Med en vorsteh och ett fullt vapenskåp är man glad alla veckans dagar!

torsdag 21 maj 2015

Djurens Rätts riksstämma: Djur skall bli juridiska personer samt intensifierat arbete mot jakt

Noterar på Djurens Rätts hemsida följande referat från riksstämman som gick av stapeln för ett par dagar sedan:
Bland besluten märks t.ex. ett nytt riktningsmål om att Djurens Rätt ska verka för en lagstiftning som säger att djur är levande, kännande individer och ett nytt huvudmål om att djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus.
Fundera lite över den formuleringen att  djur fullt ut ska tillerkännas juridisk personstatus... Den är radikal så det förslår. Tidningen Land uppmärksammar detta i en artikel.
Syftet med juridisk personstatus är att djur inte längre ska vara ägodelar och att djur till exempel ska ges status som brottsoffer i polisutredningar och domar. Kraven går så långt som att ett djur ska kunna ges målsägandebiträde, alltså en offentligt betald jurist, i samband med en rättegång.
Wow. Vi går en spännande framtid till mötes. Men hur tänker de när djuret inte är ett brottsoffer utan förövare? Vad innebär det för det strikta ägaransvaret över hund och katt? Kommer jag som djurhållare att slippa teckna ansvarsförsäkring för mina djur? Jag menar de måste ju i konsekvensens namn ta ansvar för sina egna handlingar!

Stämman beslutade även om mer jaktrelaterade strategier:
Stämman beslutade också att Djurens Rätt ska driva frågan om att djurskyddsorganisationer ska tillerkännas talerätt i frågor som avgörs med stöd av jaktlagstiftningen och att Djurens Rätt ska driva frågan om en djurbalk under vilken jakten inordnas.
Organisationen ska intensifiera sitt opinionsarbete mot jakt genom att öka medvetenheten om lidandet som jakt orsakar vilda djur. Det innebär att Djurens Rätt även kommer att försöka motverka fiske. Motionen som bifölls menar att minst 1,6 miljoner svenskar ägnar fritid åt att skada, kväva och döda vilda, vattenlevande djur.
Det blir allt mer uppenbart att denna organisation är ett reellt hot mot jaktens framtid, inte minst som de har ett rätt stort stöd i lägenheter och radhus. Noterar att över en kvarts miljon människor gillar dem på FB, varav ett dussin är mina vänner.

5 kommentarer:

 1. Haha..många hundar kommer hamna i finkan pga de hotat katter.. tuppar åker dit för våldtäkt. . Och skator för stöld..
  Grävlingen för vårdslöshet i trafik..

  SvaraRadera
 2. En juridisk person borde också ha skyldigheter. Skattskyldighet, skolplikt, försörjningsplikt mm mm

  Själv tror jag att Djurens rätt har sågat av grenen de sitter på med ett så radikalt ställningstagande. Alla utom de mest fanatiska borde inse att det är fullständigt orimligt.

  SvaraRadera
 3. Med rättigheter kommer också skyldigheter som ex att man inte får döda andra varelser vilket i längden borde innebära att samtliga rovdjur kommer spärras in. Konsekvensen bör då alltså bli att ex Värmland kommer bli av med alla sina vargar om Djurens rätt får som de vill?

  SvaraRadera
 4. Jag har en blogpost om konsekvenserna av förslaget schemalagd till i morgon lunch. Då kommer jag in på det där med skyldigheter i ett historiskt perspektiv.

  SvaraRadera
 5. Ser fram emot morgondagens bloggpost :-)

  Noterade förövrigt att
  1. Har inga vänner som gillar djurens Rätt på facebook
  2. Djurens rätt gjort en rejäl dykning med gilla på facebook idag... (-20,8% i skrivande stund mot förra veckan) undrar varför? ;-)

  SvaraRadera