Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 22 september 2015

Högt och lågt om varg i Värmland

I går eftermiddag publicerade Värmlands Folkblad en artikel på sin hemsida som handlar om planeringen inför vinterns vargjakt.
Landets länsstyrelser förbereder just nu nästa års licensjakt. Länsstyrelserna samråder om avskjutningsnumerärer, men då Värmland ihop med Örebro har landets högsta vargkoncentration borgar det för en utökad jakt jämfört med den förra.
– Eftersom det politiska målet är att minska koncentrationen i Mellansverige och Värmland har väldigt stor del av antal revir borde jakten här bli en av de mest omfattande där man skjuter flest vargar, säger Fredrik Wilde som i nuläget inte kan specificera jaktomfattningen.
Man kommer att utgå ifrån bland annat var skadebilden på tamdjur är störst samt var älgstammen är i störst behov av återhämtning.  Vad gäller fråganom det gågna årets licensjakt fyllde sitt syfte svarade Wilde:
– Den fyllde sitt syfte så tillvida att målet om plus minus noll i tillväxt hölls. I Värmland har vi lika många vargar som vintern dessförinnan och för att minska koncentrationen, som är det politiskt långsiktiga målet, var det här som en början. Man var ganska försiktig i årets licensjakt med tanke på alla juridiska krumbukter, som förelåg. Och det är inte något som är självklart fortfarande heller.
Knappt hade trycksvärtan hunnit torka innan nästa nyhet kablades ut. Nu var det inte en vilthandläggare på länsstyrelsen Värmland som uttalade sig utan en naturbevakare som lyfte fram att det försvunnit flera revir inom ett begränsat område, tjuvjakt lyfts fram som möjlig orsak. Jag bäddar in hela inslaget från SVT:


EDIT:
Tjuvjaktsnyheten känns som återvunnet material. Redan i mars skrevs det om att just dessa revir var tomma... Det som är riktigt intressant i sammanhanget är varför nyheten bubblar upp igen nu, mer än ett halvår senare? Finns det en politisk agenda bakom som försöker minska omfattningen på den kommande vargjakten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar