Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 11 augusti 2015

Polisen får i uppdrag att utvärdera Polisens problem med handläggning av vapenlicenser

Polisen har sedan sisådär 5-6 år haft seriösa problem med handläggningen av vapenlicenser. Nu har Polisen fått i uppdrag att utreda detta..... Inrikesminister Anders Ygeman:
- Det är angeläget att Polismyndighetens prövningar av ansökningar om vapenlicens är effektiva och enhetliga. Den nya Polismyndigheten ges nu bättre förutsättningar för att effektivisera arbetet med att ge de tillstånd svenska jägare och sportskyttar behöver, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).
Själva uppdraget beskrivs såhär:
I uppdraget ingår att
-beskriva och analysera tillförlitlig och kvalitetssäkrad statistik över de senaste årens utveckling av handläggningstider för vapentillstånd,
-redovisa olika faktorers påverkan på handläggningstiderna för vapentillstånd,
-identifiera och beskriva framgångsfaktorer i arbetet med hanteringen av vapentillstånd,
-utveckla och implementera långsiktiga och hållbara rutiner för ett effektivt och rättsäkert arbete med vapentillstånd,
-säkerställa att arbetet med hanteringen av vapentillstånd bedrivs enhetligt inom Polismyndigheten.
Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2016. Av delredovisningen ska framgå hur handläggningstiderna de senaste åren har utvecklats samt en analys av utvecklingen. Statistiken ska därefter årligen redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen. Därutöver ska de framgångsfaktorer som identifierats i hanteringen av vapentillstånd redovisas.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017. Av slutredovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits för att göra handläggningen av vapentillstånd mer effektiv och enhetlig inom Polismyndigheten, vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga rutiner som implementerats och varför.
Under uppdragets genomförande ska Polismyndigheten samråda med övriga berörda myndigheter och organisationer inom området.
Hela texten återfinns här.

Jag vänder mej emot att polisen får i uppdrag att utreda sig själv. Skall detta hanteras rättssäkert borde det skötas av tredje part, inte av polisen själva. Lämplig instans vore antagligen Riksrevisionen, de är kompetenta och proffessionella. .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar