Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 4 november 2015

Vildsvin i norrland - idag och i framtiden

Vildsvinen sprider sig över landet. När min lillebror i början av 1990-talet i norra Halland såg ett vildsvin när han cyklade hem från en kompis var det något unikt. Vildsvin fanns då i skåne, något enstaka som skjöts kring Hallandsås dök upp i våra lokaltidningar. Sedan dess har spridningen gått fort, det finns en fast stam upp till gävleborgs län i norr. Kartan nedan är baserad på avskjutningsstatistik fram till 2010 och kommer från en studentuppsats på SLU.
Kartan är pedagogisk, den visar dels på en snapp spridning men även på en ökning inom de områden som redan är ianspråktagna. Personligen tror jag att vi kommer att se en fortsatt spridning norröver. Visst finns det en naturlig gräns för hur långt de kan komma och ändå klara vintrarna, men denna gräns kommer successivt att förskjutas norröver i takt med att vi märker av de pågående klimatförändringarna*. Vi kan räkna med en medeltemperaturökning på sisdär 4 grader inom den kommande 100 års perioden, i värsta fall en ännu högre ökning.**

Vi kan mycket väl komma att se fasta populationer av vildsvin i norrbotten i framtiden, men om det är om 50 eller 100 år är en annan fråga. Samtidigt kommer vi se en igenväxning av kalfjällen, de kommer att förbuskas därefter beskogas och endast en liten del kommer att finnas kvar om sisådär 100 år.

En liten vink om vildsvinens möjlighet att sprida sig norröver fick vi tidigare i veckan. Då rapporterades om att ett trafikdödat vildsvin hittats i Indal i Sundsvalls kommun. Fyndet av den trafikdödade kultingen möttes först med skepsis, inte minst från polisens larmcentral. Men det var en gris och det hela kom att rubriceras som jaktbrott***. Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligne verifierade att det var ett vildsvin och det hela resulterade i flera tidningsartiklar. Sedan återstår frågan om grisen fått hjälp på traven att komma uppåt i landet eller om den tagit sig uppåt för egen maskin...
____________
*Att vi befinner oss i en hastig klimatförändring kan ingen förneka. Diskussionen handlar egentligen framför allt om orsaken, om den är mänskligt orsakad eller naturlig. Personligen är jag av den åsikten att människan utan minsta tvekan har ett finger med i spelet, men för diskussionen kring vildsvinens framtida utbredning spelar det mindre roll.
**Jag arbetar sedan ett drygt år tillbaka med att riskbedömma klimatförändringen på vissa samhällsfunktioner i västsverige. Beroende på vilka faktorer man kikar på och vilka samhällsfunktioner som analyseras så innebär klimatförändringen allt ifrån en högst påtaglig risk till vissa fördelar, tex i form av ökad avkastning inom de areella näringarna (om man möter riskerna på rätt sätt).
***Smitning från påkört djur klassas inte som trafikbrott utan jaktbrott vilket ger utslag i statistiken och utnyttjas av stollarna i APU för att smutskasta jägarkåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar