Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 8 juni 2017

F - jaktens ABC

Den tyska fältharen (fälthare, tyskhare) började planteras ut i sverige mot slutet av 1800-talet. I många områden i södra sverige finns bara tyskhare och inga/få skogsharar (svenkhare). Relationen dem emellan är inte helt enkel att förstå i och med att de delvis har olika habitat och delvis konkurrerar och ur ett konkurrensperspektiv är tyskharen den större och starkare av de båda. Personligen tror jag att skogsharens utbredning kommer att minska och dess sydgräns kommer att förflyttas uppåt i landet de kommande 100 åren i takt med allt färre snörika vintrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar