Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 21 februari 2019

Jägare - tygla dig

Som jägare måste man hela tiden vända andra kinden till. Man får helt enkelt inte tappa humöret och göra något oöverlagt. Dels för att man som jägar och vapenägare bevakas hårdare av samhället än övriga människor och dels för att man som individ har så mycket mer att förlora på att göra fel. Den där rattfyllan, eller fortkörningen, ger inte bara böter utan kan leda till att man blir av med sitt tillstånd att inneha vapen. Man måste uppföra sig exemplariskt. Helt rätt kan jag tycka, men jag tycker å andra sidan att alla människor i samhället skall uppföra sig.

I Hässleholm, för i runda svängar ett-å-ett-halvt år sedan, sköt en jägare två skrämselskott. Syftet var inte att skrämma bort ett stort rovdjur i enighet med §28 utan för att skrämma bort en hundägare som gick över jaktmarken med en 6 månaders valp. Ett på alla sätt idiotiskt tilltag. Och i sammanhanget kvittar det att det var en provokation av hundägaren att gå över marken.  Hundägaren hade nämligen bråkat med jägarens hustru kvällen innan, dessutom var det frågan om en granne. Kort sagt har mer än en person gjort allt fel. Men den som bildligt talat sköt sig i foten var jägaren. Det hela slutade (självklart) i rätten. Jägaren dömdes för grovt olaga hot. Straffet blev 200 timmars samhällstjänst, skadestånd på 15.000 kr för kränkning och 20.000 kr för sveda och verk. Vapnet är självklart förverkat. Jag misstänker att viss hänsyn tagits till att jägaren var 75 år fyllda när det hände, en medelålders jägare hade sannolikt fått ett högre straff.

Så om du som jägare blir förbannad så tygla dej. Det är du som har mest att förlora. 
_______________
Källor:
Jakt och Jägare (här & här)
Kristianstadsbladet
Norra Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar