Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

fredag 12 februari 2016

Fundering angående vapendirektivet - har något gått fel?

Igår satt jag i möten i länsstyrelsens ledningscentral hela dagen. Mot slutet smusslade jag fram telefonen och kollade FB. Nåddes av en länk till en artikel i Jakt&Jägare där Christofer Fjellner med stora ord basunerade ut att Sverige bommade sin chans att kritisera EUs förslag till nytt vapendirektiv:
Sverige bommade helt chansen att göra invändningar mot EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv när frågan behandlades vid ministerrådets förhandlingar. Allt som framgick är att Sverige tycker att alla legala vapenägare i EU-länderna ska förvara sina vapen säkert i vapenskåp. 
– Är detta den enda skriftliga synpunkten är det mer eller mindre en skandal, säger Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker och aktiv i svensk jakt- och fiskefrågor.
Vidare:
Det fanns inga svenska skriftliga invändningar mot till exempel förslaget att införa femårslicenser för jaktvapen och obligatoriska läkarundersökningar i samband med tillståndsprövning. Sverige gjorde heller inget försök att få klarlagt vilka halvautomatiska civila vapen som EU vill totalförbjuda. Den svenska riksdagen har varit mycket tveksam mot delar av EU:s vapendirektiv. Riksdagens justitieutskott har slagit fast att förslaget i flera delar strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga att EU inte ska besluta i frågor som bäst avgörs på nationell nivå. 
Fjellner kommenterar detta med:
– Om detta är sant betyder det att Sverige lägger sig platt. Framför man inte sina synpunkter kan man inte vara med och påverka. Vill man något så måste man visa det. Om det här är Sveriges enda synpunkt är det allvarligt! Ygeman har hel del att förklara, dundrar Christofer Fjellner med adress till den socialdemokratiska inrikesministern.
Ungefär samtidigt dök det upp helt motstridiga uppgifter i Svensk Jakt:
När EU:s inrikesministrar i måndags diskuterade ett nytt vapendirektiv framfördes från svensk sida sex förslag till förändringar av det som tidigare kommit från EU-kommissionen.
Förslagen är i korthet:
• Undantag mot förbudet för helautomatiska vapen, med hänvisning till Sveriges nationella säkerhet och försvarsmaktens behov av att kunna utnyttja frivilligorganisationer i sin utbildningsverksamhet. Man hänvisar också till kulturarvet, det vill säga att risken för att någon ska stjäla en k-pist från ett museum är minimal.
• Undantag från 18-årsgränsen för dispens för vapenlicenser för att på det sättet kunna fortsätta att bedriva utbildning vid skidskyttegymnasier och naturbruksgymnasier.
• Undantag från obligatoriska läkarundersökning i samband med ansökan av licens.
• Undantag från tidsbegränsade, femåriga vapenlicenser.
• Tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som liknar helautomatiska.
• Ett förslag om att den svenska modellen, där vapen ska förvaras i godkända säkerhetsskåp, ska införas i övriga medlemsländer.
Detta reser två frågor. 

1/ har Fjellner rätt i att mötet den 25 januari var sista chansen att framföra åsikter? Har han det så är det allvarligt.

2/ om Fjellner har fel, varför gör han då det? Politiskt får han såklart in en känga mot regeringe, men även mot sitt eget parti (m) som ju innehar ordförandeposten i justitieutskottet genom Beatrice Ask. Och innan besked kunde lämnas till EU var regeringen tvungen att stämma av med just justitieutskottet. Om Fjellner var medveten om detta och sveriges synpunkter kommer med men han ändå gick ut med sin kritik så tycker jag att han har betett sig oansvarigt.

Tids nog får vi nog reda på vad som gäller. Om Fjällner har rätt så kommer jag att bli ordentligt irriterad.
______________________--
För övrigt är jag förvånad över att inget nämns om de deaktiverade vapnen. Här hade en hänvisning till tidigare EU beslut varit på sin plats för just deaktiverade vapen är ju ett konkret problem i Sverige...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar