Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 20 mars 2018

Det där med landsbygden

Landsbygden, kan det bli något som får uppmärksamhet i årets valrörelse? Igår fick man nästan känslan av det i och med att Bucht och Löfven presenterade landsbygdspropositionen. Dess innehåll har knappt noterats på sociala medier medan en groda som Löfven släppte ur sig har fått rejäl spridning via ett felaktigt citat som sprids som meme. Rätt typiskt för sociala medier.

Men landsbygden har problem. I dagsläget tycker jag att relationen mellan stad och landsbygd är näst intill kolonial. Precis som kolonierna under 1700-talet producerade varor och slavar till sina ägare så producerar landsbygden idag arbetskraft, energi och varor till städerna. Samtidigt betalar man lika höga statliga avgifter och skatter i kombination med avsevärt högre kommunala skatter. Tillbaka får man en väldigt bristfällig infrastruktur såväl fysisk som social. Dessutom släpper staten i allt högre grad sitt ansvar över landsbygdens infrastruktur, nu senast meddelade transportstyrelsen att de vill släppa underhållet på 2000 mil vägar på landsbygden. I kombination med en politik som motverkar bilkörning, den enda form av kommunikation som fungerar på landsbygden så är

Hemma går vår närmaste butik på knäna. Jag hoppas den klarar sig för den behövs men samtidigt finns alla varningssignaler på en butik på upphällning där. Det blir allt längre till närmaste postombud. Sedan det förra, 10 km bort, slog igen så har vi nu 25 km enkel resa till vårt postombud. Det känns mycket även om jag är väl medveten om att många har betydligt längre avstånd. 2012 så bygdes vår lokala skola ut. Det var en lättnad, det kändes som om politikerna nu äntligen skulle satsa lite på vår by. Nu ligger ett förslag att mellanstadiet skall bort från den och bara lågstadiet skall bli kvar. Inte nog med att det är ett slag mot landsbygden - det är ett makalöst resurssölseri.

Utan att vara ekonom så tror jag inte att bidrag till landsbygden är rätt väg att gå, för ingen vill vara bidragsberoende. Snarare så skulle skatte- och avgiftsdifferentiering vara lämplig. Sänk arbetsgivaravgiften för butiker på landsbygden. Låt momsintäkter från varor producerade på landsbygden (helt eller delvis) stanna i regionen där de produceras. Öka den svenska självförsörjningsgraden, det är inte en handelsfråga - det är en säkerhets- och överlevnadsfråga. Sänk bilskatten på landsbygden eftersom det inte finns någon kollektivtrafik att tala om.

I dagsläget så tycker jag inte att något av partierna har en seriös landsbygdspolitik. Men jag skall försöka belysa det inför valet i samband med att jag ändå försöker täcka in vad de olika partierna står i fråga om jaktrelevanta frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar