Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 8 juni 2017

Det där med vildsvin och lantbruk

Inom jordbrukarkretsar driver man sedan en tid tillbaka vildsvinsfrågan mycket hårt. Så hårt att de igår kom upp i ett samtal i riksdagen igår. ATL refererar samtalet mellan sveriges jordbruksarrendatorer, LRF, sveriges jordägare och svenska jägareförbundet. Helt uppenbart är att det är jordbruksarrendatorerna som kommer i kläm i den konstellationen:
Lennart Johansson, ordförande för Sveriges Jordbruksarrendatorer, hade nära till gråt när han talade.
– Frågan är om vi ska ha ett reservat för de som ska jaga eller om vi ska jordbruksproduktion. Vi kan inte bli sedda över axeln igen, vi kan inte gå jägarnas och markägarnas intressen, sa han.
Sveriges Jordägareförbundet fick ta emot kritik från flera lantbrukare. De pekade att utfodringen bland markägare är för stor.
– Inkomster från jakten kan inte gå före lantbruket. Om jag ska hålla landskapet öppet kan jag bara odla vall. Hjälp oss att förklara vilka problemen är, jag vill se konkreta tidningsartiklar och uttalanden, sa Margareta Malmquist, regionordförande för LRF i Södermanland.
Vid jordbruksarrenden brukar ej jakt ingå, därmed inte heller skyddsjakt. Så arrendebönderna har ingen möjlighet att utnyttja den hjälp som erbjuds. Vilket tidigare uppmärksammats i ATL där en jägare erbjudit sina skyddsjaktstjänster gratis till lantbrukare i västsverige via annonser i ATL men trots upprepade försök inte fått något svar alls. Orsaken kan var:
Lasse Gillberg tror att en förklaring kan vara lantbrukare vill ta betalt för att jägare ska få skjuta på deras mark. Han gör inget anspråk på köttet. Han kan tänka sig att resa 15-20 mil för att skjuta vildsvin och har flera vänner som också gärna skjuter vildsvin.
Just engagerade jägare som arbetar specifikt med problemet är vad som förefaller vara lösningen, vilket även det lyfts fram i ATL:
Det är nio jägare som turas om att vaka över markerna. De får inte betalt, men får alla grisar de skjuter.
– Vi brukar hjälpa till med material när de vill bygga jakttorn. En del lantbrukare tror att de kan ta betalt för att folk ska sitta uppe på nätterna, men det fungerar inte, säger Oskar Kjell.
Men för att kunna ta in jägarhjälp så måste man ha jakträtten, och där går lejonparten av arrendebönderna bet. Däremot så bör de ta upp problemet med markägarna som de arrenderar av! Om inte annat så borde arrendet sänkas om vildsvinsskadorna är stora!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar