Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

tisdag 2 juni 2015

Journalistik, landsbygd och demokrati - ett akut problem

Härom dagen gick Bengt Berg ut och kritiserade urbaniseringen av media. Såhär lät det i TV-inslaget:

Bengt beskriver hur media och journalistkårenhamnar i storstaden och syftar då på Karlstad visavi resten av Vrämland i allmänhet och Bengts hemkommun Torsby i synnerhet. Jag tycker att det var en allt för snäv beskrivning. Jag skulle vilja se det som en tendens där media i dagsläget klumpar ihhop sig i Stockholm. Med viss eftersläpning i Göteborg och Malmö. Men även i Sveriges andra och tredje stad börjar det bli tommare på journalister. Godmorgon Sverige hade också uppe detta som diskussionsämne:


Det finns såklart kvar en del journalister ute i sverige också men det blir glesare, tex lade TV4 ner sina lokalredaktioner helt härom året. Så sent som igår tog P1s medierna upp problemet med tidningsdöd och valde exemplet östra småland med flaggskeppet Barometern.


Jag har varit inne på detta tidigare ett par gånger, men det är en demokratisk fråga så jag tvekar inte en sekund att upprepa mig. Några fakta:
1/ jurnalistkåren är vänster-grön i sin partisympati och detta spiller över på hur nyheter rapporteras.
2/ journalistkåren bor till stor del i finare stadsdelar i storstäder, detta spiller över på hur nyheter rapporteras.

I Godmorgon Sverigeklippet lyfts en intressant studie fram. Förr rekryterades journalister från alla samhällsklasser. Idag kommer journalisterna från stabila förhållanden i den övre medelklassen. Dvs de grupper i befolkningen som har råd att jobba länge under osäkra anställningsförhållanden. Det är en social snedrekrytering. Sedan minskar mängden journalister, vi kan regionalt se närmast en halvering under den senaste femårsperioden. Allt detta bidrar till minskad journalistsik bredd och sämre journalistik. Om man nu anser att journalistiken skall täcka stora delar av det som är relevant för samhället och belysa det ur olika perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar