Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 20 januari 2016

En video om vapen och EU

Ett mycket bra inslag om vapen, vapenbrott och EUs vapendirektiv. Det är två (m) politiker som ligger bakom, Ida Drougge & Hanif Bali. De driver en youtubekanal som kallas käbbel. Jag tycker att inslaget är objektivt, givetvis drivs en politisk agenda men i detta fall ligger den i linje med det jägarnas och sportskyttarnas organisationer driver. Det jag tycker är lite märkligt är att ingen av jakt- eller skytteorganisationerna gjorde en liknande video på egen hand direkt när EU-kommissionens förslag blev känt. Det hade varit ett väldigt effektivt informationsverktyg att använda sig av under de veckor som föregick den svenska remisstiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar