Polisen i Västerbotten gjorde fel när de tog tillbaka tillståndet på ett kulgevär, Ruger Mini 14.
Ägaren som fick sitt tillstånd återkallat  överklagade och har fått rätt.
Det var i februari förra året som polisen återkallade tillståndet att inneha skjutvapnet för en länsbo. Tillståndet hade han haft i ett par år, men polisen menade att det hade getts på felaktiga grunder.
Enligt Rikspolisstyrelsen skulle vapentypen  Ruger Mini 14 inte ursprungligen vara konstruerad för jakt, och får därför inte användas i jakten.
Vapnet är att betrakta som ett halvautomatiskt kulvapen med militär anknytning, resonerade polismyndigheten.
Ägaren, en länsbo i 20-årsåldern, hade dock läst på om vapentypen. I sin överklagan till förvaltningsrätten framhöll han att vapnet är byggt för civilt bruk, jakt och målskjutning. Det har ingen militär anknytning.
Förvaltningsrätten ger ägaren rätt, han får behålla tillståndet. Det finns inget lagligt stöd för polismyndigheten att återkalla tillståndet, menar rätten.