Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 19 januari 2016

Att bryta ner vårt öppna demokratiska system - ekoterrorismens effekt

Det finns grupper som verkar för att bryta ner vårt samhälle. Genom hot, hat och trakasserier får de folk som agerar lagligt, som agerar på uppdrag av samhället att må dåligt, känna sig rädda och kanske upphöra med viktiga uppgifter. 

Vid nyår kördes en stor varg på i värmland. En eftersöksjägare skickades ut med uppdrag att avliva vargen om den var skadad. Detta gjordes, snabbt och effektivt. Sedan började problemen. Inte för polisen och samhället direkt, utan för den eftersöksjägare som ställde upp och genomförde uppdraget. Han har hotats och fått rutan på sin bil inslagen. Hoten har lett till att han fått beskydd, något som såklart kostar samhället pengar. 

Denna ohållbara situation, där folk som på samhällets uppdrag utför uppgifter för att sedan bli hotade till livet, har lett till att man börjat fundera över att inskränka vår föredömliga offentlighetsprincip. För mig innebär offentlighetsprincipen en av grundstenarna i vår demokrati, det är en av de principer som gör att vi kan granska makthavare och ställa dem till svars när de är oansvariga eller fattar totalt felaktiga beslut. Det är även ett av de stora problemen med EU, där saknas till stor del denna princip vilket gör att många beslut kan tas utan att det finns någon möjlighet att granska dem. 

Händelserna i värmland, med den hotade eftersöksjägaren, har gjort att man i Västra Götalands län (ett område med en historia av djurrättsaktivism ekoterrorism). Länsstyrelsen i Västra Götaland föreslår via Viltförvaltningsdelegationen att kravet på att uppge personliga uppgifter ska tas bort och att 5 § i Jaktförordningen därmed ändras så att individerna skyddas. 

Liknande problem har funnits på andra håll där jägare haft kontakt med extrema bevarare, bevarare som i sina handlingar närmar sig ekoterrorism. Jag tänker på systemet med inrapportering av upphittade ringar på fåglar, dessa bör rapporteras in till ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet. Tidigare har systemet varit att varje ring som skickas in förses med data om var den hittats, omständigheter samt upphittarens namn och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter återrapporteras till den som märkt fågeln från första början. Ett i grunden bra och vettigt system som gör att kompletterande uppgifter kan hämtas in. Men efter att en del jägare blivit hotade efter att ha rapporterat in ringar så har ringmärkningscentralen tvingats ändra sina rutiner. Nu får märkaren bara uppgift om att ringen lämnats in av "privatperson". Jag ser det som ännu en demontering av ett i grunden bra system av öppenhet. Men om öppenheten missbrukas så mycket som den gjort i dessa fall så finns det få andra val. 

Hur som helst är tokvärnande/djurrättsaktivism/ekoterrorism en del av ett mönster med extrema rörelser vilka utifrån olika bevekelsegrunder tar till våld dess värre ett reellt samhällsproblem. Oftast riktar det sig motdjurförsökpälsfarmer, pälsindustrin och köttindustrin, men det finns gott om sabotage mot jägare och deras utrustning (t.ex. jakttorn) som sker av individer i den ljusskygga svansen* kring mer accepterade grupperingar (t.ex. Djurens rätt, Svenska Rovdjrusföreningen, Naturskyddsföreningen mm). Dessutom är de om inte välorganiserade så åtminstone samordnadeEcoterrorism är ett ord som används. Då blir samhällets svar att bryta ner delar av offentlighetsprincipen, vilket gör ekoterroristerna till ett direkt hot mot vårt demokratiska system.
___________
*Antagligen kan man hitta en del i de lite radikalare ungdomsförbunden med. Åtminstone upplevde jag mina vänner som var med i Fältbiologerna på 1980-talet på det viset.

2 kommentarer:

  1. Sammanfattningsvis beskriver du ett samhälle och kultur som splittras och där gemenskapen förintas på bekostnad av egenintresse och egoism. Kulturmarxisterna i EU och Sverige använder varje problem eller händelse att ytterligare flytta fram positionerna. Terrordåd=mer inskränkning av demokratiska rättigheter för anständiga människor. Mer illegala vaper=mer inskränkning för laglydiga vapeninnehav. Refugerape= inskränkning av kvinnors tillkämpade västerländska frihet. Ecoterror=inskränkning av offentlighetsprincipen.
    Allt för att gynna kulturmarxistisk ideologi istället för att angripa och lagföra de som hotar anständiga människors västerländska frihet.

    SvaraRadera
  2. På vad sätt menar du RB att inskränkningarna gynnar "kulturmarxistisk ideologi" och vad i helsefyr är drt egentligen???

    SvaraRadera