Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 8 april 2016

Vapenfråga till inrikesminister Ygeman


Idag har ett flertal organisationer som representerar jägare och sportskyttar skickat en skrivelse till inrikesminister Ygeman:
Angående EU-kommissionens förslag till nytt vapendirektiv 
I protokoll daterat den 1 april 2016 har europeiska rådets arbetsgrupp GENVAL lagt fram förslag till reviderat vapendirektiv. När man läser dokumentet verkar det som om Sverige inte driver den linje som riksdagen uttalat. Sverige verkar också ha lagt fram förslag som helt eller delvis går emot politiska budskap som regeringen tidigare avgett till de svenska jägar- och skytteorganisationerna. Hit hör exempelvis ett svenskt förslag om förbud på EU-nivå mot alla på marknaden förekommande gevär för jakt- eller sportskytte som är halvautomatiska. Dessutom förefaller Sverige inte ha motsatt sig ett nytt förslag som förbjuder alla på marknaden förekommande pistoler som är halvautomatiska. Detta går emot både riksdagens vilja och den svenska Försvarsmaktens intressen, som de uttalats i Försvarsmaktens remissvar i frågan, samt skadar även jägar- och skytteorganisationerna allvarligt. 
Vi ställer oss därför frågan om det är regeringens avsikt att i EU driva en linje som står i strid med Riksdagsbeslut samt Försvarsmaktens, jägarnas och skyttarnas intressen? Vi motser ett snabbt svar om vad regeringen avser göra åt dessa bekymmer så det inte innebär fler problem för framtiden. Skulle det vara svenska tjänstemän som på egen hand drivit frågor i strid med regeringens linje är det extra viktigt att skyndsamt åtgärda problemen.
Det är en viktig skrivelse för utvecklingen har varit minst sagt oroande de senaste dagarna. Skrivelsen är undertecknad av Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet samt  Svenska Skidskytteförbundet. Av någon märklig anledning saknas Jägarnas Riksförbund, men så är det tyvärr rätt ofta när det blir skarpt läge. Det är synd, för de dryga 30.000 jägare som organiseras av Jägarnas Riksförbund är en substantiell del av den svenska jägarkåren.
______________
Personligen tror jag att hela problemet hänger samman med att sverige valt att begära undantag från de föreslagna reglerna istället för att motsätta sig dem. Den vanliga konflikträdslan skymtar fram igen.
_____________
Svensk Jakt skriver också om brevet. De har också lagt upp det som pdf om inte min ovan angivna länk fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar