Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 4 november 2019

Svart hål i Dalarna?

Enligt Wikipedia är ett svart hål:
Ett svart hål är, enligt den allmänna relativitetsteorin, en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljus, kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir där och kan aldrig komma ut igen, förutom eventuellt oerhört långsamt i form av Hawkingstrålning. Man kan inte heller få en reflektion eller spegelbild genom att belysa det med en ljuskälla och inte få någon information om materia som försvunnit in i hålet.
Det innebär att ett svart hål är fullt av något men man vet inte vad eftersom ingen information om vad som finns där slipper ut. Tydligen stämmer inte definitionen, jag skall strax förklara varför.

I Dalarna menar forskare och myndigheter att det finns ett svart hål. Det är ett ganska aggressivt hål eftersom det enligt ansvarig myndighet expanderar:
– Det känns som om tomrummet vidgas.
Det som åsyftas är ett område i Dalarna där det saknas information om vargar. Såväl i form av tips som spår. Tjuvjakt pekas ut som den sannolika orsaken.

Utvecklingen de senaste veckorna pekar mot något annat. Under oktober har flera hundar liksom fårbesättningar tagits av varg i "det svarta hålet". Någon skyddsjakt blir det inte tal om eftersom länsstyrelsen registrerat en vargföryngring i området.

I helgen observerades något annat. En jägare på pass hade plötsligt en flock med inte mindre än nio vargar inom synhåll, som närmst ungefär 20 meter. Min tanke är att en flock på nio vargar inte är ett föräldrapar med årsungar utan en grup som varit etablerad längre.

Så frågan är vad det egentligen är för svart hål det handlar om. Är det så enkelt att folket i området tappat förtroendet för myndigheterna, helt i linje med det Serena Cinque beskriver i sin avhandling där delaktighet och påverkan är nyckelord vid rovdjursförvaltning. Utan lokalbefolkningens förtroende och tips är myndigheterna helt blinda när det gäller inventering. Det kan alltså ha funnits varg i området hela tiden utan att myndigheterna (och forskare) haft en aning om det och istället skyllt frånvaron av kända vargar på illegal jakt.

Kommer osäkt att tänka på sagan om pojken och vargen fast tvärt om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar