Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 21 november 2018

Åter igen missuppfattningar om troféjakt i sociala medier

Jag har flera vänner på facebook som delat denna bild:

Den har mötts av kommentarer som:
"Ynkrygg!!!"
"Djävla krake"
"Det handlar om män med små kukar! Skänk pengar till att skydda djur istället"
Och så vidare.

Som ni ser är den generella okunskapen om vad afrikansk trofejakt är och innebär mycket stor. Nu har jag ingen förstahandserfarenhet av detta och har inga planer på att tillskansa mig det, men jag kan söka information. Så det skall vi göra.

Först och främst. Var kommer bilden ifrån? Det gör man enkelt genom att högerklicka på bilden och välja "search google for image". Varvid man får en träfflista och snabbt ser att djuret är skjutet i ett sydafrikanskt hägn och att jakten organiserats av Muluku safaris. Det är alltså inte frågan om något vilt djur i egentlig mening som skjutits utan ett djur som fötts upp, förvisso i ett mycket stort hägn, för att skjutas.

Sedan kan vi ju kika på vilka hot det finns mot elefanter, och vi kan ta med noshörningar med när vi ändå är igång. Svaret är enkelt och dyker upp tämligen omgående. Hoten är två och de är:

1/ illegal jakt. Denna jakt sker utom myndigheters kontroll och är skoningslös. Det handlar uteslutande om volym så automatvapen och gift är vanliga metoder. Ofta är det internationella ligor som ägnar sig åt detta, samma ligor som i andra verksamhetsgrenar handlar med droger, vapen och människor.

2/ habitatförstörelse. Här handlar det i mångt och mycket om konkurrens med människors intressen. Människan ökar i antal, inte minst i Afrika, och behöver ständigt mer mark för odling och bete. Då trängs de vilda djuren undan. När de vilda djuren trängs undan så blir en effekt konflikter med människor, en annan blir överbetning i de områden där djuren får vara.

De stora problemen, illegal jakt och habitatförstörelse, skulle inte minska om troféjakten förbjöds. Snarare tvärt om. Om man förbjöd troféjakt så skulle elefanterna mfl bevaransvärda djur enkom ses som potentiell naturmedicin att sälja till asien alternativt som konkurrenter om bete och mark. Behåller man troféjakten ses de som en resurs och skador från dem tolereras då man vet att man får igen det genom trofejägarnas pengar. Trofejägarnas pengar räcker även till att täcka parkvakternas löner så att den illegala jakten kan bekämpas. Kort sagt, troféjakt (om den är välskött) gynnar djurstammarna. Trofejakt bekostar kampen mot illegal jakt. Troféjakt gynnar lokalsamhällena. Åtminstone så länge den är väl administrerad och adaptiv i förhållande till mängden vilt.

______________
Lite att läsa för den som orkar, och märk väl det är inte länkar till NRA, Safariclub eller andra organisationer som lobbar för att tillåta troféjakt utan det är till mediebolag och ideella bevarandeorganisationer:
CNN: Ending trophy hunging could be worse for endangered species
Save the elephants
Save the rhinos
Notera att WWF inte motsätter sig troféjakt så länge det gynnar lokalsamhälle och djurstammen i fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar