Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 17 januari 2017

Polisen: Om en person tas med vapen och erkänner så får de gå

Igår (2017-01-16) på tåget till jobbet så läste jag METRO. På METRO debatt fanns en debattartikel* signerad två jurister. Juristerna går till kraftig attack mot inrikesminister Anders Ygemans tankar kring att lagföra bus som påträffas med illegala vapen direkt. Juristerna pekar på det rättsosäkra i detta. Bland annat skriver de:
För att dömmas för vapenbrott måste vissa krav vara uppfyllda, bland annat att den mistänkte utan tillstånd har ett vapen som kräver tillstånd. En rättsäker utredning för att fastställa om ett misstänkt vapen faller under denna beteckning tar ofta längre tid än vad Anders Ygeman föreslår.
På sätt och vis har de rätt. Ser man till de vapen som redovisas vid de olika vapenamnestierna är det förhållandevis många som inte är licenspliktiga men som trots det redovisas som lyckade inlämningar. Detta, och fler faktorer, talar för att polisen inte fullt ut har koll på vad som är licenspliktigt och vad som ej är det i samband med beslag. Samtidigt finns det en annan sida av myntet som med all önskvärd tydlighet belyses, intressant nog samma dag som METRO artikeln, men nu i ett helt annat perspektiv. Polismästare Petra Stenkull beskriver situationen i Malmö:
– Vi tar vapnet i beslag, men personen släpps och sedan köper han ett nytt vapen, säger Petra Stenkula, polismästare för utredningsenheten Syd.Polisen beslagtar en hel del vapen i Malmö. Men enligt Petra Stenkula, polismästare för utredningsenheten Syd, är det en droppe i havet.
– Vi tar närmare 200 vapen i beslag från kriminella i Malmö varje år. Och vi tar bara en bråkdel, säger hon och fortsätter:
– Det är mycket med svenska mått mätt. Och det har ökat de senaste tre-fyra åren.
Det smugglas in en stor mängd vapen till Malmö, enligt Stenkula, och de är både lättillgängliga och relativt billiga, menar hon.
Situationen i Malmö är riktigt absurd, Stenkull igen:
– När vi tar en person med vapen är de så pass insatta att de vet om att om de erkänner så går de ut. Vi tar vapnet i beslag, men personen släpps och sedan köper han ett nytt vapen
Hon får medhåll av fd riksåklagare Svben-Erik Alhem (som jag inte brukar ha så stort förtroende för pga hans engagemang för den extrema organisationen Djurskyddet Sverige):
– Sedan måste det ske en straffskärpning. Minsta lilla befattning med ett illegalt vapen ska leda till mycket långa fängelsestraff. Domstolarna ska också få kritik; man är för mesig när det gäller att klippa till med stentuffa påföljder, säger han.
Kort sagt, för medborgarnas, allmänhetens och, faktiskt, busets säkerhet behöver vapenlagen tas på allvar och då jag håller med Ygeman om att brottsutredningen i princip är färdig i och med att en person påträffas med ett vapen hen inte har tillstånd för. Om hen då placerades i häkte, eller fängelse, utan att passera gå skulle mycket vara vunnet. Det skulle bli en risk för buset att vandra genom stadens gator med vapen på fickan istället för tvärt om.

Min uppmaning till juristerna i METRO blir, byt perspektiv! Försök att se samhällsrisken och brottsoffrens risk istället för att skydda brottslingar.
______________
*Tyvärr finns den i skrivandets stund inte utlagd på METROs hemsida. EDIT: den publicerades med 1 dags eftersläpning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar