Med en tysk jaktterrier, en korthårig vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndagen den 20:e april 2014

Trädgårdsbestyr

Fint påskväder, som gjort för trädgårdsbestyr...
Rabarber på väg upp!
Hoppas hundarna kan läsa...
Vinbären har kommit en bit på väg. 
Potatis och lök i jorden!

lördagen den 19:e april 2014

Påskbrasa

Kl 20.00 tände vi årets påskbrasa. Eftersom vi lägger om taket finns det mycket som brinner bra!

Borta på gärdet går en råget. Hon uppförde sig mysko i förmiddags, fick hon kanske sina killingar?

fredagen den 18:e april 2014

En dag vid sjön

Långfredagen har såhär långt spenderats på och vid en västsvensk insjö. Ingen fisk men friska vindar. Ett hittedrag fyndades på en strand. Tyskan visade åter prov påsin stora vattenpassion. 

torsdagen den 17:e april 2014

Omvända världen

Det finns ett före och ett efter. Före jag tog jägarexamen och efter. För mig är det en stor skillnad.

Före jägarexamen så såg jag fram emot våren och sommaren. Efter jägarexamen har våren och sommaren blivit lite av ett varmt ont som skall genomlidas i väntan på höst och vinter.

Före jägarexamen var höstens kyla, mörker, fukt och lukten av multnande löv något jobbigt. Efter jägarexamen är lukten av förmultnande löv lukten av förväntan, hösten är en högtid, den roligaste tiden på året.

Jag hade aldrig trott att man så fort skulle genomgå en så djupgående förändring i sin syn på årstiderna. Det är verkligen omvända världen.

onsdagen den 16:e april 2014

RPS allmänna råd är ingen bindande bestämmelse

Kammarrätten slår fast att polisens avslag för en sportskytts ansökan om halvautomatiskt gevär enbart baseras på RPS allmänna råd men saknar lagstöd. RPS har i sina allmänna råd gjort en tolkning och den är inte korrekt.

Det är exakt så som lagstiftningen skall fungera, man skall kunna pröva myndigheters tolkning av lagen och om tolkningen inte håller skall myndigheten som fattar beslut få ändra sig, saxat ur Dagens Juridik:
Den 37-årige mannen vände sig till Polismyndigheten i Östergötland och ansökte om vapentillstånd för ett halvautomatiskt gevär av modellen Colt AR- 15 - ett vapen som kan beskrivas som den civila versionen av den militära automatkarbinen M16.
Mannen är aktiv i ett skyttesällskap på det sätt som förutsätts enligt vapenförordningen. Polisen konstaterade dock att Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anger ytterligare krav för vapentillstånd.
Skytteföreningen skulle enligt polisen vara ansluten till ett skytteförbund och i sin verksamhet följa förbundets reglemente. Det skulle även krävas att förbundet bedriver skytte med just den vapentypen som ansökan avser.
Polisen hänvisade även till ett tidigare vapenmål och skrev att RPS föreskrifter och allmänna råd får anses som ”nödvändig vägledning för att kunna fatta beslut i vapenärenden”.
Polisen nekade alltså licens, detta överklagades till förvaltningsrätten:
 Mannen överklagade polisens beslut till Förvaltningsrätten i Linköping varvid polisen i ett särskilt yttrande betonade att AR-15 är ”ett mycket farligt vapen” som används av militär och polis världen över och som kan modifieras till ett helautomatiskt gevär.
Förvaltningsrätten upphävde dock polisen beslut i tillståndsfrågan och återförvisade ärendet till polisen. Domstolen underströk att det inte finns några absoluta krav i linje med RPS rekommendationer och underkände därför polisens avslagsgrund.
Mannen får rätt gentemot polisen, vilket polisen överklagar. Denna gång med hänvisning till  fjolårets vapenutredning (!!!!):
Polisen överklagade till Kammarrätten i Jönköping och hänvisade bland annat till ett nytt betänkande där AR-15 och liknande gevär beskrivs som ”mycket farliga och attraktiva i kriminella sammanhang” och där det föreslås att tillstånd för dem inte ska beviljas alls.
Kammarrätten konstaterar dock, precis som förvaltningsrätten, att RPS allmänna råd inte är några föreskrifter utan endast rekommendationer om hur en föreskrift ska tillämpas. Det saknas därför författningsstöd för att tillämpa kraven vid tillståndsprövningen.
Det utredningsbetänkande som polisen hänvisar till har ännu inte lett till någon lagstiftningsändring och kan därför inte heller den få genomslag i målet.
Kammarrätten avslår därför polisens överklagande och återförvisar nu ärendet för fullständig behovsprövning - cirka två år efter mannens ursprungliga ansökan.
Jag bara funderar över varför man från polisens sida inte kunde fatta rätt beslut från första början...

Att visa det döda djuret respekt

Jag tycker att det är viktigt att man visar de djur man dödat respekt. Jag försöker därför ta hand om de så gott det går. Det som är lämpligt som matvilt använder jag såklart i köket. Kråkfågel används som apportvilt. En del skinn har jag tagit hand om. Hår från grävling har blivit rakborstar och fett har blivit skokräm. Ett par fåglar har stoppats upp, dock inget jag fällt utan sådant jag hittat i vägrenen eller som flugit in i rutor på huset. Men det gäller att man väljer en OK konservator. Fult uppstoppade djur är snarare en skymf mot djuret än något respektlöst. Eller vad säger ni om dessa exempel som jag länkat från FB sidan Crap Taxidermy:
Om ni vill se mer så gå in på Crap Taxidermys FB sida.

Tom Waits 30-06

Tom Waits är en av mina favoriter. Hans 16 shells from a Thirty-ought-six finns på 30 år gamla Swordfishtrombones.


Texten lyder:
I plugged 16 shells from a thirty-ought-six
and a Black Crow snuck through
a hole in the sky
so I spent all my buttons on an
old pack mule
and I made me a ladder from
a pawn shop marimba
and I leaned it up against
a dandelion tree

And I filled me a sachel
full of old pig corn
and I beat me a billy
from an old French horn
and I kicked that mule
to the top of the tree
and I blew me a hole
'bout the size of a kickdrum
and I cut me a switch
from a long branch elbow

Chorus
I'm gonna whittle you into kindlin'
Black Crow 16 shells from a thirty-ought-six
whittle you into kindlin'
Black Crow 16 shells from a thirty-ought-six

Well I slept in the holler
of a dry creek bed
and I tore out the buckets
from a red Corvette, tore out the buckets from a red Corvette
Lionel and Dave and the Butcher made three
you got to meet me by the knuckles of the skinnybone tree
with the strings of a Washburn
stretched like a clothes line
you know me and that mule scrambled right through the hole

Repeat Chorus

Now I hold him prisoner
in a Washburn jail
that stapped on the back
of my old kick mule
strapped it on the back of my old kick mule
I bang on the strings just
to drive him crazy
I strum it loud just to rattle his cage
strum it loud just to rattle his cage

Repeat Chorus
 Men vad betyder den? Det är alltid frågan när man lyssnar på Tom Waits. Finns det en underliggande betydelse som man måste fundera innan man finner eller inte? Hur som helst, det är inte för inte som 30-06 är en av de vanligaste kalibrarna (efter 22LR som är absolut störst).