Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 30 november 2015

Fel fokus när jaktbrott diskuteras

Jag nåddes nyss av nyheten att APU startar verksamhet i Dalarna med en rangergrupp, såhär skriver man i Dalarnas Tidning:
Arbetet är mot all illegal jakt, men en extra infekterad fråga är den om vargar. Den vanligaste dödsorsaken på varg i Sverige, mer än 50 procent, är tjuvjakt enligt APU och Naturskyddsföreningen.

I år har de infört Rangers grupper i Stockholms och Värmlands län, med åtta respektive fem personer i. Dalarna kommer få ett lag på tio personer. De kommer att patrullera, observera och rapportera.

– Vår uppgift är enbart att observera. Ser vi brott så rapporterar vi det till polisen. Varje gång vi har varit ute i de två andra länen så har vi sett brott. Vi vill skydda djuren, och värna om rätten att få finnas och leva, säger Conny Andersson.
Av vad jag läst om på APUs FB sida så är detta ren lögn. APU arbetar inte med att förebygga alla former av illegal jakt, de bildades specifikt för att arbeta i Rialareviret utanför Stockholm. Arbetet fokuserar i princip uteslutande på varg, i någon mån på övriga stora rovdjur. I en krönika i Dalarnas Tidning kan man läsa:
När jag talade med Conny Andersson, ordförande i APU och före detta polis, målar han upp en bild om hot, aggressioner och korruption.
Han berättade om hur deras Rangers i Stockholm och Värmlands län har blivit bespottade, och hotade fysiskt och verbalt.
Som polis jobbade han mot organiserad brottslighet, han menar att den illegala jakten är av samma slag. Att problemet inte bara är de lokala tjuvjägarna, utan personer i myndighetsställning, lobbyister i riksdagen och anställda inom naturvårdsverket som ser mellan fingrarna på tjuvjakten. Han använder ordet korruption.
Det är ytterst allvarliga anklagelser. Vi kan vända på steken och konstatera att tidningen Jakt & Jägare flertalet gånger har skrivet om Conny Andersson och påpekat att han under sin tid som polis dömdes för tjänstefel. APU har anklagats för att ha hotat jägare.
Krönikan avslutas med ett Conny-citat:
– Största hotet mot organiserad brottslighet är att våga se, säger Conny Andersson.
Men då gäller det att se det verkliga problemet. Vad gäller vargen så har vi en växande vargstam i sverige, det kan ingen säga något emot. Det förekommer tjuvjakt, det stämmer. Och det tjuvjagas varg, det är bevisat. Men om man pratar jaktbrott över lag så är det absolut vanligaste jaktbrottet att köra på ett djur och inte anmäla detta till polisen. Det innebär att det vanligaste jaktbrottet statistiskt sett inte ens utförs av en jägare. Vill APU jobba med jaktbrott och förändra statistiken så finns det mycket att göra där.

Pratar man jaktbrott utfört av människor osm medvetet fäller djur så är det vanligaste jaktbrottet inte att det jagas varg eller andra stora rovdjur utan det vanligaste jaktbrottet är det efter matvilt. Att rådjuret som sköts föll på andra sidan jaktgränsen och bars hem utan att jakträttsinnehavaren meddelades. Att man postade om med hjälp av bil under pågående jakt. Om man däremot kikar på vad domarna säger så är de tämligen tydliga. Det vanligaste jaktbrottet är att fälla fel vilt alternativt fälla vilt på fel mark. I sammanhanget framträder grovt sett två kategorier:
1: den lokala mannen som bor på landet, han jagar allt i sin omgivning med fokus på ex vildsvin, dov eller ren, han jagar för att äta djuret och ibland men mer sällan för att sälja köttet,
2: den kringresande mannen, som beväpnad kör runt i sitt fordon, spanar, planerar och skjuter vilt på fält och gärden, där syftet är rent kommersiellt, sälja köttet och tjäna pengar.
 Dagens Nyheter fångar upp de viltköttsjagande tjuvjägarna: 
– Den här organiserade formen av illegal jakt har inte funnits tidigare. Men det är en lukrativ marknad och risken att åka fast är liten, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.
Hittills har den illegala jakten främst förekommit i Mälardalen och Skåne. Även om det fortfarande handlar om ett fåtal fall anser Svenska Jägareförbundet att det är en ökande och oroande tendens.
– Det handlar bara om avlivning och har inget med jakt att göra. Ligorna kör runt på nätterna med mörkerriktmedel som man ser i amerikanska filmer och riktar in sig på större gårdar där det finns mycket djur som går att skjuta av på kort tid, säger Daniel Ligné.
Drivkraften bakom brottsligheten är att efterfrågan på viltkött har fått ett rejält uppsving de senaste åren på grund av ekotrenden, och att man ska äta klimatsmart. Men även hästköttskandalen har påverkat. Effekten har blivit att priserna på viltkött har rakat i höjden.
– Vi behöver jaga mycket mer än vad vi gör i dag för att kunna möta efterfrågan. Men jägare har inte som tradition att skjuta av mer än vad man själv äter upp, säger Daniel Ligné.
Det svartslaktade köttet består vanligtvis av hjortdjur. Enligt Daniel Ligné säljs det sedan på blocket eller till oseriösa restaurangägare.
Särskilt intressant är den bakomliggande orsaken, ekotrenden som skapat en efterfrågan på viltkött... Jag har i anslutning till en av de marker jag har tillgång till fått rapporter om just denna typ av tjuvjakt. Jag har återkommande skrivit om fenomenet. Personligen så tycker jag att överskjutning av älg där de "extra" djuren säljs skall räknas in här också.

