Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 27 november 2018

Svar på en fråga från en läsare

Det dök upp en fråga, eller kanske snarare undran, från en läsare. Personen undrade för det första om jag låg bakom artikeln om renjakt på de norska glaciärerna på järnåldern i svensk jakt nr 11, och ja det gör jag. Jag har emellanåt skrivit lite om arkeologiska jaktrelaterade fynd, tex fynd av dovhjort i Danmark som föregår den senaste istiden och hur svårt det var att jaga uroxe med de vapen som fanns tillgängliga på stenåldern (för längre än så har vi inte uroxe i sverige). Har jag möjlighet så arbetar jag gärna med Måns Sjöberg när det gäller att skapa bilder av gångna tiders jakt.

Men varför är jag intresserad av detta? Jo det tangerar min profession, jag är yrkesverksam arkeolog. Jag har disputerat i arkeolgi och bedriver en del forskning, ibland inriktad på äldre företeelser och ibland hur moderna företeelser påverkar fornlämningar. Jag har med våra fornlämningar som utgångspunkt arbetat med vindkraft och jag har arbetat med hur klimatförändringen kommer att påverka fornlämningar och historisk bebyggelse. Vilket såklart är förklaringen till att jag är tämligen påläst även på vindkraft och klimatförändring, den senare är jag mer intresserad av hur man praktiskt kan bemöta effekterna av än att försöka motverka även om det är av fundamental betydelse för mänskligheten och civilisationen så som vi känner den idag.

Läsaren undrade också om det kommer fler artiklar från mig i Svensk Jakt. Och det kan jag svara jakande på, jag har ett påbörjat artikelmanus som jag inte hunnit få klart eller egentligen så är det ganska kalrt men jag får ingen riktig schwung på det så det behöver arbetas om. Jag har även lite idéer som jag skall ta tag i framöver. Men eftersom jag sedan ett par år har varit drabbad av stressutmattning så har jag hållit den typen av skriverier på en ganska försiktig nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar