Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 14 april 2017

Påskläsning: svar till Per Gahrton

Härom dagen skrev Per Gahrton ett debattinlägg i SvD i vilket han gick till frontalangrepp på sveriges jägare i allmänhet och Jägareförbundet i synnerhet. Martin Källberg har skrivit ett bra svar. Jag skrev också ett svar som också skickades till SvD, det togs inte in. Tycker det kan passsa bra som påskläsning:
Replik till Per Gahrtons debattinlaga ”Jägareförbundet, varför hatar ni Miljöpartiet?”
 Per Gahrton, det kan inte vara något vanligt utsnitt ur jägarkåren som du jagar tillsammans med om du har missat jägarkårens generella missnöje med Miljöpartiet. Denna skepsis är inte så konstigt om man lyfter blicken från de fina orden i partiprogrammet och istället ser till partiets praktiska politik. Tror du att den svenska jägarkåren, där Svenska Jägareförbundet är den största organiserande företrädaren, uppskattar:
Att Miljöpartiet verkar för att hagelskytte mot flygande fågel skall förbjudas (du kanske inte får chansen till fler gäss och duvor om dina partikollegor får sin vilja igenom). 
Att Miljöpartiet verkar för att jägareförbundet skall fråntas sitt allmänna uppdrag. 
Att Miljöpartiet verkar för att det inte skall bli någon specifik jaktmyndighet. 
Att Miljöpartiet verkar för att det inte skall bedrivas någon licensjakt på varg än på ett bra tag, trots att en stor del av forskarna anser att det inte hotar stammen - snarare tvärt om (men de forskarna avfärdades av ditt partis förra språkrör som köpta). Att Miljöpartiet verkar för att alla former av grytjakt skall förbjudas. 
Att Miljöpartiet verkar för att levandefällfångst (trots ett strikt regelverk) skall förbjudas (annat än i forskningssyfte). 
Också var det detta med viltförvaltningsdelegationerna. Miljöpartiet har från det att viltförvaltningsdelegationerna skapades verkat för att förändra delegationernas sammansättning för att minska jägarnas inflytande över viltförvaltningen. Detta togs upp redan på Miljöpartiets kongress i Karlstad maj 2011 och nu, 6 år efter kongressen, genomförde miljöministern en sådan förändring trots att flertalet länsstyrelser (som leder arbetet i viltförvaltningsdelegationerna) tycker att arbetet fungerar bra. Att Jägareförbundet kritiserar denna förändring förvånar av någon anledning Gahrton.
Det är lite av Miljöpartiets konkreta och uttryckliga åsikter och bedrivna politik i jaktfrågor från senare år. Men du Gahrton, du kanske har missat vad som hände på hemmaplan när du var i Bryssel? Adderar man Miljöpartiets gles- och landsbygdspolitik till ekvationen så innebär dessa ytterligare konkreta försämringar för möjligheten att utöva jakt som fritidsintresse och hållbar livsstil. Är det då så förvånande att jägarna och Svenska Jägareförbundet är skeptiska till miljöpartiet som politisk företrädare för miljörörelsen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar