Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 9 februari 2016

Inbjudan: Drillingkungen 2016

Nu ligger inbjudan till 2016 års drillingkungen ute:
Inbjudan till
Drillingkungen 2016.
Bredareds Sportskytteklubb inbjuder till en unik tävling för dig som har en drilling av klassisk modell med 2 hagel och en kulpipa.
Detta är en tävling där alla är välkomna både du som vill se till att 2015 års Drillingkung får lämna tronen och du som vill testa vad du kan göra med din drilling och vara väl förberedd till jaktsäsongen.
Vi skjuter 5 olika grenar och vinnaren blir utsedd till årets Drillingkung.
Grenarna innehåller kulskytte 50/100m, löpande rådjur 50m, löpande älg 25m, plåthare 25m och lerduvor.
Regler för grenarna mailas till deltagarna efter anmälan.
Vi kommer att anordna en träningsdag dagen före tävlingen då det finns möjlighet att träna på de flesta grenarna.

Vapen och ammunition
Vapnet skall vara en drilling med 2 hagelpipor och 1 kulpipa. Det är tillåtet att byta riktmedel mellan grenarna. Provskjutning är inte tillåten under tävlingsdagen.
Hagelammunition skall vara US 7- 9, 24-28 gram. Valfri kulammunition.
Totalt 15 kulskott och 32-42 hagelskott + eventuell särskjutning. 
Plats: Bredareds Sportskytteklubb, Borås
Datum: 22/5-16
Samling: 8:30 i klubbhuset.
Startavgift: 100: - inkl duvor och målmaterial.

Anmälan: henrik.einarsson(at)bredband.net. Sista anmälningsdag 15/5-15
Info: Henrik 0706-35 49 54

Att få tid för jakt...

Efter att ha varit hemma med sjukt barn i en vecka så var jag åter på jobbet igår. Insåg att det blir en jobbig tid framöver. Fram till 18:e mars har jag två större upphandlingar som skall skrivas och ett par viktiga föredrag som skall hållas. Det ena är ett avstämningsföredrag för vår referensgrupp när vi arbetar med hur man i min sektor kan förebygga negativa effekter av de närmaste 100 årens klimatförändring*.

Jag har därför svårt att se hur jag skulle kunna lägga så mycket tid på predatorjakt som jag egentligen skulle vilja. Jag får förlita mig på mina fällor och sno åt mig lite tid för grytbesök eller lockjakt på räv lite nu och då....
_________________
*Det är inget snack om saken. Vi står inför stora förändringar. Sedan kan folk diskutera om det beror på människor eller är naturligt, men att förändringarna är igång är ett faktum. Och de måste vi förhålla os till.

måndag 8 februari 2016

Caprinus fabrik skall rivas!

Åren 1979-1982 huserade Caprinus vapen AB i fabriksområdet Caprinus i Varberg. Innan dem så användes lokalerna av Huskvarna vapenfabrik AB, för symaskinstillverkning och dessförinnan SWEDA (1962-75), senskt dataregister, med som mest 600 anställda. 1896-1962 var det olika textilföretag som använde lokalerna, först ett väveri sedan två olika yllefabriker.
Caprinus tillverkade innovativa hagelvapen i rostfritt stål. Den som vill fördjupa sig i Caprinus/Flodmans stormiga och röriga historia kan med fördel läsa en intressant artikel i Jakt&Jägare. Caprinus gick i konkurs 1982.

Men varför är Caprinus lokaler intressanta idag?

Jo. Hela området skall rivas och över 100 år av gifter från olika verksamheter skall sanneras ur marken. Inte minst textilindustrin med färgning har skapat en extremt giftig miljö under de nedgångna och slitna fabrikslokalerna. Därmed kommer ytterligare ett stycke svensk industi- och vapenhistoria att försvinna.

1 ny + 1 gammal = 1 nygammal?

Under 2014 och 2015 i september månad så har det arrangerats en jaktmässa på Heagård utanför Halmstad. En lite mindre jaktmässa men med flera innovativa grepp, tex möjligheten att köpa skjutskoletid på Susegården i direkt anslutning till mässan.

Hösten 2015 offentliggjorde arrangörerna av Sunne jaktmässa att de expanderar och startar ytterligare en mässa. Denna gång i Tjolöholm mellan Kungsbacka och Varberg ca 5 mil söder om Göteborg. Att dra igång nya jaktmässor verkar vara en trend just nu*. Den nya hallandsmässan, Göteborg gamefair som den kallas, äger rum i mitten av maj.
Två mässor i Halland, det känns som en för mycket. Uppenbarligen insåg även arrangörerna detta vilket Martin Edvardsson nämnde i helgen. Martin är mannen som ligger bakom Heagårdsmässan. Rent praktiskt så kommer det inte att arrangeras någon mässa på Heagård i år, istället är Martin med och arrangerar Göteborg gamefair och bidrar med sina lokala kontakter. Det känns som ett mycket bra val. Jag tycker även att den nya mässan ligger bättre till tidsmässigt, en jaktmässa funkar tveklöst bättre i maj än i september. Jag är i vart fall inte villig att åka på mässa efter den 1/8 eftersom tiden då givetvis hellre läggs på jakt än på mässor.
_____________________
*Sista helgen i augusti arrangeras två konkurrerande mässor i Skåne. Dels Skånska jakt & fiskemässan i Bosjökloster och dels Skåne Game Fair på Ellinge slott. Den sistnämnda arrangeras av det Jönköpingskommunala bolaget Elmia, vilket gör att arrangemanget ifrågasätts.

lördag 6 februari 2016

Tre gryt

Idag kollade jag och Missan tre gryt:

Det första var tomt men antagligen nyligen besökt för Missan gick åtminstone ner. Men det hon var intresserad av var en hare vi stötte upp på vägen in. 

Det andra var bebott. Men djuret vägrade stå still så efter en timme bröt vi och skulle åka hem. Men då mötte vi Olof som visade mig ett annat gryt som jag inte sett tidigare. 

Det tredje grytet var också tomt. Men dit skall jag med hagelbössa vid nästa ruskväder. 

fredag 5 februari 2016

På rätt spår angående Girjasdommen

Uppenbarligen var jag på rätt spår när jag funderade över Girjasdommen i en blogpost igår. Httade efter ett tag en mycket intressant intervju på sameradion:

Citerar även artikeln:
En sameby kan inte ha ensamrätt, eftersom den samiska rätten vilar på alla samer. Det menar Håkan Jonsson, Sametingets styrelseordförande och Jakt- och fiskesamernas ordförande, angående domen i Girjasmålet.Håkan Jonsson menar att det är bara en liten del av samerna som är medlemmar i samebyar.
- Den här domen visar bara att om man är medlem i samebyn har man rätt att jaga och fiska. Den säger ju absolut ingenting om övriga samer som med säkerhet också verkat på de här markerna, det vill säga också jagat och fiskat, säger Håkan Jonsson när Sameradion & SVT Sápmi ringer upp honom och ber honom kommentera Girjasdomen.
Om staten hade vunnit skulle staten äga rättigheterna. Hade det varit bättre tror du?
- Om man säger såhär: det är fel ingångsvinkel i överhuvudtaget. Den rätt som föreligger på de här markerna är en samisk rätt, det är inte staten som har rätt heller. Det är de samer som har nyttjat markerna som äger jakt och fiskerätten, så egentligen ska väl varken staten eller samebyn kunna vinna ett sånt här mål.
Det blir mycket intressant att se var detta slutar. Och hur många samebyar som hänger på och inleder liknande processer.

torsdag 4 februari 2016

Fundering över Girjas vs staten

Ingen i jägarsverige har väl missat att Girjas vann över staten i det uppmärksammade målet angående rätten till småviltjakt och fiske i Gällivre tingsrätt. De områden det handlar om är fjällområdena ovan odlingsgränsen. 

Jag har i mitt flöde och i media sett åtskilliga som tycker att det är en ursprungsfolkets seger över den kolloniala nationalstaten. Jag har sett åtskilliga oroliga jägar och fiskarkommentarer. Många andra är oroliga över att fler samebyar kommar följa i Girjas fotspår. Men den kommentar som fastnat i mig var från en Gällivaresame utan renmärke och koppling till någon sameby. Han tyckte dommen var fruktansvärd, den skulle innebära att han åter förlorade möjligheten till småviltjakt och fiske på statens (dvs hans) mark ovan odlingsgränsen.

Kikar man på wikipedia så framgr det att det finns ungefär 20.000 samer i sverige och totalt 80.000 i Sapmi. Så långt inga konstigheter. Men går man vidare och kikar på uppslagsordet Sameby så ser man något intressant. Det är inte ens 25% av samerna som tillhör en sameby:
En sameby är en särskild juridisk person for renskötsel i Sverige. Samebyar får enligt den svenska rennäringslagen inte bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Renskötselrätten i Sverige är en kollektivrätt som tillfaller det samiska folket. En same som vill använda sin rätt måste vara medlem i en sameby. Det är i sin tur de befintliga medlemmarna i samebyn som bestämmer vem som ska få vara medlem och inte.
Varje sameby har ett byområde. Medlemmar i samebyn är samer som deltar i renskötseln inom byns område samt deras makar och hemmavarande barn. Samebyarnas verksamhet regleras genom rennäringslagen.
Det finns 51 samebyar i Sverige, med 4 678 renägare som medlemmar (2013).
 Detta innebär alltså att dommen berör en yrkesgrupp bland samerna, inte samerna i stort. Helt plötsligt känns inte dommen lika självklar längre. Den känns, utan att jag satt mig djupare in i den, väldigt märklig och mer än fråga om ekonomi än etnicitet.

Jag förutsätter att staten överklagar!