Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

lördag 9 april 2016

Sälar och skyddsjakt

Sälstammen öka, gråsälsstammen har ökat med 7-8% årligen de senaste 8 åren, och skadorna för fisket ökar. Naturvårdsverket tillåter därför att 840 sälar skyddsjagas i år. 480 gråsälar, 260 knubbsälar och 100 vikaresälar. Men reglerna är krångliga och det är bara i anslutning till fiskeredskap som det får jagas. I fjor upplevde jag periodvis rätt mycket skador på mina nät, faktiskt var det så illa att jag vid ett tillfälle fick upp en kut som trasslat in sig i nätet när den försökte ta en skädda. Kuten var såklart död. Jag kommer att behöva kontrollera beslutet noga för att se om mitt hobbyfiske får skyddas eller ej. Men jag är inte ensam om mina problem. Yrkesfiskets problem, inte minst i Östersjön, är väldigt mycket större och sälarna går nu ner och vittjar när på upp till 230 m djup. Det är hissnande tycker jag.

1 kommentar: