Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 11 april 2017

Snart kommer en förändring för drönaranvändning

I höstas kom ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen som en chock för många företag. Det fastslogs att fotografering från drönare var tillståndspliktigt enligt kameraövervakningslagen (precis som med åtelkameror). Men till skillnad från frågan om åtelkameror som dragit ut ordentligt på tiden trots intentioner att förenkla i syfte att underlätta vildsvinsförvaltning så snabbehandlades frågan om drönare. I torsdags kom en lagrådsremiss som öppnar upp för företag och privatpersoner att anvädna drönare för fotografering:
För att förenkla för företag vill regeringen göra ett särskilt undantag för drönare i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det införs ett undantag i kameraövervakningslagen. Undantaget innebär att kameraövervakning, som sker från kamerautrustade drönare, inte omfattas av lagen. Företag och privatpersoner kan därmed använda drönare utrustade med en kamera utan att tillstånd krävs. Myndigheter omfattas inte av undantaget. Enskildas personliga integritet skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen och annan integritetsskyddande reglering utan tillståndskrav. Den som använder drönare utrustad med kamera måste vidta åtgärder för att övervakningen inte ska innebära en kränkning, till exempel genom att se till att användningen sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.
– Med detta förslag löser vi företagens problem och får en mer ända­måls­enlig reglering, men ser samtidigt till att enskilda får ett fullgott skydd mot integritetskränkande övervakning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Hela lagrådsremissen kan läsas här.  Om flygningarna skall göras kommersiellt krävs dock fortfarande tillstånd från transportstyrelsen.

De nya reglerna skall träda i kraft 1/8 om det hela går som planerat. Detta innebär att om allt går enligt planerna så kommer det att vara möjligt att inventera vildsvinsskador i växande gröda i höst vilket är en relevant och viktig jaktlig användning. Nu får vi bara hoppas att regeringen gör ett omtag i frågan åtelkameror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar