Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 19 februari 2019

När verkligheten överträffar dikten - utvecklingen kring "tjuvjakthärvan"

Gårdagen var mycket intressant. Först radioprogrammet Kalibers granskning* av vilka som tjuvskjuter varg sedan en riktigt intressant utveckling i fråga om den tjuvjaktsmisstänkte skogsindustrimiljardären.

Ett stort (riktigt stort med nationella insatsstyrkan och 20-talet utredare) tillslag mot en industriman i skogssektorn blåstes upp till enorma proportioner i media. Ett par tre män misstänktes för grovt jaktbrott och för att ha eldat upp en vargkropp i en förbränningsugn. Spaning och telefonavlyssning hade då pågått ett bra tag.

Efterhand drar polisens huvudvittne tillbaka sina uppgifter, det blir allt tydligare att vittnandet har att göra med en dålig familjerelation.

Åklagaren polisanmäls eftersom straffsatsen för det misstänkta brottet i praktiken inte är så hög att telefonavlyssning är motiverad. Detta var gårdagens riktigt intressanta nyhet då det tas så allvarligt att detta nu är uppe hos riksåklagaren som skall bedömma om det är läge att tillsätta en förundersökning mot den åklagare samt den dommare som beviljade telefonavlyssningen. Att det hela gått så långt är faktiskt unikt och visar i sig på allvaret av det inträffade.

Tjuvjakt är givetvis inte bra, men var tillsalgsbeslutet och den riktigt springande frågan - är prioriteringen rimlig?

Jag har ingen aning om hur stor den illegala jakten på stora rovdjur är. Vi vet att den förekommer men omfattningen är svårbedömd, inte minst då beräkningen är indirekt och baseras på populationsutvecklingsmodeller om hur många vargar som "borde" funnits. Sedan är det ett faktum att en stor mängd polisanmälningar om grova jaktbrott dels görs av ren okunskap** och dels av ren illvilja. Så innan ett tillslag görs måste såklart en rimlighetsbedömning göras. I det nu aktuella fallet, med de fakta som för närvarande ligger på bordet, så är mitt intryck att åklagaren inte hade fog för sitt handlande. Framtiden kommer att utvisa om den bedömningen är korrekt.

Avslutningsvis vill jag tipsa om en 4,5 år gammal debattartikel signerad Karl Hedin som belyser det man kan uppfatta som godtycklighet och oproportionalitet i fråga om polisiära ageranden vid misstänkt grovt jaktbrott. Ni hittar inlagan HÄR. Sedan har vi det där med prioritering. Det skriver Jan Kallberg om i Dagens Juridik:
Jag säger inte att industrimannen som påstås ha skjutit varg är oskyldig - för det vet jag inte - men en sak vet jag: att hemlig avlyssning, närmare tjugotalet utredare, anonyma uppgiftslämnare som skulle kunna vara rättsapparaten själv, nationella specialstyrkor och spektakulär häktningstid, säger mer om politisk lyhördhet, skådeprocess och rättssamhällets förlorade legimitet eftersom det har ett politiskt egenvärde att en gång för alltid klämma åt industrimannen som har gjort sig som talesman för äganderätt och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken.
Vidare tar Kallberg upp statistik över gängvåld och dödsskjutningar innan han mot slutet konstaterar:
Ett genuint legitimt demokratiskt samhälle prioriterar att skydda sina medborgare istället för att godtyckligt iscensätta politiska skådeprocesser. Så även om busslasten med polisutredare finner två, tre varghår i Karbenning kommer de aldrig att återfinna rättsamhällets demokratiska legitimitet.
_________________
*Kalibers gransking skrev jag om igår. Det kan ni läsa om HÄR.
**Okunskapsanmälningar diskuterar jag tex här.
***Polisanmälningar av ren illvilja ägnar sig tex paramilitära APU åt, men där finns även ett inslag av att ju fler anmälningar de gör destu slagkraftigare verkar de och då får de fler donnationer från godtrogna och lättlurade "naturvänner".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar