Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 5 november 2015

Om det där med skärpta vapenlagar

Expressen/GT hade härom dagen en svart rubrik:
Stefan Löfven: Vill se hårdare vapenlagar
Självklart hade det med de många skjutningarna i de svenska storstäderna att göra. Att frågan aktualiserats har mycket att göra med att det nyligen presenterades siffror över hur motsvarande statistik ser ut i andra nordiska länder. De siffror SVT presenterar ser ut såhär:
Det är ruskiga siffror. Men hårdare vapenlagar? Sverige har redan hårda vapenlagar och olaga vapeninnehav är kriminaliserat. Går man in och läser/lyssnar på vad Stefan Löfven faktiskt säger så är det inte en skärpning av vapenlagarna han är ute efter utan:
– Det är viktigt att vi tar i med hårdhandskarna mot brottsligheten. Därför vill vi höja straffet för vapenbrott, inte bara för själva brottet utan anstiftan till förberedelse till vapenbrott måste straffas hårdare, säger statsministern.
 Han vill även motverka smugglingen. Men för det behöver tullen byggas upp/ut, inte nedmonteras så som varit fallet under lång tid.

Egentligen finns det utrymme i lagen att plocka in de som bär illegala vapen, inte som idag bara ta själva vapnen. Det ordnades vid den senaste revideringen av vapenlagen. Socialdemokratiska* Ny Tid Göteborgsområdet / Fyrvaktaren beskriver det såhär:
Orsaken till att det är fler skjutningar i Sverige än i övriga Norden och många andra västeuropeiska länder är förmodligen att tillgången till skjutvapen är större i Sverige än i dessa andra länder. Inte att den sociala misären skulle vara större, vilket Teodorescu påstår.
Polisen i Göteborg vittnar om att det finns många automatvapen i omlopp i stan. De flesta kommer från Balkan och smugglas in av kriminella ligor som tidigare bland annat smugglade cigaretter. I många år har straffvärdet för vapeninnehav varit extremt lågt i Sverige. Det har gjort att den svenska polisen har varit lagligt begränsad i sitt spaningsarbete efter illegala vapen. Om polisen påträffar en person med ett skarpladdat vapen har polisen kunnat beslagta vapnet, men varit tvungen att släppa personen på fri fot efter sex timmar.
Men fortfarande ser vi hur vapenbrott rabbatteras bort när domstolarna dömmer. Personligen tror jag inte att det behövs något ytterligare petande i vapenlagen. Det som behövs är att åklagarmyndighet och domstolarna börjar utnyttja vapenlagens möjligheter och en större del av den straffskala som anges i vapenlagen. Jag utgår ifrån att detta är något som regeringen skulle kunna markera i nästa års regleringsbrev till sveriges domstolar och till åklagarmyndigheten.
_________________________
*Idag är den nationella arbetarpressen/vänsterpressen i princip helt utraderad från mediekartan, möjligen med undantag för Aftonbladet. Det finns en handfull regionala arbetar/vänstertidningar annars är mitten/högerpressens dominans total. I Göteborg har Ny Tid vuxit kraftigt sedan GP för snart ett år sedan lade om rodret från liberal till konservativ inriktning genom sin rekrytering av Alice Teodorescu på ledarredaktionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar