Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 8 april 2016

Skolverket, jakten och gymnasieskolorna

Idag är sista dagen att lämna in remissvar på Skolverkets förslag att skippa de gymnasiala jaktutbildningarna.

Svensk Jakt uppmärksammade att Skolverket höll på med stora förändringar av naturbruksgymnasiernas programutbud. Bland annat skall momenten jakt & viltvård 1, 2 och specialisering utgå. Argumenten för detta var makalöst platta och banala:
– Att vapen förekommer på en gymnasieskola bedömer vi inte är förenligt med en framtida gymnasieutbildning. Det är därför vi tar bort alla moment som har med jakt att göra i de här kurserna. Det hindrar inte att man har en utbildning i de ämnena på en eftergymnasial nivå.

Uppmärksamheten fick Skolverket att göra en pudel. Åtminstone till synes. På Skolverkets hemsida kunde man läsa rubriken:
Skolverket har inte föreslagit nedläggning av jaktutbildning
Med en argumentation som lyder:
Förslaget innebär att naturbruksprogrammets viktiga nuvarande utgång mot jakt och viltvård blir öppnare och möjlig att gå även för de elever som inte vill delta i jakt eller hantera vapen. Förslaget innebär alltså inte att någon jaktutbildning ska läggas ned. Det kommer att vara fullt möjligt för de skolor som vill ge utbildning i jakt och att hantera vapen att göra det.
Vilket är en sanning med modifikation. I förslaget vars rubrik ser ut såhär:
Står det svart på vitt att ämnet jakt utgår. Läs själva:
Ordalydelsen kurserna fiske och vattenvård 1 och 2 och kurserna jakt och viltvård 1, 2 och specialisering utgår i ämnet skog, mark och vatten och ersätts av kurserna vattenvård och viltvård kan inte ses som något annat än att ämnena läggs ner. Att skolorna på eget bevåg kan lägga till en och annan kurs i ämnet jakt är inte ett tillfredsställande alternativ.

Slutsatsen blir med andra ord att Skolverkets förslag fortfarande är att jaktutbildningen skall försvinna. Detta reagerade min jaktvårdskrets på. Vi har därför skrivit ett remissvar och skickat in till Skolverket med argumentationen att förslaget är dåligt underbygt och att en konsekvensanalys som uppfyller 6-8 §§ i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning inte har presenterats.

Nu får vi hoppas att tillräckligt många protesterar med tillräckligt bra argument för att Skolverket skall förändra sina förslag i grunden.

2 kommentarer:

 1. Elever som går på naturbruk med jakt som inriktning går där för att de vill jaga och arbeta med jakt och viltvård. I viltvård ingår jakt med vapen! Min son går nu första året på Forshagaakademin, och har målet inställt på viltmästare. Att ta bort vapen som är en naturlig del i utbildningen kommer att bli förödande. Forshagaakademin har genom åren utbildat måna elever i hantering av vapen och inte en enda händelse har uppstått!

  Varför ska i så fall inte vapen tas bort i idrottslinjerna som skidskytte? Är det bättre elever enligt er på Skolverket!!!

  Alla andra saker som används i yrken och som används i våldsammanhang som tex kniv, hammare, yxa, såg, spikpistol, spade, slägga, bilar, isoleringskniv som ser ut som svärd, basebalklubba, saxar osv...ska ni lägga ned de utbildningar som använder dessa verktyg också?

  Nej skärp till er och börja tänka i verkligheten och inte bara skynda fram ett förslag för att motverka skolskjutningar och med kniv och för att stoppa terrorism.nJaktvapen har än så länge inte varit inblandade i skolskjutningar och vi har inte haft skolskjutningar i Sverige. Det som hänt är med hjälp av svärd och kniv.
  Vakna upp ur er fantasibubbla och återkom till verkligheten eller är det bara för att skapa ett namn?

  Stefan Cederstedt

  SvaraRadera