Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 1 februari 2018

Ny vapenamnesti - ett spel för gallerierna

Idag inleds en ny vapenamnesti, det innebär att vem som helst kan lämna in vapen utan rsk för påföljd för innehavet. Amnestin löper 1/2-30/4.

Politikerna och polisen beskriver amnestin som ett sätt att få bort vapen från gatorna. Tidigare vapenamnestier (1993, 2007 och 2013) har beskrivits som lyckade, ca 30.000 vapen och 29 ton ammunition lämnades in under de två första. Men vad är det egentligen som folk har lämnat in? Jo:

 • Ungefär hälften av allt som lämnas in är gamla jaktvapen. Det rör sig generellt sett om äldre vapen som blivit liggande efter att ägaren avlidit. Här kan ju nämnas att det finns kvar en hel del vapen från tiden före införandet av krav på vapenlicens, det är faktiskt så illa att ca 90% av de inlämnade vapnen av svenskt ursprung är från tiden före vapenlicensernas införande. Här finns även en stor mängd vapen som är det har funnits licens på men där polisens register lämnar mycket övrigt att önska, dvs vapnen har inte sökts upp när ägaren avlidit just på grund av at registerföringen varit bistfällig. Här finns garanterat ett och annat stulet vapen som återkommit på detta vis men de är försvinnande få i sammanhanget. Gissningsvis finns här också en stor mängd gamla repetervapen från hemvärnet som av någon anledning har blivit kvar ute i stugorna. Kategorin innehåller fler hagelpapen än kulvapen. 4 kulgevär och 12 hagelgevär var ombygda till enhandsvapen.
 • Ungefär 30% har varit enhandsvapen. Här skall man vara medveten om att det förvisso rör sig om enhandsvapen men att det bland dessa vapen finns mycket gott attrapper (vanligt vid rån), signalvapen (ollonpistoler/motsvarande, där licensplikt infördes relativt nyligen) samt icke licenspliktiga svartkrutsvapen. Enhandsvapen som klassificeras som "mycket gamla" utgör över 25%, bland dessa ingår över 300 amerikanska svartkrutsrevolvrar. Min misstanke är att även enhands luftvapen och soft air-guns förts till denna kategori men det har jag inget belägg för. 
 • 20% uppges vara automatvapen, vapendelar och luftvapen. Min spontana reaktion är att man fört ihop dessa kategrier för att det skall framstå som att fler automatvapen lämnats in, för det totala antalet automatvapen som inkom 2007 uppgick till 38 stycken varav de flesta utgjordes av k-pistar, dvs antagligen gamla hemvärnsvapen som blivit kvar sedan innehavaren avlidit.
Det är kulturhistoriskt sett mycket oroande att så många vapen är av så hög ålder. Vid förra amenstin reagerade vapensamlare över att polisen inte informerade om vilka vapen som inte behöver lämnas in och förstöras:
– Det är tragiskt att sådana vapen skickas för destruktion. De är oftast inte licenspliktiga över huvud taget och borde inte alls lämnas till polisen. Den som vill bli av med vapnet borde sälja det på öppna marknaden.
Vidare:
– Folk som inte tagit reda på vad det är för vapen de har riskerar att bli lurade. Den som sett på Antikrundan vet vilka värden gamla gevär kan ha.

Man kan konstatera att vapenamnestin reducerar antalet okontrollerade vapen men den intressanta frågan är om det är relevanta vapen som inkommer, är det verkligen vapen som riskerade att komma till användning vid "skjutningar" som lämnats in. Jag är mycket tveksam. Min åsikt är att det är ett populistiskt slag i luften. Det är ett sätt att framstå som handlingskraftig utan att påverka det egentliga problemet. Och detta populistiska mediaspektakel kostade skattebetalarna 5,7 miljoner kronor senast det genomfördes. För 5,7 miljoner kr hade man kunnat avlöna 10 polisassistenter i ett år med 2007 års löneläge. Frågan är om inte de hade gjort större mytta.

Sammanfattningsvis: erfarenheten från de senaste två vapenamnestierna visar att de primärt är ett spel för gallerierna som får politiker och polis att framstå som handlingskraftiga i media.

2 kommentarer:

 1. Var även en amnesti 2013, den bör inte utelämnas. Att ta löneläget år 2007 känns också lite orelevant.
  För övrigt vore det väldigt intressant att se det faktiska antalet attrapper, soft airguns mm. Har inte hittat de uppgifterna men jag tror att det förklarar den stora andelen enhandsvapen.
  Bra inlägg i övrigt!

  SvaraRadera
 2. Smoke and mirrors.. det är det det handlar om, inte ett enda av de vapen som används av kriminella kommer att lämnas in.

  SvaraRadera