Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 4 februari 2016

Fundering över Girjas vs staten

Ingen i jägarsverige har väl missat att Girjas vann över staten i det uppmärksammade målet angående rätten till småviltjakt och fiske i Gällivre tingsrätt. De områden det handlar om är fjällområdena ovan odlingsgränsen. 

Jag har i mitt flöde och i media sett åtskilliga som tycker att det är en ursprungsfolkets seger över den kolloniala nationalstaten. Jag har sett åtskilliga oroliga jägar och fiskarkommentarer. Många andra är oroliga över att fler samebyar kommar följa i Girjas fotspår. Men den kommentar som fastnat i mig var från en Gällivaresame utan renmärke och koppling till någon sameby. Han tyckte dommen var fruktansvärd, den skulle innebära att han åter förlorade möjligheten till småviltjakt och fiske på statens (dvs hans) mark ovan odlingsgränsen.

Kikar man på wikipedia så framgr det att det finns ungefär 20.000 samer i sverige och totalt 80.000 i Sapmi. Så långt inga konstigheter. Men går man vidare och kikar på uppslagsordet Sameby så ser man något intressant. Det är inte ens 25% av samerna som tillhör en sameby:
En sameby är en särskild juridisk person for renskötsel i Sverige. Samebyar får enligt den svenska rennäringslagen inte bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Renskötselrätten i Sverige är en kollektivrätt som tillfaller det samiska folket. En same som vill använda sin rätt måste vara medlem i en sameby. Det är i sin tur de befintliga medlemmarna i samebyn som bestämmer vem som ska få vara medlem och inte.
Varje sameby har ett byområde. Medlemmar i samebyn är samer som deltar i renskötseln inom byns område samt deras makar och hemmavarande barn. Samebyarnas verksamhet regleras genom rennäringslagen.
Det finns 51 samebyar i Sverige, med 4 678 renägare som medlemmar (2013).
 Detta innebär alltså att dommen berör en yrkesgrupp bland samerna, inte samerna i stort. Helt plötsligt känns inte dommen lika självklar längre. Den känns, utan att jag satt mig djupare in i den, väldigt märklig och mer än fråga om ekonomi än etnicitet.

Jag förutsätter att staten överklagar!

1 kommentar:

  1. Domen är förhoppningsvis snart överklagad. Samerna har aldrig någonsin haft ensamrätt till jakten eller betet så varför nu när samernas historiska nomadkultur inte längre existerar?

    SvaraRadera