Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 27 augusti 2015

Vigilanterna i APU briljerar igen

APUs FB sida kan man läsa:
APUs Rangerteam i Värmland finner på söndagen en hemsk plats som stinker av förruttnelse och död lång väg.
På denna dolda i plats i naturen finns uppskattningsvis kadaver av 15-20 större djur och 5-10 mindre. Undertiden Rangerteamet väntar in polisen, kommer en björn mot platsen, men vänder bort när den upptäckter patrullen. Ett tydlig bevis och fällans farlighet mot rovdjur. När poliserna kommer till platsen blir de illa berörda över den smutsiga och oetiska brottsliga handling någon skapat med åtel och olaglig fälla. Händelsen är nu polisanmäld. 
Ett screenshot av bilderna ter sig såhär:
Fälltypen ser ut att vara en hybrid mellan värmländsk tunnelfälla, småländsk rävfälla och rävfälla m/Lillienberg. Antagligen inte någon som är typgodkänd i sig även om den konstruktionsmässigt förefaller vara ok. Eventuellt kan den gå in som modifierad fälla. Delar av virkesvalet förefaller lite väl klent. En del materialval är sådant som inte förekommer i de specifikationer jag läst utan har mer karaktären av "hopplock". Jag antar att fällan inte är märkt med typ och ägarens kontaktuppgifter, vilket regeltverket föreskriver. Jag är tveksam till om fällan skulle kunna hålla en björn vilket APU antyder i sin beskrivning.

Hur APUs team uppfattar platsen med djurdelar är i lagens mening fullständigt irrelevant så länge det inte rör sig om tamdjur eller skyddade arter. Det är inget brott att lägga ut slaktrester av älg, rådjur mm. Eller för den delen grävlingar och rävar.

Jag kan hålla med om att det inte är så snyggt. Det är inte heller någon helt OK fälla såvitt jag kan bedömma. Men polisanmälan? Nej, det känns minst sagt som resursslöseri. Anmälan kommer antingen att avskrivas direkt eller efter besök på platsen. Oavsett vilket så kunde resurserna använts bättre, tex för att lösa mer än 1 av 20 bostadsinbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar