Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 19 mars 2018

Sugen på att anlägga viltvatten?

Jag går och småfunderar på att anlägga ett viltvatten. Inget avancerat utan det som behövs är ca 50 m vall och att jag kontrollerar flödet i ett dike så kan jag lätt fylla upp en svacka  och skapa ett 1500 m2 stort småvatten. I dagsläget har jag inte orken att ta tag i det men tanken och drömmen finns.

Om någon annan hyser planer på att skapa ett viltvatten så är det hög tid att kontakta kommunen för att hinna söka medel från Länsstyrelsen / Naturvårdsverket. Sista ansökan är 10 april om man vill få gjort något i år, annars är det 1 oktober.

Här hittar du mer information.

Såhär skriver Naturvårdsverket:

Vilka projekt kan få stöd?

De våtmarksprojekt som kan få stöd är de som restaurerar eller anlägger våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden, eller öka tillskottet till grundvattnet för att till exempel bidra till förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning, Exempel på sådana projekt är: 
 • Borttagning av anläggning/vandringshinder
 • Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning
 • Igenläggning och/eller dämning av diken
 • Anläggande av dammar/småvatten/våtmark 
 • Anläggande av tvåstegsdiken
 • Restaurering av svämplan
 • Återmeandring
 • Öppnande av invallningsområde
 • Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt ovan.
Samtidigt gör Havsmyndigheten en extremt hård tolkning av EUs vattendirektiv som på många sätt motarbetar detta....

1 kommentar:

 1. Nåt jag drömt om i flera år.. saknar tyvärr mark för ett sådant projekt.. Kommer gärna och hjälper till om du påbörjar ett viltvatten.. mvh

  SvaraRadera