Slutligen har vi jaktbrottsstatistik som hänger ihop med okynnesanmälningar. De som hänger ihop med okunnighet, eller i vissa fall ren illvilja mot jägare. Det fångade inte media upp denna gång, men man har fångat upp det tidigare. Men då i egenskap av nyttiga idioter för de som gjort anmälningarna. Jag tänker tex på alla de okynnesanmälningar som tex APU gör i tid och otid när de hittar omärkta rävfällor. 

Så vill APU verkligen motverka tjuvjakt så finns det mycket att göra, men att anmäla varje omärkt rävfälla till polisen är inte en av dem. 

Stormen Gorm och höga flöden

Under den gångna natten drabbade stormen Gorm sydsverige. Jag har inte hunnit kika på vad som hånt på mina marker ännu, det får vänta tills det ljusnar men det har inte blåst så mycket att jag märkt det när jag sov.

Stormarna från 2005 och framåt har skapat en stor mängd nya planteringar, fler än vad som skulle blivit med ordinarie huggningstakt. Detta har bidragit till den ökning vi ser bland klövvilt i sydsverige. Det finns helt enkelt väldigt mycket mat nu och en tid framöver.

När man pratar om framtiden så finns det bland många en oro för ökad mängd stormar i ett klimat som förändras. Det kommer att blåsa mer på många håll, men inte i Sverige. Däremot kommer vindar av samma styrkor som vi med jämna mellanrum sett under de senaste 50 åren att slå betydligt hårdare då de generellt set inträffar under vinterhalvåret. Vinterhalvåret kommer i framtiden bli betydligt blötare och mildare än i dag. Blött och milt väder ger höga ytvattenflöden viket gör marken mjuk och effekten i kombination med vind ger oss fler stormfällen. Antagligen i form av högre andel rotvältor än knäckta träd.

Såhär såg det ut i min trakt igår:
Vilket stämmer bra med SMHIs varningar:
Alltså. Vi har massor med vatten i skog och mark, ovan på det har vi haft rejäl blåst under natten och fortsatt friska vindar under dagen. Det låter som om skogsskador är oundvikliga. Frågan är bara var de finns. Min mark är förhållandevis skyddad så jag hoppas slippa arbeta upp allt för mycket vindfällen men man vet ju aldrig...

söndag 29 november 2015

Rådjursjakt i översvämmad skog

Det har väl inte undgått någon att det regnat ordentligt i västsverige. Flödena av ytvatten är extremt höga. Såhär såg det ut i skogen idag.
Idag klafsade jag omkring ordentligt i terrängen eftersom jag och Jonas jagade rådjur mm. Det började lovande, jag såg en spetshjort på väg in i såten. Dessvärre var Missan extremt trång i söket initialt. Hon tycte nog att regnet och haglet och blåsten var avskräckande. Men efter ett tag gick det bättre. Hon fick igång fem korta drev i olika delar av området. Vid det sista drevet så kom ett rådjur i lugnt tempo förbi mig. Tyvärr var det mitt emellan mig och Jonas så att skjuta var inte att tänka på. 

lördag 28 november 2015

Styckning och jakt

Denna regninga dag ägnades åt såväl kötthantering som jakt. Inledningsvis styckade vi årets sista vuxna älg. Nu har vi bara kalv kvar.  

Därefter han jag med två släpp om vardera en timme. Först fick Missan jaga i och kring kraftledningsgatan. Hon sprang på bra och höll ett tempo som låg högt över hennes normala snitthastighet. Och rådjur hade hon på fötter, men den passerade för långt bort för att det skulle vara rätt att skjuta. 
Essa fick söka av lite tätningar, planteringar och mosskantet uppe i storskogen. Hon hittade inget av intresse och där var väldigt lite bök. Det mest spektakulära som hände var när hon körde upp en stor jorduggla. 

fredag 27 november 2015

Brev till politiker ang förändring i vapendirektivet

Jag skickade just följande brev till politikerna i min valkrets och till våra EU-parlamentariker:
Hej!
Jag skriver detta med anledning av att EU-kommissionen arbetar med att förändra vapendirektivet. Att man förändrar regelverk behöver i sig inte vara fel men det måste ske transparent och rättssäker, nya regler får absolut inte hastas fram. Där måste finnas möjligheter att komma med synpunkter och det måste få göras ordentliga konsekvensanalyser. Så är inte fallet med de föreslagna förändringarna av vapendirektivet. Förslaget är ofullständigt och dåligt genomarbetat, förvisso har man arbetat med det länge men det är helt uppenbart att de fruktansvärda händelserna i Paris gjorde att förslaget kastades fram i befintligt skick för att EU-kommissionen skulle framstå som handlingskraftiga. För dem som har lite insikt i frågorna blir intrycket det motsatta. Processen framstår som oprofessionell och populistisk.
Några av problemen i förslaget är:
· Förslag att halvautomatiska vapen skall förbjudas. Här är det svårt att veta exakt vad som avses, skrivningen är snårig och eventuellt är det ”högkapacitetsvapen” som åsyftas. Där finns även en tendens till rent utseendemässig bedömning. Det öppnar upp för godtycklighet vilket skapar ett juridiskt moras. Det finns flera praktiska och förvaltnignsmässiga problem med förslaget, jag väljer att exemplifiera med ett: I Sverige är halvautomatiska jaktvapen vanligt, och blir allt vanligare i takt med att vildsvinsstammen ökar. Det är helt enkelt en väldigt ändamålsenlig vapentyp när vildsvin skall förvaltas. Förslaget gör inte att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.
· Förslag att införa 5-åriga vapenlicenser. Exakt vilka vapentyper som förslaget avser framgår inte. Erfarenhetsmässigt från den svenska situationen där de flesta enhandsvapen redan nu är inskränkta till 5-års licenser visar att det är krångligt och kräver en stor administrativ apparat. Dessutom är det rättsosäkert vilket JO kritiserat den svenska polismyndigheten för upprepade gånger de senaste åren. Behöver de euoropeiska samhällena verkligen mer administration? Förslaget gör inte att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.

· Förbud mot annonsering/fjärrhandel med vapen och vapendelar. Sverige är ett långt och glest befolkat land. Det präglas av stora avstånd där kommunikation och handel via internet blivit allt viktigare redskap för att folk över huvud taget skall kunna bo kvar och leva på landsbygden i allmänhet och glesbygden i synnerhet. Ett av förslagen i det nya direktivet är att fjärrhandel och annonsering av vapen och vapendelar skall förbjudas. Om det enbart avser privatpersoner eller även innefattar företag är lite oklart. Förbud mot detta skulle innebära mycket stora problem för såväl skyttar som jägare över hela landet, särskilt utanför de större tätorterna. Förslaget skulle inte medföra att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.

· Läkarintyg för att få inneha vapen. I Sverige prövas den som önskar köpa vapen mot belastningsregistret, möjligen kan man tänka sig en säkerhetsprovning i likhet med den som görs på personer med säkerhetsklassade yrken som komplement. I Sverige har läkare anmälningsskyldighet om de anser att en vapeninnehavare av medicinska skäl är olämplig. Hur som helst skulle förslaget inte innebära att man kommer åt illegal vapenhandel eller stoppar terrorism.
Samtidigt finns det saker man kan ta fasta på och göra något åt inom EU:

· Det finns poänger med att samma regler gäller över hela EU när vapen deaktiveras varaktigt. Att det flyter omkring vapen som är enkla att återaktivera är inte bra. I Sverige har det kryphålet täppts till men av allt att döma är reglerna olika inom EU.

· Jag är osäker på om förvaringsregler finns med i förslaget. I Sverige är stölder av legala vapen förhållandevis ovanligt, och när de sker så är det oftast för att tjuvarna tagit med ett helt vapenskåp i syfte att undersöka om där finns pengar. Om kraven på vapenförvaring över hela EU läggs på samma nivå bör åtskilliga stölder kunna undvikas.
Men hur man än vänder och vrider på det hela så är det sällsynt att legala vapen används vid terrordåd. Att göra Europas strikta vapenlagar ännu striktare i tron om att det skulle försvåra framtida terrordåd är helt fel. Det är den illegala vapenmarknaden man behöver komma åt, inte den strikt reglerade legala marknaden.

För övrigt visar statistik från riksidrottsförbundet (redovisad i oktober 2015) att skytte är den sport där ungdomsaktiviteten ökar tredje mest i relativa tal. I absoluta tal är det den sport som ökar mest. Därtill kommer skidskytte som ökar fjärden mest i relativa tal, dock så sker ökningen från en från början tämligen blygsam nivå. Organiserad skytteverksamhet är med andra ord en meningsfull och viktig ungdomsverkssamhet. Att försvåra detta framstår som kontraproduktivt när den övergripande inställningen i samhället är att föreningsengagemang är bra.

Problemen med förslaget är att det är otydligt skrivet och helt saknar konsekvensanalys, båda dessa faktorer gör förslaget rättsosäkert i en tid då vi måste vara extremt noga med rättssäkerheten och absolut inte får förhasta oss.
Sammanfattningsvis är EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet direkt besinningslösa då legala vapen inte är problemet.

Med vänlig hälsning
Leif Häggström, jägare, jaktskribent och jaktbloggare.

torsdag 26 november 2015

Jägarna som TV-serie - nya uppgifter

Kjell Sundvall har regiserat många filmer, bland annat Jägarna  från 1996 och uppföljaren Jägarna 2 fjorton år senare. Sedan ett par år pågår spekulationer om det blir en TV-serie baserad på Jägarnafilmernas huvudperson Erik Bäckström*.

I maj 2013 tyckte manusförfattarna att det var lagom att pitcha TV-serien och fick på Cannesfestivalen via TT ut en liten artikel som publicerades på nöjessidorna i tidningar landet runt. Då var budet att Sonet film skulle dra igång inspelningen 2014. Uppenbarligen gick det lite skakigt med manusskrivandet för i december 2013 gick manusförfattarna via Aftonbladet för att göra reklam för TV-serien. Man får intrycket av att intresset var tunt, eller att manus kanske inte höll för vid det laget borde man kommit längre om planen att dra igång filminspelningen 2014 var allvarligt menad.

Därefter har det varit ganska tyst. Jag har i vart fall inte hittat något som antyder att projektet lever. Förrän igår då en länk till NSD dök upp i mitt flöde. Produktionen har nu flyttat över till Harmonica films. Per Janreus på Harmonica films berättar:
– Vi håller på och tittar på eventuella samarbeten, inspelningsplatser och var man i sådana fall kan ha basen för en sådan produktion, säger producenten Per Janérus.
Vidare:
– Vi har haft möten i ett antal kommuner i Norrbotten. Att vi jobbar med projektet är ingen hemlighet men jag har svårt att prata detaljer när det fortfarande är under utveckling. Förhoppningsvis kan jag berätta mer efter nyår,
Såväl Lassgård (som spelar Erik Bäckström) som Kjell Sundvall (regisören till Jägarna och Jägarna 2). Har tidigare sagt sig vara intresserade om manus håller tillräcklig klass. I likhet med Jägarna och Jägarna 2 är tanken att TV-serien skall baseras på verkliga fall, manusförfattarna Björn Carlström och Stefan Thunberg, som skrev Jägarna 2, har skrivit på manuset i ett par års tid.

Filmen Jägarna, från 1996, baseras på den så kallade Kalixhärvan, en tjuvjakthändelse med förgreningar in i polisen, som utspelade sig 1983. SR P3 har gjort en mycket intressant dokumentär om Kalixhärvan:


Uppföljaren, Jägarna 2, från 2010, baseras på Carolin-fallet som inträffade 2008.

Manuset till TV-serien Jägarna baseras också på verkliga fall från norra Sverige. "Det är tilltalande att man känner igen sig på något sätt" säger Björn Carlström, den ena manusförfattaren.

Skall man vara helt ärlig så är det i nuläget fortfarande ytterst oklart om det blir någon inspelning.
___________________________
*Antagligen är den sympatiske polisen Erik Bäckström en hyllning till Leif GW Perssons synnerligen osympatiska och korrupta, men underhållande, polis Evert Bäckström.

onsdag 25 november 2015

Nya klimatmöten

Ny dag med möten på länsstyrelsen om hur miljön kan komma att påverkas av den pågående klimatförändringen.