Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

söndag 29 oktober 2017

Älg eller kronvilt eller både ock?

Härom veckan ramlade jag på gnag på granar. Det är inget jag observerat tidigare på mina jaktmarker. Jag började fundera på om det kunde vara kronvilt, vilket är ett vilt vi inte haft tidigare men där jag hört om en och annan observation från grannbyarna.
På bilden ser ni ett exempel, det var flera träd i närheten av varandra som var gnagda, de var alla gragda på ungefär 2 m höjd så våra dovhjortar lär det inte vara som är de skyldiga.

För skojs skull la ja ut bilden ovan på facebook och frågade det digitala jägarkollektivet vad de trodde. Såhär fördelade sig svaren:
I princip var  det jämnt skägg mellan de som gissde på (tyckte) älg och de som gissade på (tyckte) kronhjort bland de digitala tvärsäkra tangentbordsjägarna. Den intressantaste svaren kom från den grupp på 10% som snarare ansåg att det kunde vara vilket som men att sannolikheten för älg var högre än för kron eftersom vi har fler älgar än kronhjortar. Båda djuren kan nämligen vid behov gnaga eller fläka granbark på detta vis även om det vid lite tätare kronhjortstammar är vanligare att just kronviltet beter sig så.

Jag tackar för den respons jag fick, den var intressant och säger (om man skall vara lite elak) kanske mer om det svenska jägarkollektivet än om vad det var för djur som varit på granarna...

1 kommentar: