellan en Fällknivne F1 av senare generation jämfört med en piratkopia. Vad gäller asken så är den äkta försedd med hologram, knivens egg har en papphylsa och hela kniven är förpackad i bubbelplast. Så väl är inte piratkopian förpackad.

 Den högra kniven är original och den vänstra piratkopia, som synes är knäppet olika. Originalet är avsett att kunna knäppas upp med höger hand i en enkel smidig rörelse medan piratkopian öppnas åt "fel" håll.
 Det övre fodralet är piratkopia och det undre original. Piratkopians spänne går åt "fel" håll, nylonmaterialet är glesare vävt och av sämre kvalitet i piratversionen. Piratversionens bältesupphängare är nitad på INSIDAN av slidan medan originalet är nitad på UTSIDAN. Märkningen "fällkniven" på framsidan av fodralet är distinktare på originalet än kopian.
 På baksidan ser man direkt att originalets bältesupphängare är välnitad medan kopian är dåligt nitad och upphängaren sitter på fodralets insida. Märkningen "fällkniven.com" är tydligare på originalet, dessutom står det av någon anledning F1 PRK på mitt original. Plastmaterialen skiljer sig åt, piratkopian är inte lika tålig som originalet utan repas lätt, till och med av en nagel.
 Det är stor skillnad på bladen, den övre kniven är piratkopia medan den nedre är originalet. Det är en aning skillnad i form, den stora skillnaden ligger i slipningen. Piratkopian är flatslipad medan originalet är välvd. Slipfasen närmast handtaget skiljer sig åt, piratkopians slipfas är rak.
 Den övre kniven är piratkopia och den nedre original. Häs syns tydligt att slipfasen skiljer sig åt. Sedan har originalet en tydlig inskålning mellan eggen och tången, denna saknas på piratkopian.
 Originalet består av laminerat stål och där kan man se en tydlig linje mellan de båda stålkvaliteterna.
 Märkningen på piratkopian går att tvätta bort medan märkningen på originalet är väl utförd etsning.
 Mönstringen mellan piratkopia (vänster) och original (höger) skiljer sig åt, originalet är tätare och i bättre kvalitet. Hålen för fånglina skiljer sig åt. originalets hål sitter djupare och är mer välarbetat.
Original till höger och kopia till vänster. Här syns skillnaderna i mönstringen tydligt, kan även nämna att jag med tummnageln kan göra permanenta märken i piratkopians gummihandtag men inte i originalets. Här syns även skillnaderna i slipning, den skålformade fördjupningen mellan egg och tånge på originalet samt lamineringslinjen på originalet.

Vid ett första påseende så kan det otränade ögat lätt luras av kopian, men som ni ser är skillnaden stor. Men skillnaden innefattar inte bara utseende utan även kvalitet. Stålet i piratkopian är rostbenäget och tappar skärpan omedelbart. Som jag ser det så finns det endast en enda fördel med piratkopian, det är att kniven sitter något bättre i den och inte skramlar runt på samma sätt som i originalslidan. Här måste jag säga att jag tycker att det är rätt uselt av Fällkniven att inte levrera en bättre slida till en så bra kniv som F1. Jag kommer någon gång framöver att återkomma till det här med knivslidor, jag tycker överlag att alldeles många premiumknivar kommer med alldeles för dåliga eller rent av bristfälliga knivslidor.....