Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 3 december 2015

Om vapendirektivet - Regering och riksdag vill mildra förslagen

Igår intervjuades jägareförbundets Madelaine Lewander av SVT med anledning av förslagen på ändring av EUs vapendirektiv. Det blev ett bra inslag som går från det lilla till det stora:


Det är uppenbart att det som nog får betecknas som ett gräsrotsuppror har haft effekt. Politikerna har insett att det är en fråga som drabbar uppemot 10% av befolkningen och att dessa människor överlag är väldigt engagerade i frågan. Svensk Jakt har rotat i frågan och tagit reda på hur de olika svenska eu-parlamentarikerna ställer sig i frågan. I korthet kan man säga att samtliga partier som svarade är emot förslaget, dock på en glidande skala från "det är så vagt uttryckt att vi är försiktigt emot tills vi ser ett förtydligande" till "NEJ!". (f!) och (v) har inte svarat, antagligen för att de, om de resonerar som de tidigare gjort, är klart för förslaget.

För polismyndigheten svarar Peter Thorsell som väntat att oron är överdriven och att jägarna inte komer att drabbas. Att vissa sportskyttegrenar kommer att drabbas hårt vet han och nämner det därför inte. Intressant i sammanhanget är också att Peter Thorsell enbart tar upp halvautomatiska studsare i sin kommentar, han berör över huvud taget inte frågan om 5-åriga licenser och allt det krångel som detta bevisligen* medför. Thorsell berör inte problemet med annons- och fjärrhandelsförbud för privatpersoner med ett enda ord. Thorsell kommenterar inte läkarundersökningskravet heller. Kort sagt, lita inte på Peter Thorsell i vapenfrågor, han är bara ute efter att avväpna svenskarna.

Om EU på allvar var ute efter att komma åt illegala vapen och inte bara var intresserad av att strypa tillgången på vapen för jägare och sportskyttar så hade de givetvis i än högre grad fokuserat på deaktivering av vapen. Idag sker detta på väldigt olika sätt i olika delar av EU. Dett finns länder där reglerna för deaktivering är så klena att det är lätt att åter få vapnet brukbart. Gemensamma och strikta regler på detta område är givetvis önskvärt.

En åtgärd som jag inte sett i förslaget men som är effektiv gäller förvaring. Om vapen förvaras på ett bra och säkert sätt så att obehöriga endast med stort problem kommer åt dem så minskar mängden stulna legala vapen på den illegala marknaden. I Sverige har vi genom åren till följd av strikta förvaringsregler sett en tendens där de vapen som används illegalt inte är stulna legala vapen utan insmugglade vapen. 

Hur som helst, de svenska politikerna verkar ha beslutat sig för att kräva ändringar i förslaget för att det skall stödjas. Det är dock inte fel att fortsatt kontakta dem för att visa att frågan inte är glömd. Det man också kan göra är att kommentera det hela direkt till EU. Det kan nu göras via EUs feedbackmöjlighet som du hittar HÄR. Svensk version finns HÄR.


_____________________
*Skytterörelsen, särskilt den del som sysslar med enhandsvapen är ju redan nu hårt drabbade av detta krångel. Jag känner flera som helt enkelt givit upp sin hobby på grund av allt krångel med förnyandet av licenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar