Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 20 oktober 2016

Nyhet: Inget utfodringsförbud!

Aftonbladet rapporterar att miljö- och jordbruksutskottet kör över regeringen vad gäller förslaget om utfodringsförbud:
POLITIK. Regeringen får inte igenom sitt förslag om förbud mot utfodring av vilt. Allianspartierna och Sverigedemokraterna avslår förslaget i miljö- och jordbruksutskottet och uppmanar regeringen att återkomma med ett nytt förslag. Regeringen ville införa en möjlighet för regeringen eller anvisad myndighet att förbjuda utfodring eller införa villkor för den vilt som inte hålls i hägn.
Men utskottet anser att förslaget är alltför långtgående och riskerar att skapa problem för stora delar av viltvården. Lagförslaget bör i stället utformas så att det blir möjligt att meddela förbud i enskilda fall när andra lösningar inte är möjliga. Det bör dessutom vara avgränsat till ett visst område och vara tidsbegränsat.
 Jag hittar ingen ytterligare info om detta idag. Jag tycker förslaget var korkat, bättre hade varit att införa restriktioner mot att ha mer än en åtel per 50 ha samt förbud mot åtlar på marker mindre än 50 ha. Då hade man sluppit vissa avarter. Sedan måste jägarkåren tänka på att om vi inte hanterar utfodringen rätt så kommer regleringar att inträda oavsett om vi vill eller ej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar