Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 13 juli 2015

Läkare är dåliga på att rapportera in medicinskt olämpliga vapenägare

Vapenlagen (sfs 1996:67) kapitel 6:

6 § En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.
   Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Lag (2014:591).

Så står det i vapenlagen. Detta innebär att personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning skall anmälas till polisen. Det innebär att läkare har en anmälningsplikt till polisen när de stöter på patienter som de anser är olämpliga som vapeninnehavare. 

Vi vet alla att detta inte efterföljs, vilket jag påpekade i mitt remissvar på vapenutredningen för ett par år sedan. jag menade att ett av sex sätt att bättre komma åt de vapen som är ett problem är genom att få läkarna att i högre utsträckning rapportera in olämpliga vapenägare:
Lagen om läkares skyldighet att anmäla till polis när en patient är olämplig att inneha skjutvapen måste tillämpas med självklarhet och inte som idag endast i undantagsfall.
I förra veckan lyfte P1 programmet I lagens namn problemet.


Det är ett intressant program som sätter fingret på ett av problemen med vapen i vårt samhälle. Ett annat är illegala vapen. De kommer man inte heller åt genom att skärpa reglerna för skötsamma vapenägare. Även detta problem har täckts av i ett avsnitt av I lagens namn:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar