Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 29 januari 2019

Data inspektionen, gdpr och jakthatiska FB sidor

För ett tag sedan skrev jag, med anledning av några jakthatiska facebooksidor, till Datainspektionen. Jag skrev:
Hej!
Jag har noterat att någon startat en sida på Facebook som heter ”djurhatarfakta”. Där läggs schreenshots på olika jägare upp. Det kan betraktas som en facebookbaserad databas över subjektivt utvalda jägare som sidägaren inte tycker om. Jag undrar om det är förenligt med GDPR och dess principer kring personlig integritet att skapa en allmänt tillgänglig databas av detta slag.
Här hittar ni sidan: /tog bort länken för att inte ge dem trafik/
Är ansvaret för en sådan sida den okände sidstartaren eller är det Facebook som bär det juridiska ansvaret för sidan då Facebook låter sidan vara kvar trots upprepade anmälningar från flera av de uthängda personerna.
Kan man klassa denna facebooksida som en personuppgiftsincident? Jag anser det då syftet är att kränka de som hängs ut.
Eller är facebooksidan något som sanarare faller under databrottslagen?

Idag fick jag svar:
Tack för ditt meddelande.

GDPR kan absolut tänkas vara tillämplig på en Facebooksida. GDPR gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vidare är personuppgiftsansvarig den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

När det kommer till personuppgiftsbehandling i sociala medier är rättsläget något oklart. På vår hemsida kan du läsa mera om vad som gäller vid publicering av bilder på internet: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/publicera-bilder-filmer-och-ljud-pa-internet/
Om ni anser er vara utsatta för ett brott, till exempel förtal, bör ni kontakta polisen. Datainspektionen har ingen befogenhet eller möjlighet att utreda brott.
Svaret var underskrivet av en jurist vid DI. I korthet innebär detta att ni skall polisanmäla om ni på något vis hängs ut, inte bara anmäla till Facebook (eller var det nu är).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar