Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

måndag 29 juni 2015

EUs midsommarvarg

Flera med mig blev nog förvånade när EU-kommissionen i tiden för vår egentliga nationaldag, midsommar, kom med beskedet att de inte var nöjda med Sveriges vargjakt. Att de ämnade gå vidare och ville ha svar på fler frågor. Svensk Jakt skrev:
I ett pressmeddelande skriver EU-kommissionen: ”Vargen är strikt skyddad i Sverige, och populationen har inte ökat till den nivå som garanterar artens fortlevnad (”gynnsam bevarandestatus”) såsom fastställts i lagstiftningen. Jakt tillåts endast under vissa strikta villkor.
Eftersom Sverige tillät licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, har landet infört ett systematiskt förfarande som strider mot habitatdirektivet.”
EU-kommissionen påstår vidare att ”Sverige inte uppfyller sina förpliktelser eftersom landet inte överväger andra tillfredsställande alternativ eller ser till att licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.”
Följer man vargfrågan så får jag intrycket av att EU-kommissionen aldrig har velat ha någon vargjakt i sverige. Detta garanterar man genom att konsekvent specificera vad man kräver för att vargjakt skall få bedrivas. EU svänger sig med ord som saknar en entydig tolkning, vilket gör att när sverige presenterar vad man anser att gynnsam bevarandestatus är och hur man vidmakthåller den så underkänns detta. Helt enkelt därför att man hemlighåller de grundläggande kraven, vilket gör att Sverige tvingas spela med öppna kort medan EU har hela leken. Dold.

Intrycket av att EU-kommissionen absolut inte vill tillåta Sverige att jaga varg förstärks av att man INTE tog upp frågan i samråd krin rovdjur. Svensk jakt igen:
Till sist beklagar FACE att EU-kommissionen valt att inte samråda med den europeiska plattformen för samexistens mellan människor och rovdjur, som inrättades av den tidigare miljökommissionär Janez Potočnik för att främja en dialog om hur man kan minska konflikter som genereras av stora rovdjur. 
”FACE deltar till plattformen tro att lösningar på konflikter mellan människor och rovdjur kan uppnås genom en konstruktiv dialog mellan de viktigaste aktörerna på lokal, nationell och europeisk nivå. Beslutet från Europeiska kommissionen försvagar roll och effektiviteten i rovdjursplattformen”, skriver FACE i sitt pressmeddelande.
Sammanfattningsvis så får jag en känsla av att hur vi än gör från sveriges sida så kommer EU fortsätta att kritisera och underkänna alla försök till beståndsreglerande jakt. Lösningen som jag ser det blir antagligen att lätta på skyddsjaktkriterierna, kanske till slut tillåta skyddsjakt på enskilds initiativ. Jag får också det bestämda intrycket att Jägarnas Riksförbunds nollvision på frilevande varg är än mer en dröm nu än någonsin tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar