Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 27 augusti 2015

Finsk forskare vill utrota hjortdjur på isolerade öar

Läser i finsk dagspress en intervju med en finsk parasitolog, Margaretha Gustafsson, som på prov vill utrota hjortdjuren på ett par isolerade öar i finska skärgården:
Gustafsson tycker alltså att man borde genomföra ett test och skjuta djuren i Houtskär eller på enskilda isolerade öar.
– Houtskär består av spridda öar, men det är ganska breda fjärdar åt de flesta håll. Jag tror inte att rådjuren simmar så långt. Sedan får man hålla problemen nere med jakt i många år. Och så borde man göra likadant i Korpo och på en del öar på Åland.
Varför rådjuren?
– Genom att eliminera rådjuren får man bort det viktigaste värddjuret för fästingarna. Rådjuren kommer in i folks trädgårdar och folk tycker illa om dem. Jag tror att en stor del av allmänheten skulle tycka om att saken åtgärdas så fort som möjligt.
Fästingarna tar sig från ett ställe till ett annat med hjälp av sina värddjur. På egen hand skulle de inte kunna krypa långa sträckor.
– Harar bär också på fästingar, men betydligt färre. Harar är skyggare är rådjur. Rådjur hoppar galant över höga stängsel. Kor bär på fästingar, men de hålls ju på bete, en bit från gården. Barn leker nog knappast på kobetet.
I många svenska tidningar hade detta fått stå oemotsagt. Det låter ju logiskt. Och vi har sett hur professor Tomas Jaenson fått breda ut sig i svensk media en gång per år om precis samma sak. Men i detta fall återfinns en kompletterande artikel intill. En intervju med en högre tjänsteman, Christian Krogell, vid Jord- och skogsbruksministeriet. Han tycker inte idén är realistisk:
Den största frågan är huruvida jakträttsinnehavaren eller jaktlaget är villiga att skjuta en hel stam. Det skulle förstås inverka direkt på hur mycket kött och möjligen inkomster som jakten ger.
Jaktlagen säger tydligt att det är markägaren som bestämmer om eventuell jakt på sitt område, om inte området är utarrenderat.
 Den nämnda ön har 3000 markägare som måste gå med på planen om den skall genomföras. En erfaren jägare från trakten, Olof Lerche, berättar:
Lerche har jagat sedan 1970-talet. Enligt honom fanns det holmar utan hjortdjur med mycket fästingar i Åbolands skärgård redan då.
– Jag skulle hellre satsa pengar på ett vaccin mot borrelia, säger han.
Lerche tar även upp mårdhunden som en potentiell spridare av fästingar. Krogell är också inne på andra värddjur:
Han nämner också andra aspekter, som vilka andra möjliga värddjur som finns på ön och hurdant väder det är under den period undersökningen utförs.

– Till exempel har man ju konstaterat att det varit kallt och fuktigt i sommar, vi har sällan haft så mycket fästingar som i år. Och jag tror inte rådjursstammen är större, men det är en subjektiv uppfattning.
När jag läser diskussionen drar jag mig till minnes något jag läste och skrev om tidigare i år. I korthet var det en nyhet som gick ut på att hjortdjur har egenskaper i sitt blod som neutraliserar borrelia. Det innebär att andelen fästingar med borrelia minskar i områden med mycket hjortdjur. För att komma till rätta med fästingarna är det bättre att hävda marker och förhindra igenslyning än att ha ihjäl alla hjortdjur.

1 kommentar:

  1. De borde testa svedjebränning istället och grilla fästingarna.. Samtliga pälsdjur sprider fästingar..möss..katt..hund..mfl

    SvaraRadera