Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 19 oktober 2015

Vildsvin på E6 i Halland

I helgen krockade en bilist med ett större vildsvin på E6 i höjd med Falkenberg. Detta följdes upp med ett inslag på P4 Halland. För mig som kör E6 genom Halland frekvent kommer det inte som någon överraskning. Det ligger inte allt för sälla vildsvin i vägrenen, oftast kultingar men där kan även finnas lite större djur utsmetade över vägbanan.

I reportaget kommer man in på faunapassager som jag tycker är en mycket bra företeelse. Faunapassager är broar över, eller tunar under, större vägar avsedda att leda djur förbi vägarna utan att de skall behöva kliva ut i vägbanan. I samband med några vägprojekt jag varit inblandad i så har man redan i projekteringsskedet kartlagt hur djuren i området rör sig för att dels se behovet av faunapassager och dels identifiera bäst placering av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar