Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 27 januari 2017

Jägare som del av det svenska försvaret?

Tidigare värnades svenskens skytteförmåga. Skytterörelsen ingick som en del i totalförsvaret och vapen var något naturligare än idag. Nu betraktas vapen med misstänksamhet och EU har precis tagit ytterligare ett steg mot en skärpning av de övernationella regler som reglerar medborgarnas möjligheter att inneha vapen. Steget innebär att man i än högre grad misstor jägare och sportskyttar.

I det läget blir det riktigt intressant när Försvarsmakten går ut och ber jägare om hjälp:
”Som jägare är du observant och pålitlig. Du rör dig dessutom mycket i skog och mark. Men framför allt är du bekant med normalbilden, det vill säga, du vet hur det ser ut när allt är frid och fröjd”, skriver de i utskicket och fortsätter:
”Ju fler som håller ögonen öppna, desto bättre kan vi värna om Sveriges integritet”.
Det hela handlar om att sverige ständigt utsätts för främmande makters informationsinhämtning, kanske även sabotage. För att höja säkerheten och bevakningen vill försvarsmakten ha hjälp, sedan i höstas finns faktiskt en konkret tipstelefon inrättad:
Både Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarsmakten gör bedömningen att det pågår ständigt främmande underrättelseinhämtning mot Sverige och svenska intressen. Det krävs att samhället gemensamt tar ett aktivt ansvar för att vi tillsammans ska kunna förebygga och förhindra säkerhetshotande verksamhet.
Vidare:
Det går inte att förklara exakt vad Försvarsmakten vill ha in för tips. Men de flesta kan själv avgöra vad som är viktigt och vad som är något som avviker från normalbilden. Känns något fel eller konstigt är det bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite. Försvarsmakten gör övertiden en sammanvägd bedömning av all tillgänglig information - det är inte bara en enda rapport som ligger till grund för vår sammanvägda bedömning och eventuella åtgärder.
Exempel på saker som är intressanta för Försvarsmakten är:
- Fordon som kör till ett militärt skyddsobjekt.
- Individer eller fordon invid ett skyddsobjekt.
- Individer eller fordon i anslutning till militär verksamhet.
Det kan röra sig om kriminella som kartlägger i syfte att göra angrepp på Försvarsmaktens anläggningar eller främmande makt som vill komma över skyddsvärd information. Kriminalitet och främmande underrättelseinhämtning är de vanligaste säkerhetshotande verksamheterna som riktas mot Försvarsmakten.
Så när politikerna misstror och snävar åt reglerna för legalt vapeninnehav räcker försvaret upp en hand och ber om hjälp...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar