Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 1 februari 2018

Tips till tillträdande RPC

Chefen för säkerhespolisen, Anders Thornberg, efterträder Dan Eliasson som ny rikspolischef. Detta meddelades nu på morgonen. Såvitt jag kan dömma är det ett mycket bra val, antagligen ett av de bästa man kunde göra. För att det hela skall bli så bra som möjligt tänker jag ge den tillträdande RPCn ett par handfasta tips.

I jägarkåren har polisen en trogen samarbetspart. 5500 jägare är engagerade i att hjälpa till att lösa ungefär 50.000 viltolyckor varje år. Mitt tips till RPC är att se till att vidmakthålla ett så bra samarbete som möjligt med jägarkåren i allmänhet och jägare som sysslar med trafikeftersök i synnerhet. Ett mycket enkelt sätt att underlätta detta är genom att inte vara så anala vad det gäller licensgivning på vapen. Hitta inte på en massa konstiga specialregler som ingen förstår utan låt Naturvårdsverket avgöra vilka vapen som är lämpliga för jakt och koncentrera er på att hålla koll på att inga olämpliga personer får tillgång till jaktvapen.

Skytterörelsen är en given samarbetspart för polisen, inte minst genom att polisen använder skytteklubbarnas skjutbanor för övningsskytte. Men för att skjutbanorna skall kunna hållas öppna så krävs att det finns en skytterörelse. Med den restriktiva inriktning polisens tillståndsenhet har idag så blir det allt jobbigare för folk att känna motivation att engagera sig ideellt i den folkrörelse skytte utgör. Det är i princip aldrig någonsin några brott som begås med de legala vapen vapen skyttarna har vilket gör att jag tycker att polisen borde prioritera att fel människor (sådana som Mangs) inte får vapen istället för att göra tillståndsgivningen så krånglig att gemene man tröttnar.

Kort sagt så tycker jag att polisens vapengrupp skall koncentrera sig på att de illegala vapnen snarare än de legala som ändå ytterligt sällan används på fel sätt. Det handlar även om att polisen inte skall välja att lägga onödiga resurser i förvaltningsdomstolar på att folk söker licenser på vapen som tex Naturvårdsverket anser lämpliga för jakt men som Polisen inte tycker är lämpliga.

Det var mitt tips i all välmening, och inte är det svårt att genomföra heller. Det är bara att se över vilka personer som har ansvar för vapenfrågor, se till att det är personer som kan och förstår vapen och som inte hittar på en massa lögner så som att det skulle vara lätt att konvertera ett halvautomatiskt gevär till automateld. Ett bra sätt att försäkra sig om att den ansvarige har en gedigen kunskap är att låta en av polisens skytteinstruktörer ta över ansvaret.

4 kommentarer: