Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 19 januari 2017

Recension: Den svenska kusten

Den första bok som damp ner i Älgflugans brevlåda var Den svenska kusten - landskapet, hoten och jakten av Per Klaesson och SvenGunnar Lunneryd. Klasson är mångårig jaktskribent och ingår i Naturfotograferna, minns jag rätt så skriver han mest för Jaktjournalen. Lunneryd är sälforskare på SLU. Boken ges ut av Malou K media.
Det är en fin bok i färg på ungefär 150 sidor i skuret liggande A4 format med hårda pärmar. Layouten är luftig och lättläst, boken är rikt illustrerad. Texten fluter lätt och trots att den bitvis är extremt faktaspäckad blir den aldrig tung eller svår. Emellanåt blir det upprepningar, kanske ett resultat av att det är flera skribenter inblandade? Boken är uppdelad i 24 kapitel enligt nedan. 
Hela boken är läsvärd men i mitt tycke är det ett kapitel som sticker ut som extra läsvärt, det är ett kapitel (kap 3 Hoten mot havet) som jag önskar att alla som är det minsta intresserade av vad som händer i havet borde läsa. På en handfull sidor, egentligen ganska tunga men skrivna på ett sätt som gör dem tillgängliga, levererar Klaesson & Lunneryd mängder av statistik, forskning och politiska beslut utan att det blir tråkigt. Snarare vill jag veta mer. Och vissa svar får man i de kommande kapitlen.
Boken täcker in hela kusten, från gränsen mot norge till gränsen mot finland. Möjligen kan en viss slagsida mot Bohuslän anas, samtidigt är det genom läget mot det näringsrika västerhavet, den rikaste delen av den svenska kusten. Genom författarnas kompetens vävs miljöbeskrivningar, biologi, aktuell forskning, jaktmetoder och tillvaratagande ihop på ett naturligt och självkart vis. 

Hela boken igenom trummas det in att jakt i skärgården är så marginell att den egentligen inte påverkar populationerna. Eller ja, det är en sanning med modifikation. Ett "normalt" och genomtänkt uttag av matviltet i kombination med medveten predatorkontroll (mink, kråka och trut) påverkar snarast populationerna positivt. Och precis som med rävstammen så skulle sälstammarna må bra av att beskattas eller regleras. Utvecklingen idag är inte bra, vi ser tex tydliga tecken på att de börjar blir för många i förhållande till tillgänglig föda.
Som ni förstå är det en bok jag rekommenderar. Möjligen hade man kunnat smyga in något kapitel om hur den ganska särpräglade och ofta karga kustmiljön påverkas när nya arter kommer in, jag tänker direkt på vildsvin som ju kan påverka en biotop högst påtagligt. Jag tänker även på en del av de utplanteringar som gjorts på öar vilket gör att vi tex har vildlevande mufflon på en del platser och fälthöns på andra. Större öar som Hven undviks helt. Det är den karga och vintertid obefolkade kusten som författarna behandlar. 

Boken kostar ungefär 300 kr och beställs härifrån. Jag hoppas den blir tillgänglig via de större nätbokhandlarna då den är värd maximal spridning. Malou verifierar att den kommer att säljas via de större nätbokhandlarna samt Setter så det är bara att hålla utkik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar