Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 20 oktober 2015

Hur skall åldrande jägare hanteras?

Igår publicerade Aftonbladet en artikel med den lätt märkliga rubriken "Läkare vill ställa krav på jägarna". Att artikeln dyker upp nu beror helt enkelt på att det är älgjakt.

Poängen med artikeln är att det skall vara lättare för läkare att dra in vapenlicenser för jägare, ordföranden i Västerbottens distriktslälarförening säger:
– Det finns fortfarande de som är 90 år och sitter på pass. Då är det svårt att tro att allt fungerar som det ska, säger han och efterlyser särskilda krav på syn, hörsel och verklighetsuppfattning för att få behålla sitt jakt­vapen.
– Det borde inte vara orimligt att införa en ­rekommendation att alla över 80-85 år gör en hälsoundersökning. Det är ett tecken från samhället att man bryr sig om männi­skor, menar han, men förstår samtidigt att det är en känslig fråga då jaktlaget ofta ­utgör en viktig social ­gemenskap
Visst sker det olyckor. Det är synnerligen olyckligt. Men jag är inte så säker på att det finns ett direkt samband som innebär att äldre jägare är mer inblandade i olyckor i form av vådaskjutningar än yngre. Samtidigt har läkare en anmälningsplikt när de anser att en patient inte är lämplig som vapeninnehavare. En annan distriktsläkare:
– Man utgår ju från att ­alla har körkort. Vapen är inte ­lika vanligt, men det är klart att det är ett säkerhets­problem när vi missar att folk med alkohol- eller missbruksproblem, psykisk ohälsa, demens och andra svårigheter har vapen ­hemma, säger han och vill se om det går att koppla ­registret över vapenlicenser till patientjournalerna.
Men frågan är hur det skulle ske, redan nu är det svårt för andra myndigheter att få uppgifter ur vapenregistret. Den allvetande Jan Guillou har dock, som vanligt, en lösning på problemet:
– Det finns en logik i det. Är man inte kapabel att framföra en bil, bör man inte heller hantera ett ­vapen, säger han och menar att det löser problemet för läkaren som inte behöver utmålas som en skurk.
Som vanligt kastar han sten i glashus. Han har upprepade gånger visat bristande respekt för gällande regler och åtskilliga gånger dömts för fortkörning, tex körde han i 103 km/h på Essingeleden där gällande hastighetsbegränsning är 70 km/h. Mannen som jagar mycket och fått körkortet indraget vill alltså att indraget körkort skall leda till indragen vapenlicens....

1 kommentar: