Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 18 november 2015

Varg i danmark - förberedelser för föryngring

Det är inte många år sedan man först observerade varg i Danmark. 2012 observerades varg i trakten av Thy på nordvästra Jylland. Ett trevligt område med förhållandevis mycket natur, ett område som jag jobbat i varvid jag känner lite extra för det. Vargen i Thy hade vandrat in från östra tyskland. Därefter har vargen sakta men säkert ökat. Nedan en karta som visar var varg observerats på Jylland under 2012-14, bilden är länkad från danska naturstyrelsen:
Eftersom man under 2015 via dna-prover kunnat konstatera att det kommit in minst en vargtik så har man i förvaltningsplanerna för de danska statsägda skogarna på mittjylland förberett sig för om det blir valpar i vinter. Såhär skriver Naturstyrelsen:
I øjeblikket er der størst chance for, at ulve vil slå sig ned og yngle i Feldborg Nørreskov, Feldborg Sønderskov, Kompedal Plantage, Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Søby Brunkulsleje. Her er der både store uforstyrrede skove og sammenhængende heder med mange byttedyr for ulven, som primært lever af råvildt.
Detta innebär att om föryngring misstänks eller konstateras så kommer det att innbära inskränkningar i vad man får göra på de statligt ägda markerna:
Hvis ulve i midtjyske statsskove skulle få unger, skal der tages hensyn til det. Det kan betyde, at orienteringsløbere, jægere og skovningsmaskiner må ledes uden om ulvefamiliens tilholdssted for at sikre, at dyrene får fred og ro i yngleperioden. 
____________
Jakt och jägare har också skrivit om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar