Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 16 januari 2017

Samhällets väg mot undergång 1

Samhället idag beter sig ungefär som en kåt gubbe som kör snorren i en köttkvarn i förhoppningen om att han skall bli mer potent.

Ja detta skulle kunna gälla lite vad som helst i dagens samhälle men jag tänkter på det globala fenomenet med omfattande förebyggande antibiotikaanvändning inom djurindustrin. Visst, det ger högre produktion för stunden, men på sikt kommer det att döda såväl djur som kunder. Och det har redan börjat. Tyvärr verkar förekomsten av resistenta bakterier öka allt för snabbt för att vi skall kunna sitta och ta det lugnt.

Om man ser till hur antibiotika används så användes 85% av all antibiotika i sverige till människor medan 70% av all antibiotika i USA används inom djurindustrin... Det säger sig själv att det finns ett fundamentalt fel i djurhållningen om det krävs antibiotika för att få friska djur, eller så är prisläget fel om det inte går att få lönsamhet utan antibiotika. Att ersätta god djurhållning med antibiotika är bara dumt och kortsiktigt. Å andra sidan finns det tätbefolkade delar av världen där behovet av och efterfrågan på högvärda proteiner är mycket stor. Den lösning som innebär att man föder upp fiskar, fjäderfä eller grisar extremt trångt kanske fungerar kortsiktigt men blir riskabel i längden. Vi har den redan påtalade antibiotikaresistensen men vi har även nya sjukdomsvarianter som har sin grund i allt för tätbefolkade djurbesättningar, tänker tex på fågelinfluensan. Ännu så länge har de zoonosa pandemier vi ramlat på gått att hantera men som jag ser det är det bara en tidsfråga innan det smäller på allvar. Och då kommer det framför allt att drabba de områden som är tätast befolkade och har lägst hygienstandard. Kort sagt, att köra snorren i en köttkvarn kanske kittlar för stunden men långsiktigt är det förödande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar