Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 14 juni 2018

planering

sommarplanering inför årets besök i myggornas rike

Säsongstips: Flädersaft

Hög tid att bärja fläderblommor till flädersaften. Har själv kört årets första batch:
Enkelt recept:
30-40 klasar. 
1.5 l vatten. 
1.5-2 kg socker. 
3 skivade citroner. 
50 g citronsyra. 

Koka upp vatten. Rör ut sockret och citronsyran i vattnet. Häll i skivade citroner och flädern. Täck över och låt stå i 3-4 dagar. Rör om dagligen. Sila av och tappa upp på pet-flaskor som förvaras i frysen tills de skall användas.

måndag 11 juni 2018

Vargen och tjuvjakten

Idag basunerades det ut i vetenskapsradion att vargstammen nu förvaltas genom illegal jakt. Detta kan bara ses som ett monumentalt misslyckande för hela rovdjursförvaltningen:


Själva reportaget hittas på SRs hemsida, här. Ett nyckelbegrepp i förvaltningen är gynsam bevarandestatus. Naturvårdsverket höjde den härom året till 300 individer. Tidigare har regeringen satt gynnsam bevarandestatus till 170-270 individer. Detta för mina tankar till Serena Cinques avhandling där hon angående vem som egentligen bestämmer (diss, sida 211):
En första problematik berör medborgarens uppfattning om sin plats i förvaltningsprocessen vilket i sin tur påverkar acceptansen för själva processen. I en demokrati skall besluten ha fattats efter en offentlig debatt genom majoritetsbeslut av parlamentariska församlingar där ledamöterna skall kunna ställas till ansvar inför medborgarna och där processen skall kunna granskas och sanktioneras (Dahl 2002). Där besluten inte tillkommer i demokratisk ordning kan detta ha negativa konsekvenser för medborgarnas förtroende för det politiska systemet (Tyler 1990, 2003; Grimes 2005). 
Lite senare:
En andra problematik rör medborgarens uppfattningar om förvaltningsmyndigheterna som den verkliga beslutsfattaren. Detta gör att medborgarna vänder sig till förvaltningsmyndigheterna för att kräva ändringar i den fastställda politiken, vilket skapar protester då myndigheterna inte genomför ändringarna. Medborgaren försöker påverka förvaltningen istället för att driva frågorna politiskt. I det långa loppet kan det skada dialogen mellan politikerna och medborgaren och istället öka förvaltningens makt över politiken. 
Detta har skapat en situation där de som under decennie efter decennie sett vargstammen öka och utrymmet för inte minst älgjakt minska blivit desperata. Trots politiska löften om att minska vargstammen där den är som tätast har licensjakten varit vad många anser högst symbolisk och utan egentlig effekt. Samtidigt ser man ute i landet, där man levt länge med varg, hur mycket närmare ett skyddsjaktbeslut är i närheten till Stockholm i jämförelse med den generella situationen i de mellansvenska varglänen. I princip ingen annan stans än i storstockholm vägs folks oro in när ett skyddsjaktbeslut tas.

Erica von Essen beskriver i sin avhandling hur man i det mellansvenksa vargbältet ser illegal jakt på varg snarare som civil olydnad än något som är brottsligt "på riktigt". Hela vargförvaltningen ifrågasätts och när jägare samlar ihop vargskit från en bra bit över 300 vargar och det inte "belönas" på något sätt försätter Naturvårdsverket sig på ett sluttande plan. När Naturvårdsverket nu inte kommer att tillåta någon licensjakt på varg i vinter så varnar von Essen för att man förstärker misstron mot vargförvaltningen. Jag kan bara hålla med om Erika von Essen när hon ger följande råd till Naturvårdsverket:
Nu handlar det om att ta tag i de svåra frågorna och göra om från grund och botten. Delaktighetsprocesserna måste vara lokalt förankrade, och vi måste komma bort från en situation där myndigheter och olika organisationer agerar utan lokal hänsyn. Människor som berörs av besluten måste känna att de får vara delaktiga, säger Erica von Essen.
Bollen ligger nu helt och hållet hos Naturvårdsverket.* Men frågan är, kommer de att fortsätta dribbla på egen hand eller kommer de att bli lagspelare? 
__________________
*Ännu så länge, vi har ett val i höst och om missnöjet blir tillräckligt stort så kan det ske stora förändringar för bland annat Naturvårdsverket. Inte så att vargen är en avgörande fråga men det är en av flera symbolfrågor som ställer landsbygd mot stad, respektive lokalsamhälle mot EU. Och när frustrationen blir stor nog får särskilt missnöjespartier mycket luft under vingarna medan de mer pragmatiskt lagda politikerna tappar mandat.

onsdag 30 maj 2018

Vacker med farligVisst är de vackra men de kan vara farliga för våra fyrfota vänner så man får har lite koll såhär års.

måndag 28 maj 2018

Recension: Havalon - knivar för troféjägaren

Jag fick hem två knivar från Havalon för ett tag sedan, det var:
-Piranta Forge black, en fällkniv med ett plad och gummitäckt handtag för att ge ett så bra grepp som mjligt.
-Hydra green, en fällkniv med två blad.

Havalons knivar har utbytbara blad av skalpelltyp vilket jag inte sett annat än på hobbyknivar och inom sjukvården tidigare. Fördelen är att bladen är extremt vassa och att man kan hålla en mycket hög hygien. Nackdelen är att det är engångsblad som förvisso är extremt vassa när man packar upp dem, om de är möjliga att slipa upp har jag inte testat ännu men det måste jag göra.

Jag fick hem knivarna från Wanderoo efter IWA-mässan i våras då Wanderoo tog hem lite Havalonknivar på prov. Jag har testat dem i hobbysammanhang där de såklart är extremt bra men det viktigaste är att jag testat dem i samband med att jag tog omhand om ett djur. I och för sig var det en bagge jag tog omhand och inte något vilt men principen är densamma och som vi kommer att se så var valet av djur faktiskt helt rätt.

Det första jag kan konstatera är att Havalons knivar inte är den ultimata jaktkniven. Snarare är det en jaktkniv med mycket speciella användningsområden som kompletterar övriga knivar man har i bältet eller fickan. För att göra det så enkelt som möjligt så väljer jag att sätta upp en lista med + respektive - markeringar för olika moment:

- Öppna buken
- Urtagning
- Grovflåning
+/- Sotning fungerar inte med kort skalpellblad däremot fungerar de längre bladen mycket bra
+ Finflåning
+ Skära loss leder och mellan kotor
- Blir snabbt slöa
+ Är extremt vassa
+ Det går snabbt att byta blad

Med finflåning avser jag sådan flåning som är lite pilligare, tex mindre djur, på skallen eller tassarna och klorna på ett rovdjur. Där fungerar knivarna alldeles ypperligt. Det innebär att jag skulle vilja karaktärisera kniven som mer lämplig för troféjägaren eller den renodlade pälsjägaren snarare än den generelle jägaren som mest är ute efter kött och en eller annan hornuppsättning att hänga på väggen.

 Överst Hydra (med ett av två blad utfällt) och nederst Forge.
 Piranta Forge kommer med ett bälteshölster.
 Hydra kommer med ett stort fodral med fickor för extra blad av loika sort. Totalt finns det 7 olika blad att välja på, 4 kortare och 3 längre (varav ett är ett sågblad)
 Bladen är lätta att byta, här sågbladet till Hydra.
 Hydra har en öppen konstruktion som är mycket lätt att rengöra.
 Storleksmässigt skiljer sig knivarna åt. Lilla Piranta Forge har gummerat handtag som ger bra grepp oavsett hur mycket kroppsvätskor man får på den, den har även ett clip. Hydra har linerlocklåsning av bladen, det lilla bladet kan för övrigt låsas i infällt läge.
Knivarna invid varandra.

Havalons knivar kan köpas från Wanderoo. I dagsläget får man kontakta Wanderoo om man är intresserad så tas det man önskar in på någon vecka, Hydra kostar då 999 kr medan Piranta Forge ligger på 499 kr.

tisdag 22 maj 2018

Jaktpolitik - vad säger partiprogrammen?

Jag har försökt kartlägga var de olika partierna står i fråga om jakt, privat vapenägande samt varg och andra stora rovdjur utifrån de olika partiernas partiprogram. Partiprogrammet är bra att utgå ifrån för det visar vilken tyngd ett parti lägger på en viss fråga. Väljer man att ta upp något i ratiprogrammet så är det en tung fråga som partiet står bakom till fullo. Om man inte väljer att ta upp en fråga i partiprogrammet så är det ingen viktig fråga för partiet och alla uttalanden som partiet gör om frågan måste tas med en stor nypa salt.

Min genomgång redovisas först i tabellform där svaren förstärkts med färg i stil med trafikljus, tydligt jaktpositiva svar är gröna, svårtolkade eller neutrala svar är gula och svar som missgynnar jakten är röda. Om ett parti saknar officiell politik på områet så har jag valt att gulmarkera för att tills vidare ge dem ett neutralt omdömme. En fördjupning i de olika partiernas motioner kommer att ge ytterligare indikationer på hur allvarligt partiet ser på jaktrelevanta frågor.

Efter tabellen kommer en kort kommentar om respektive parti och avslutningsvis en lista med länkar till mina källor för den som vill följa upp något.
Sverigedemokraterna (Sd)
Vad gäller Sverigedemokraterna så finner man ingen som helst information om var de står i jakt, vapen och vargfrågor i deras partiprogram. Däremot finner man lite information om var de står i dessa frågor i debattartiklar och en handfull riksdagsmotioner. I och med att SD är tysta om dessa frågor i sitt partiprogram så kan man bara tolka dessa frågor som helt irrelevanta för SD annat än som valfläsk vilket bekräftas av en mängd utspel i jakttidningar och en handfull motioner. Kort sagt, eftersom partiprogrammet är partiets officiella kontrakt mot väljarna så förbinder sig SD inte på något vis att göra på ena eller andra sättet i jakt, varg och vapenfrågor.
Omdöme: Sd saknar jaktrelevant politik i sitt partiprogram, dessa frågor är helt enkelt inte kärnfrågor. Eftersom många jägare på sociala medier framhåller Sd som det bästa partiet i jaktrelevanta frågro så vill jag framhålla följande: Sd är inte ett parti att lita på i jakt-, vapen- och vargfrågor. De gör medvetna utspel för locka jägare men förbinder sig inte till något i jaktrelevanta frågor.

Moderaterna (M)
Moderaterna har en tydlig rubrik om jakt och viltvård i sitt partiprogram där de tydligt tar ställning för att skyddsjakt på varg skall skötas snabbt och enkelt. Vargstammen skall förvaltas. Därtill skall legala vapenägare inte drabbas av samhällets jakt på illegala vapenägare.
Omdöme: Moderaterna driver en politik som är tydligt positiv i jaktrelevanta frågor.

Kristdemokraterna (Kd)
Kristdemokraterna håller en låg profil i jaktrelaterade frågor, det enda som egentligen framgår av partiprogrammet är två tämligen urvattnat ställningstagande om varg och rovdjur där stammarna skall vara livskraftiga samtidigt som den lokala acceptansen är fundamental, detta kan tolkas precis hur som helst beroende på vem som läser det hela.
Omdöme: Kristdemokraterna är tämligen ointresserade av jaktrelaterade frågor undantaget en positiv inställning till förvaltning av stora rovdjur.

Liberalerna (L)
Liberalernas partiprogram klubbades 2015. I partiprogrammet kan man under naturvård finna en kort skrivelse om rovdjur där det anges att stammarna skall vara livskraftiga samt att det skall ske dialog med lokalbefolkning.
Omdöme: Liberalerna är tämligen ointresserade av jaktrelaterade frågor undantaget ett tvetydigt ställningstagande i fråga om varg och andra stora rovdjur.

Centerpartiet (C)
Centerpartiet har en tydlig politik på området. De anser att jakt är viktigt och att jägare samt sportskyttar på ett enkelt sätt skall kunna äga vapen. Varg och andra stora rovdjur skall förvaltas genom jakt. Viltförvaltningen skall vara så lokal som möjligt.
Omdöme: C är ett tydligt jaktpositivt parti. De har visat detta i ord och handling sedan låg tid tillbaka.

Socialdemokraterna (S)
Det är lite svårt att leta sig fram i socialdemokraternas partiprogram efter tydliga ställningstaganden om jakt, vapen och varg. Men jakt finns som rubrik på hemsidan och det står tydligt att socialdemokraterna tycker att jakt är viktigt för landsbygden. I det tryckta partiprogrammet står inget om jakt.
Omdöme: S är ganska ointresserade av jaktrelaterade frågor men erkänner jakt som något viktigt för många sympatisörer vilket är positivt.

Miljöpartiet (Mp)
Miljöpartiet framhåller djurrättsaspekten vid jakt, samt att jakt skall vara i samklang med ekosystem. Med Mp:s övriga politik i åtanke, särskilt den om att minimera människans påverkan på naturen, så innebär detta att jakt skall bedrivas väldigt restriktivt. De stora rovdjuren skall vara långsiktigt livskraftiga och tillåtas påverka ekosystemen, detta innebär i klartext avsevärt mycket större rovdjursstammar än idag. Mp saknar jakt- och skytterelevant vapenpolitik.
Omdöme: Mp är minst sagt jaktskeptiska och driver en politik som på många sätt hämmar möjligheterna att bedriva en meningsfull jakt.

Vänsterpartiet (V)
Vänsterpartiet skriver att man vill arbeta för att uppnå livskraftiga rovdjursstammar, vilket i klarspråk innebär att man inte anser att det är så idag och stammarna därmed bör öka. I partiprogrammet finns inga övriga uttalanden om jakt eller privat vapenägande.
Omdöme: V är tämligen ointresserade av jaktrelaterade frågor undantaget stora rovdjur som de vill ha fler av.

Feministiskt initiativ (F!)
Jag hittar egentligen ingenting jaktrelevant på F!s hemsida och partiprogram, undantaget en rubrik som lyder ”Politik för jordbruk, skog, fiske, övriga naturtillgångar och rovdjuren” tyvärr saknar denna intressanta rubrik någon som helst text/innehåll.
Omdöme: F! har i likhet med Sd ingen officiell politik på området.

Informationen är hämtad från:

måndag 21 maj 2018

Många lamm tas av lo i västra götaland

Sedan den 13 maj till idag har (minst) 5 fårgårdar fått får och/eller lamm dödade av lodjur i Västra Götaland. Spridningen är över hela länet men man anar en koncentration till sjuhärad. 

Sådana här meddelanden plingar in i telefonen allt för ofta. 
Detta kan bara tolkas som att honorna fått ungar och för närvarande ordnar så mycket och lättfångad mat som möjligt åt sina små.

Så nog har vi lo alltid. Till glädje för vissa och sorg för andra.