Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 7 maj 2013

Pilsnerfilm och vargförvaltning

Läste följande om handlingen i en pilsnerfilm:
Handlingen i en pilsnerfilm drivs ofta framåt av konflikter av typen storstad - landsbygd, underklass - överklass, bildning - obildning, svenskt - utländskt.
Jag kan se stora delar av dagens vargförvaltning i de uppställda motsatsparen. Vargfrågan idag har en extremt tydlig storstad-landsbygds dimension. I en artikel från SOM-institutet i Göteborg kan man läsa följande:
Att attityderna går isär beträffande vargstammens storlek är än mer tydligt om vi tar hänsyn till faktorer som har med stad och land att göra (se tabell 3). Bland personer som bor på ren landsbygd är det 44 procent som tycker att vargstammen är för stor. Motsvarande siffra för personer som bor i någon av våra tre storstäder är 15 procent.
Detta resultat bekräftas också av andra undersökningar från 2009 och där resultaten över tid också  pekar på bestående eller ökande skillnader mellan storstad och landsbygd när det gäller rovdjursattityder.
Klassuppdelning är dock inte framträdande i fråga om vargförvaltningen annat än i fråga om yrkestillhörighet där högre som lägre tjänstemän är mer vargvänliga än jordbrukare och egenföretagare.

Motsatsparet bildning - obildning finns med på flera sätt. För det första kan man konstatera att ju högre skolbildning en person har destu större chans är det att personen är positiv till varg. Men, sklbildning betyder inte att en person förstår eller har kunskap. Professor Olof Liberg har följande kommentar till förvaltningsrättens nyligen avkunnade dom angående licensjakten på varg:
– Ja, det låter ju lite bakvänt, måste jag säga. Otroligt hur de kan få till det, säger Liberg.

• Är det någon rim och reson med ett sådant resonemang?
– Nej, det är klart att det inte är det. Det är tveksamt att man ger sig in i ett sådant här resonemang utan att kolla med expertis på området. De måste väl ha använt någon form av expertrådgivning eller sakkunskap, men jag vet inte vilka det skulle vara, säger Olof Liberg.

Världsnaturfondens rovdjursexpert Tom Arnbom säger:
– Jag har läst läst igenom hela texten och kring vissa saker har rätten inte den biologiska kunskapen. Jag ser på flera ställen att de inte kan biologin, men det accepterar jag när det är jurister som skrivit, säger Tom Arnbom.
Arnboms och Libergs kommentarer gäller domen och uttalandet från en av domarna i förvaltningsrätten att de vargar som får fällas vid licensjakt bör ha märkts med paintballgevär före jakten.

Motsatsparet svenskt - utländskt behöver knappast utvecklas i detta sammanhang. Vi vet alla EUs roll i att vi inte kan förvalta vår vargstam över huvud taget för närvarande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar