Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 24 januari 2019

Djurrättsterroristerna granskas i "vanlig" media

Om man följer det som händer inom jaktkretsar och lantbrukskretsar så känner man till den hotbild som råder gentemot synliga företrädare för jakt och djurhållning. För det är gentemot just förebilder som jakthatare och djurrättsterrorister sätter in sina stötar. Att en av de lite större regionala tidningarna, GöteborgsPosten, nu sätter in ett rejält stycker undersökande och grävande journalistik för att granska miljöterroristerna är väldigt välkommet.

GP är annars en tidning jag tappat förtroendet för. De var tidigare oberoende liberala och betecknar sig fortfarande som sådana men genom att rekrytera Alice Teodoresco, som befinner sig långt ut på den nationalistiska högerkanten, så har ledarsidan förändrats. Detta berodde såklart på att tidnginskoncernen stampen var i akut behov av att bättra sina siffror och då valde att bli språkrör åt den svenska högern utanför moderaterna. Så beteckningen oberoende liberal är i dagsläget drekt missvisande för tidnignens ledarsida. Sedan har det gått lång tid sedan tidningen levererade kvalitativ journalistik, men kanske har detta i och med den nu aktuella granskningen förändrats. En granskning som har refererats flitigt i övrig media, inte minst jakttidskrifterna och lantbrukets tidskrifter även om just dessa tidskriftskategorier redan tidigare haft ganska bra täckning av djurrättsterrorismens yttringar dock inte på detta koncentrerade och sammalde vis. Det nya i GPs rapportering torde vara att de wallraffat lite.

GPs granskning i korthet, detta är alltså bara ett slags referat av GPs artiklar och ingen research jag gjort själv:

Djurrättsterrorismen kretsar kring en mindre, hård kärna av aktivister vilka nätverkar men primärt leds och administreras ifrån en mindre ort sydost om Göteborg. Den djurrättsrelaterade terrorismen har ökat i intensitet de senaste två åren och över 200 brott har anmälts i västsverige. För att, likt IS, underlätta för sina supportrar så sprids instruktioner kring hur man så effektivt som möjligt sprider skräck. Det hela är cyniskt, ledningen / inspiratörerna / är äldre och kring sig har de yngre fans, eller prospects, som precis som i andra gängsammanhang får göra grovgörat.
 GP frågar hur man kan engagera sig svarar hon att det finns olika grupper, "i olika nivåer”. Bland de lägre finns grupper som gör intrång, smygfilmar och fritar djur, däribland Djurrättsalliansen, ”Tomma burar” och ”Save movement”. Högre upp i hierarkin finns Djurfront, Hunt Saboteurs och Djurrättsmilisen. Hon skriver att det går bra att vara medlem i flera grupper samtidigt. ”Vill du göra verklig skillnad så finns Djurfront. Dom går hem till djurplågarna och deras familjer. Men det är inte för alla”.
GP kontaktar en representant för den hårda kärnan i organisationen, han besvarar en del av GPs frågor. Bland annat struntar han i svensk lag:
Förespråkar ni brottsliga aktioner? Om ja, till vilken gräns?
– Vi överväger alltid vad som gynnar kampen för djuren bäst. Bara för att något skulle vara olagligt innebär det inte automatiskt att det är fel.
Polisen försöker samordna spaningen i hela västsverige, oavsett vilken region brottsligheten sker inom. Betydelsen av samordning har ökat efter att SÄPO inte längre har miljöterrorismen på sitt bord. Polisen håller även på att undersöka möjligheten att se över brottsrubriceringen och därigenom visa på allvaret i brottsligheten. För det är faktiskt frågan om organiserad nätverks- eller gängbaserad verksamhet, för jag tycker faktiskt att vi skall sluta att skönmåla dessa brottslingar de är inget annat än gängkriminella även om de drivs av lite andra krafter än de gruperingar vi i vanliga fall kategoriserar som gäng.
Av de över 200 brotten går många att binda direkt till en militant falang inom den svenska djurrättsrörelsen. GP har granskat aktivisterna, som rör sig mellan olika organisationer. Det handlar om ett hundratal kringresande aktivister från olika delar av Sverige som är redo att sprida grova mordhot och begå systematiska brott mot lantbrukare och djurägare runt om i landet. Många är unga, kvinnor och arbetslösa.
Aktivisterna är till stor del fanatiska veganer som likställer all form av djurhållning, även husdjur, med förslavandet av afrikaner och förintelsen av judar – något man också använder för att rättfärdiga grova brott mot lantbrukare.
För att göra saker och ting lite enklare för polisen har GP kartlagt ett 50-tal aktiva terrorister. En del av dem är knappt byxmyndiga...

GP har även tagit kontakt med flera drabbade och skildrat deras situation. Det är ingen upplyftande läsning.

Men kommer granskningen att ge någon effekt? Antagligen inte, jag uppfattar det inte som om politikerna tar frågan på allvar. Personligen anser jag att det är en fråga som även SÄPO bör vara involverad i, det är trots allt en fråga om Sveriges livsmedelsförsörjning. Men görs det inget så är det i sig en underminering av rättsstaten.
______________
Se även:
Cirkusakademin tycker att politikerna är flata och går aktivisterna till mötes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar