Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 8 maj 2013

Några officiella röster om vapenutredningen

Här kommer några officiella röster om vapenutredningen, först ut är Naturvårdsverket:
Vapen som används i brottsliga syften har som regel åtkommits genom brott; vapen som innehas legalt missbrukas ytterst sällan. Kraftsamlingen borde därför ha skett mot de förhållanden som möjliggör en så omfattande illegal vapenmarknad som utredaren påstår. Detta problem har emellertid utredaren i det närmaste förbigått. Istället har han valt att studera förhållanden och lämna förslag som drabbar den grupp människor som de facto mest sällan förekommer i brottsstatistiken.
 Länsstyrelsen i Västerbotten är också kritisk:
Då såväl jakt som skytteverksamhet uppmuntras av samhället som meningsfylld fritidsaktivitet och som förutsätter innehav av vapen, måste det därför ses som en medborgerlig rättighet att inneha vapen. Endast personer som på ett eller annat sätt visat sig olämpliga bör avstängas från denna rättighet.
Och polisen i Stockholm sågar även den utredningens förslag:
En ansvarskännande person som förvarar sina vapen på ett oklanderligt sätt är det bästa hindret mot att vapen missbrukas i våldssammanhang. Polismyndigheten kan inte finna att den så kallade behovsprövningen spelar någon större roll för att förhindra missbruk av vapen. Tesen att en minskning av det totala vapeninnehavet skulle leda till ett minskat missbruk förefaller föga plausibel.
Detta är citat ur officiella remissvar från myndigheter i Sverige på vapenutredningen. Tyvärr är det remissvar angående 1989-års vapenutredning, den som Leif GW Persson låg bakom. Men, det är formuleringar som myckt väl går att återanvända. Jag hittade dem i ett gammalt nummer av Jakt Journalen (nr 4/90). Tydligen var jaktmedia på den tiden betydligt mer intresserade av frågan än idag. Det är synd, för den idag aktuella utredningen kanske inte påverkar jägarna direkt men den öppnar upp en Pandoras ask av framtida möjliga begränsningar i fråga om vapeninnehav. Därför måste jägarna ställa upp och protestera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar