Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

onsdag 7 oktober 2015

Möten om klimat

Under det senaste året har jag ingått i en grupp experter som arbetat med klimatförändringens effekter på några aspekter på miljön. Vi arbetar inte med lösningar utan med att identifiera riskområden utifrån olika scenarior. Oavsett om scenariona kommr att inträffa eller ej så är det bra att fundera igenom riskerna och bedömma vad som kan vara bra att arbeta vidare med och vad som kan lämnas darhän. 

I en kommande blogpost kommer jag att gå in på lite jaktrelevanta möjliga effekter. 
Mötena har hållits på länsstyrelsen Västra Götaland och avser Västra Götalands och Hallands län. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar